Leerjaar 1 kader/GL, 1.2 balken en rechthoeken vlakke figuren (G&R 12e editie)

1 / 14
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat gaan we deze les doen?
  • Controle 1.1 (schriftcontrole, gemaakt via e-book).

  • Leren welke grensvlakken de balk heeft.
  • Leren hoe de uitslag van een balk eruit ziet.
  • Leren hoe we de letters van een balk noteren.
  • Het verschil tussen een uitslag en een bouwplaat weten.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide


Hoeveel ribben heeft een balk?
A
11
B
12
C
13
D
14

Slide 6 - Quiz


Hoeveel vlakken heeft een balk?
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 7 - Quiz


Hoeveel hoekpunten heeft een balk?
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 8 - Quiz


Hebben alle vlakken de vorm van een vierkant?
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

Welk figuur is de uitslag van
een balk?
A
A
B
B
C
C
D
A, B & C

Slide 10 - Quiz

Een lijnstuk tussen 2 tegenover elkaar liggende hoeken noem je een ...
A
kruis
B
schuine streep
C
zijde
D
diagonaal

Slide 11 - Quiz

Wat heb je deze les geleerd?
  • Welke grensvlakken de balk heeft. 
  • Hoe de uitslag van een balk eruit ziet.
  • Hoe we de letters van een balk noteren.
  • Het verschil tussen een uitslag en een bouwplaat.

Slide 12 - Slide

Wat? 1.2 balken en rechthoeken 
Waar? dit moet via e-book.
Wanneer? Deze les. Alles wat niet af is, is huiswerk voor de volgende les.

Klaar? Ga aan de slag met 1.3 cilinder en cirkel (via het e-book)


Niet overleggen, geen vragen             -->
Niet overleggen, wel vragen                -->
Overleg én vragen wel toegestaan    -->

Slide 13 - Slide

Maken voor de volgende les:
1.2 balken en rechthoeken (via het e-book)

Slide 14 - Slide