Par 4 - Globalisering verandert het wereldsysteem (GYM)

§4 Globalisering verandert het wereldysteem
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

§4 Globalisering verandert het wereldysteem

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je begrijpt waarom door globalisering de gebieden op aarde meer van elkaar afhankelijk zijn geworden.
 • Je begrijpt dat door de globalisering de welvaart in de wereld verschuift.
 • Je begrijpt het verband tussen globalisering en regionale ongelijkheid.
 • Je begrijpt waarom arbeidsintensieve bedrijven Nederland verlaten.
 • Je begrijpt waarom door globalisering het vervoer in de wereld toeneemt.

Slide 2 - Slide

De wereld krimpt
 • Goederen komen overal vandaan
Denk aan:
> Kleding,
> Eten.
 • Ook gemakkelijk informatie uitwisseling, door:
> internet en satellietverbindingen

Globalisering > gebieden op elkaar meer met elkaar verbonden

Slide 3 - Slide

Oorzaken van globalisering
 1. Multinationale onderneming (mno)

Grote bedrijven die overal ter wereld vestigingen hebben.

> Philips, Rabobank

Slide 4 - Slide

Oorzaken van globalisering
2. Handelsbelemmeringen verdwijnen, grenzen gaan open

Zorgen voor makkelijkere handel.

Slide 5 - Slide

Oorzaken van globalisering
3. Wereld krimpt

Schoenen worden gemaakt in Vietnam,
hoofdkantoor Nike is in de VS,
Schoenen worden wereldwijd verkocht.

Slide 6 - Slide

De patronen van het wereldsysteem veranderen
 • Wereldsysteem -> Centrum + semiperiferie + periferie
 • Uitwisseling tussen de sytemen.
> Goederen & Diensten.

Slide 7 - Slide

Verandering wereldsysteem
Door globalisering na 1980 vernaderde er veel.
> Vroeger 
- exporteerde de periferie vooral grondstoffen
- rijke landen maakte van grondstoffen halffabricaten en eindproducten.
> Na 1980
- Fabrieken naar (semi)periferie -> goedkopere arbeid
- Probleem voor centrum landen, omdat die ineens veel werkeloze hebben. 

Slide 8 - Slide

Verandering wereldsysteem
Ook verschuift de welvaart.

Voorheen vooral in centrumlanden, nu ook meer in semiperiferie landen. 
> BRIC(s)-landen

Slide 9 - Slide

Verandering wereldsysteem
In centrumlanden is de groei niet meer zo groot.

Vraag naar grondstoffen zoals olie stijgt.
> Hier profiteren 'grondstof'-landen van.

Slide 10 - Slide

Verliezers
Sommige landen hebben geen profijt van de globalisering:

-> geen interessante hulpbronnen,
-> niet interessant voor mno's,
-> geen toeristenbestemming,
-> slecht bestuur, corruptie, oorlog 

Slide 11 - Slide

Nederland binnen Europa: Kwaliteit
 • Kwaliteit woonomgeving in Nederland niet altijd even goed
 1. Bebouwingsdichtheid hoog
 2. Luchtkwaliteit slecht
 3. Waterkwaliteit laag (meststoffen)

Slide 12 - Slide

Opdracht 1:
Wat is globalisering?

Slide 13 - Slide

Opdracht 2:
Wat heeft globalisering voor invloed gehad op de productie van goederen?

Slide 14 - Slide

Opdracht 3:
Uit welke drie blokken bestaat het wereldsysteem en wat voor invloed hebben die op elkaar?

Slide 15 - Slide

Opdracht 4:
Wat hebben grondstoffen, halffabricaten en eindproducten met globalisering te maken?

Slide 16 - Slide

Doen
 1. Beantwoord de vragen uit deze les en stuur de antwoorden naar je docent.
 2. Lees de leerstof goed door en maak de opdrachten in je werkboek.
 3. Werk aan je weektaak

Slide 17 - Slide