6.4 Natuurbeheer

Thema 6.4 Natuurbeheer
Ga rustig zitten en pak je lesmateriaal er alvast bij.

1 / 18
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Thema 6.4 Natuurbeheer
Ga rustig zitten en pak je lesmateriaal er alvast bij.

Slide 1 - Slide

Programma vandaag
- Korte herhaling BS 3 Samenleven
- Uitleg BS 4 Natuurbeheer
- WerktijdSlide 2 - Slide

Bs 3: Samenleven

Slide 3 - Mind map

Het langdurig samenleven van organismen van verschillende soorten
Invloeden uit de levenloze natuur
De gast heeft een voordeel en de gastheer geen voordeel of nadeel
De strijd om voedsel, om een partner of om een veilige plek tussen individuen.
Samenlevingsvorm waarbij allebei de soorten voordeel hebben
De populatiegrootte door de jaren heen schommelt om een  bepaalde waarde
Commensalisme
Biologisch evenwicht
Concurrentie
Symbiose
Mutualisme
 Abiotische factor

Slide 4 - Drag question

Leerdoelen
Lesdoelen: 
- Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens.
- Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen.


Slide 5 - Slide

De mens is afhankelijk 
van zijn omgeving

Slide 6 - Slide

Cultuurlandschap: een landschap gevormd onder invloed van mensen.

Belangrijke invloeden:
Landbouw/energiewinning/waterbeheer


Slide 7 - Slide

Wereldwijd
- Veel grond voor landbouw, veeteelt, visserij, bebouwing landopp. (75%)
- Oceanen en zeeën worden beïnvloed DOOR mensen (97%)


- Dit alles beïnvloed de biodiversiteit

Slide 8 - Slide

Wat is biodiversiteit?
A
het aantal oorspronkelijke plantensoorten
B
het aantal oorspronkelijke diersoorten
C
de variatie aan soorten in de natuur
D
het verdwijnen van soorten in de natuur

Slide 9 - Quiz

Welk effect heeft de mens op de biodiversiteit?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Natuurbeheer

Slide 14 - Slide

Natuurbeheer

Slide 15 - Slide

Bij welke manier van natuurbeheer past: 'afschot van zieke en zwakke herten om lijden te voorkomen.'
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 16 - Quiz

Er is sprake van natuurbeheer in Nederland.
Geef voorbeelden van hoe ze dat doen.

Slide 17 - Open question

Werktijd
- Ga rustig aan de slag met de opgaven van bs 3 & 4. opdr 4, 5, 7 & 8 van elke basisstof (of anders aangegeven door AAKS)
- Klaar me de opgaven? Oefen met flitskaarten, de "test jezelf" of op www.biologiepagina.nl

Slide 18 - Slide