2H Period 1

Grammar period 1
Leerbladen: zie p. 27-35
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Grammar period 1
Leerbladen: zie p. 27-35

Slide 1 - Slide

1. Past simple (revision)
= verleden tijd
= actie in het verleden, completely over and done!
Hints: last, yesterday, in (2005), ago


Slide 2 - Slide

  1.  Regelmatige ww (d.w.z. deze ww volgen een regel)
Regel:
ww+ ed bv. talk -> talked ; learn -> learned
Uitzonderingen:
       - eindigt je ww op -y, dan wordt deze i +ed
                            bv. marry -> married
       - bij korte ww + ww die eindigen op -l verdubbelt de laatste
       medeklinker
                            bv. travel -> travelled ; chat -> chatted
       - bij ww die al eindigen op -e voeg je enkel -d toe
                            bv. hate -> hated
1. Regelmatige ww (d.w.z. deze ww volgen een regel)
Regel:
ww+ ed bv. talk -> talked ; learn -> learned
Uitzonderingen:
       - eindigt je ww op medeklinker+y, dan wordt deze i +ed
                            bv. marry -> married  (let op: played)
       - bij korte ww + ww die eindigen op -l verdubbelt de laatste
       medeklinker
                            bv. travel -> travelled ; chat -> chatted
       - bij ww die al eindigen op -e voeg je enkel -d toe
                            bv. hate -> hated

Slide 3 - Slide

2. Onregelmatige ww  (d.w.z. deze ww volgen geen regel)


     ww                      past simple              ww                     past simple
    be                             was/were                   give                      gave                  blow                         blew                            go                        went
    break                        broke                         have                     had
    come                        came                         make                   made
    fall                             fell                               meet                    met
    find                          found                          run                        ran
    fly                              flew                             put                        put
                           

Een heel aantal ww volgt geen regel en moet je vanbuiten leren. 
(Dit is ook zo in het Nederlands: v.t. zwemmen -> zwom)

Slide 4 - Slide

ww                                    past simple
say                                        said
take                                      took
tell                                         told 
see                                         saw
wake up                              woke up

Slide 5 - Slide

Put the verb in the past simple!

He (talk) to his teacher.
A
talks
B
talked
C
talking
D
talk

Slide 6 - Quiz

Put the verb in the past simple!

They (put) their bags on the floor.
A
put
B
putted
C
putting
D
puts

Slide 7 - Quiz

Put the verb in the past simple!

Yesterday they (walk) home from school.

Slide 8 - Open question

Put the verb in the past simple!

He (come) back 2 days ago.

Slide 9 - Open question

2. Past simple negative and questions in the past simple
a. past simple negative
- van het ww 'to be': wasn't (ow = I, he/she/it of 1p/d/ding) of weren't  (ow = you, we, they of meer dan 1 p/d/d)
Example: The dogs weren't happy.
- van alle andere ww:
DIDN'T/DID NOT + INFINITIVE
 Example:  to go -> We didn't go to the party.
 
d.w.z. volledige ww, geen -ed toevoegen!

Slide 10 - Slide

b. past simple questions
- questions met het ww 'to be':
Were/was + ow + rest?
Example: Were they at school yesterday?
- alle andere werkwoorden:
Did + ow + INFINITIVE + rest?

Example: Did they go to the theatre last night?
(-> opnieuw: volledige ww zonder -ed toe te voegen!)

Slide 11 - Slide

Put the verb in the past simple:

I (not - know) this.
A
don't knew
B
doesn't know
C
didn't knew
D
didn't know

Slide 12 - Quiz

Put the verb in the past simple.

He (not be) here yesterday.
A
didn't be
B
weren't be
C
wasn't
D
wasn't be

Slide 13 - Quiz

Put the verb in the past simple.

They (not - go) to school 2 days ago.

Slide 14 - Open question

Change the sentence into a question.

He went to school.

Slide 15 - Open question

Change the sentence into a question.
I was at home.

Slide 16 - Open question

Change the sentence into a question.

The man talked to the girl.

Slide 17 - Open question

3. Possessions
- je zet het achter een persoon/dier in het enkelvoud: +'s
             Tess's book        the baby's name
- je zet het achter een persoon/dier in de meervoudsvorm: +'
              the dogs' ball     the girls' dresses
- je zet het achter een ding of plaatsnaam: zet of ertussen
               the door of the cottage      the state of Maine

Slide 18 - Slide

Change the words into a possessive.

my friend - house

Slide 19 - Open question

Change the words into a possissive.

the first page - the book

Slide 20 - Open question

Change the words into a possessive
my friends - house

Slide 21 - Open question

4. Future
1. am/are/is going to + ww
- je hebt iets gepland (maar staat nog niet vast in plaats of tijd)
     Example: She says she is going to give Snow White a poisonous apple.
- het lijkt erop dat iets gaat gebeuren -> je baseert je op een teken
     Example: Look at the clouds! It is going to rain. 

Slide 22 - Slide

2.  will + infinitive
- voorspelling (niet gebaseerd op een teken) > curse!
     Example: The people in Storybrook will not know 
     who they are. 
- aanbod om iets te doen
     Example: Prince Charming says: 'I will help you out.'

Slide 23 - Slide

Questions in the future
1. am/are/is going to + ww
Am/are/is + ow + going to ww + rest?
2. will + ww
Will + ow + ww + rest?
Uitzondering: vragen met als ow I of we -> geen 'will' maar 'shall'
              Shall I help you out?

Slide 24 - Slide

Fill in the correct future tense.

There is a banana on the floor. She ... (fall)
A
is going to fall
B
will fall

Slide 25 - Quiz

Fill in the correct future tense.

'You ... (be) asleep for 100 years.'
A
are going to be
B
will be

Slide 26 - Quiz

Fill in the correct future tense.
Do you need a hand? I ... (help) you out.
A
am going to help
B
will help

Slide 27 - Quiz

Fill in the correct future tense.
We ... (travel) to France somewhere next year.
A
are going to travel
B
will travel

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link

Slide 31 - Link

Slide 32 - Link

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link