U3L4

Welcome! Nice to see you again.
1 / 47
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welcome! Nice to see you again.

Slide 1 - Slide

Your goal of today's lesson:
"Ik weet wat een 'tag question is' "

Slide 2 - Slide

Planning:
1.  Watch Newsround                                              5 min.
2. Explain tag questions                                      10 min
2. Follow the planning (week 13, les 2)         15 min.
3. Practice words lesson 4 in quizlet             10 min.

Slide 3 - Slide

Tag Questions

Slide 4 - Slide

Wat is een tag question?
  • Question tag = aangeplakte vraag

  • bijvoorbeeld:  He's a good guy, isn't he?

  • In het NL: : "toch?" of "hè", "niet dan?"

Slide 5 - SlideHoofdzin ontkennend --> tag bevestigend

He isn't a good guy, is he?
           -                                 +


Hoofdzin bevestigend --> tag ontkennend


He's a good guy, isn't he?

             +                          -

Slide 6 - Slide

Vul aan:
He is your friend, _____________?
A
isn't he
B
is he

Slide 7 - Quiz

Vul aan:
You really don't like him, ______________?
A
don't you
B
do you

Slide 8 - Quiz

Kies de juiste 'question tag':
You did your homework, ... ?
A
didn't you
B
did you
C
do you
D
don't you

Slide 9 - Quiz

Vul aan:
We aren't always late, _____________?
A
are we
B
aren't we
C
isn't it
D
do we

Slide 10 - Quiz

Maak de vraag:
Sarah is funny,

Slide 11 - Open question

Maak de vraag:
My mom and dad are crazy,

Slide 12 - Open question

 Grammar: hoeveelheden
  • much, many, a lot of = veel
  • a little = een beetje
  • a few = een paar
  • little, few = weinig 

Slide 13 - Slide

TELBARE zelfstandige naamw.

MANY - veel
A LOT OF - veel
A FEW - een paar
FEW - weinig

Je weet dat je iets kunt tellen als je er 'two' voor kunt zetten.

Niet-telbare zelfst. naamw

MUCH - veel
A LOT OF - veel
A LITTLE - een beetje
LITTLE - weinig

Je kunt er geen 'two' voor zetten.
book page 121!

Slide 14 - Slide

Let op! In ontkennende en vragende zinnen gebruik je ook Many/Much. In bevestigende zinnen gebruik je a lot of.
Do you have many shirts?
I have a lot of shirts!
I don't have many shirts. 

Slide 15 - Slide

7

Slide 16 - Video

1. There were __________ brooms on the grass.
A
Much
B
Many
C
Little
D
Few

Slide 17 - Quiz

2. A _____________ children couldn't pick their brooms up at the start.
A
Much
B
Many
C
Little
D
Lot of

Slide 18 - Quiz

3. One boy hit the wall a ________ times
A
Much
B
Many
C
Few
D
Little

Slide 19 - Quiz

4. How __________ children were allowed to fly alone?
A
A lot of
B
Much
C
Many
D
Little

Slide 20 - Quiz

How __________ time did Harry spend to decide to have a race?
A
Much
B
Many

Slide 21 - Quiz

Welke woorden kun je gebruiken om aan te geven dat je veel van iets hebt?

Slide 22 - Open question

Welke woorden kun je gebruiken om aan te geven dat er weinig van iets is?

Slide 23 - Open question

How ______________ brooms are there?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 24 - Open question

A ___ children couldn`t pick their brooms up.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 25 - Open question

He hit the wall a ___ times.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 26 - Open question

There's _____ noise on the field.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 27 - Open question

How ____ children were allowed to fly alone?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 28 - Open question

How ___time did Harry spend to decide to have a race with Braco?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 29 - Open question

A ______ children are happy to see Harry back.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 30 - Open question

 Work to do
Unit 3, Par 3.4 

DO exercise:
8, 9 en 10 & Test Jezelf  3.4


Ready? Learn words in Quizlet (link in Magister)
timer
1:00

Slide 31 - Slide

......gebruik je bij woorden die je kunt tellen, zoals 'windows'.
A
Much
B
Many

Slide 32 - Quiz

.....gebruik je bij woorden die je niet kunt tellen, zoals water.
A
Much
B
Many

Slide 33 - Quiz

Hoe zeg je: een paar schoenen?
A
A little shoes
B
much shoes
C
a few shoes
D
few shoes

Slide 34 - Quiz

Hoe zeg je 'weinig vrienden'?
A
Many friends
B
little friends
C
a lot of friends
D
few friends

Slide 35 - Quiz

Hoe zeg je 'een beetje water'?
A
A few water
B
much water
C
little water
D
a little water

Slide 36 - Quiz

Hoe zeg je 'veel woordjes'.
A
Much words
B
Many words
C
Few words
D
Little words

Slide 37 - Quiz

Tag questions
Peter is nice, isn't he? 
I'm not wrong, am I?

Slide 38 - Slide

Wat
Maak week 13, les 2 (Unit 3 par 5: opdr. 2, 3, 4 en 5) 
Hoe
Via Allright Online of je boek
Hulp
Gebruik de lesstofknop voor de grammatica-uitleg.
Tijd
15 minuten
Uitkomst
Antwoorden kijk je zelf na. 
Klaar
Ga naar magister, les van vandaag, en maak de opdrachten via de 2 links betreft much/many/(a)few/(a)little. 
timer
15:00

Slide 39 - Slide

Go to quizlet.com
Wie zet de high-score van deze klas neer?

Unit 4 lesson 4 words, kies 'combineren'

Slide 40 - Slide

How ______________ brooms are there?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 41 - Open question

He hit the wall a ___ times.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 42 - Open question

A ___ children couldn`t pick their brooms up.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 43 - Open question

There's _____ noise on the field.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 44 - Open question

How ____ children were allowed to fly alone?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 45 - Open question

How ___time did Harry spend to decide to have a race with Braco?
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 46 - Open question

A ______ children are happy to see Harry back.
(much/many/a lot of/a little/ little/few)

Slide 47 - Open question