Hoorcollege 'Ontwikkelingspsychologie baby's en peuters'

HOORCOLLEGE
Ontwikkelingspsychologie baby's en peuters

1 / 22
next
Slide 1: Slide
Zorg en Welzijn hoorcollegeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

HOORCOLLEGE
Ontwikkelingspsychologie baby's en peuters

Slide 1 - Slide

Lesdoelen

Je weet aan het einde van deze les wat ontwikkelingspsychologie betekent.
Je weet aan het einde van deze les welke soorten psychologie je mee te maken krijgt binnen zorg en welzijn
Je weet aan het einde van deze les wat te vertellen over grenzen en veiligheid bij kinderen
Je weet aan het einde van deze les meer over baby's en peuters

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

ontwikkelingspsychologie,
Wat is dat?

Slide 4 - Mind map

Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkeling= De fasen die een mens verloopt
Psychologie= De wetenschap die menselijk gedrag bestudeerd. 
Waarom doet iemand zoals zij doet? 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

3 Factoren die de ontwikkeling bepalen
 
1. Interne factoren= aangeboren, erfelijkheid

2. Externe factoren= milieu, micro meso, macro

3. Zelfbepaling= eigen keuzes maken


Slide 8 - Slide

micro, meso macro systeem

Slide 9 - Slide

Door aanleg en omgevingsfactoren loopt de ontwikkeling bij ieder individu hetzelfde.
Waar
niet waar

Slide 10 - Poll

Slide 11 - Video

Oriënterende vraag 
Heeft jouw kindertijd invloed gehad op wie jij nu bent? Hoe?

Slide 12 - Slide

Wat kan je vertellen over de veiligheid, bewegingsvrijheid en grenzen voor kinderen? Waarom zijn die nodig?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Zintuigelijk georiënteerd
Zuigreflex en grijpreflex
Ontwikkeling grove motoriek. +- 15 maanden lopen
Hand/oog coördinatie
Brabbelen, eerste woordjes +- 10 maanden
Emotioneel contact maken, huilen en lachen
Vertrouwd voelen, veiligheid ervaren, hechting
Eenkennigheid 

Wat weet je van Baby's?  
0-18 maanden

Slide 15 - Slide

Sterke spieren, motorisch meer mogelijk (springen, klimmen), maar ook de fijne motoriek wordt steeds belangrijker, denk aan pengreep.
2 en 3 woord zinnen en bij 3 jaar goed praten
Exploratiedrang vanuit een basis veiligheid.
Spel is parallel en concreet ( wat ik zie is wat er bestaat)
Naarmate peuter ouder wordt meer fantasiespel, (magisch en animistisch denken)
Egocentrisme (ik gevoel- sta los van anderen)
Koppigheid (zelf doen en ontdekken) 
Structuur en veiligheid nodig

Wat weet je van peuters?
18 maanden- 4 jaar

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Verwerkingsopdracht
- Kies 1 van de opdrachten in de volgende dia's. 
- Onderzoek de vragen en verwerk deze in een presentatie
- Jullie geven elkaar les! 

Slide 18 - Slide

Groep 1
1. Wat kan je vertellen over eenkenningheidsfase?
2 Wat kan je vertellen over de koppigheidsfase?
3. Wat kan je vertellen over hechting?


Slide 19 - Slide

Groep 2; Soorten spel
Welke verschillende soorten spel-fasen doorloopt een kind? 


Slide 20 - Slide

Lesdoelen

Je weet aan het einde van deze les wat ontwikkelingspsychologie betekent.
Je weet aan het einde van deze les welke soorten psychologie je mee te maken krijgt binnen zorg en welzijn
Je weet aan het einde van deze les wat te vertellen over grenzen en veiligheid bij kinderen
Je weet aan het einde van deze les meer over baby's en peuters

Slide 21 - Slide

Hoe vond je de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll