Ontwikkelingspsychologie: Introductie en Baby en Dreumes

Ontwikkelingspsychologie

 Introductie en Baby en DreumesOnderdeel Beroepsoriëntatie
1 / 23
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 23 slides, with text slides.

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie

 Introductie en Baby en DreumesOnderdeel Beroepsoriëntatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
1. AWR 
2. Energizer 
3. Nut kennis ontwikkeling van de mens
4. Eindopdracht
5. Lesdoelen
6. Theorie 
7. Aan de slag 
8. Evaluatie 1e les
9. Check lesdoelen
10. Huiswerk & Afsluiting + vooruitblik

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Energizer

Slide 4 - Slide

In te vullen naar wens!
Nut kennis ontwikkeling van de mens
Het is goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van de mens verloopt, zodat je weet wat passend is bij de ontwikkelingsfase van de cliënten die je gaat ondersteunen.

In het werken met de cliënten kunt zo signaleren hoe de ontwikkeling van de cliënt verloopt en welke ondersteuning er nodig is in een bepaalde ontwikkelingsfase en bij een bepaald ontwikkelingsgebied.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht
Voor de eindopdracht - criteria rubric -  moet je iets schrijven/ vertellen over:Tijdens de lessen besteden we aandacht aan de normale ontwikkeling, zodat je deze kunt vergelijken met de problematiek op de ontwikkelingsgebieden van jouw gekozen doelgroep/ werkveld.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

- kun je toelichten wat er verstaan wordt onder ontwikkelingspsychologie.

- kun je benoemen wat ontwikkelingsfase en ontwikkelingsgebieden zijn.

- kun je uitleggen hoe de ontwikkeling verloopt van een baby en dreumes volgens de theorie uit het boek mensen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Theoretische gedeelte

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie

Psychologie =​ De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert​.

Ontwikkelingspsychologie =​ De wetenschap die gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling​.
Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkeling = verandering​

Verandering = vooruitgang/verbetering​. Maar ook: krimp/achteruitgang/afbraak.

Rijping = ontwikkelingen die vanzelf gaan - veranderingen doordat ze biologisch zijn voorgeprogrammeerd. (bijv. lichamelijke veranderingen).

Ontwikkeling = een veranderproces waarbij de combinatie van rijping en leren leidt tot een steeds hoger niveau van functioneren.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsfase
De periodes die in het leven van de mens onderscheiden kunnen worden.  (Boek: mensen Thema 1)
Bij elke periode horen specifieke kenmerkende gedragingen.

Baby (0 – 1 jaar).​
Dreumes (1 – 2 jaar).​
Peuter (2 - 4 jaar).​
Kleuter (4 - 6 jaar).​
Schoolkind (6 - 12 jaar).​
Puber (12 - 16 jaar)​
Adolescent (16 - 21 jaar).​
Jongvolwassene (21 – 35 jaar).​
Midden volwassene (35 – 55 jaar).​
Laat volwassene (55 – 70 jaar).​
Oudere mens (70 jaar en ouder)


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelinsgebieden
 • Cognitieve ontwikkeling: alle veranderingen binnen onze intellectuele vermogens, zoals ons denken, begrijpen, leren en geheugen.

 • Persoonlijkheidsontwikkeling: de ontwikkeling van het eigen individu bedoeld.

 • Sociale ontwikkeling: alle veranderingen in sociale relaties, zoals sociale vaardigheden leren en het aangaan en onderhouden van sociale interacties en relaties.

 • Emotionele ontwikkeling: alle veranderingen in het gevoelsleven bedoeld, zoals het begrijpen van de eigen en andermans emoties en hiermee om leren gaan.

 • Fysieke ontwikkeling: alle lichamelijke en motorische veranderingen en de seksuele ontwikkeling.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelinsgebieden

Al deze ontwikkelingen beïnvloeden elkaar ook nog eens. 
Doordat je bijvoorbeeld leert lopen (fysieke ontwikkeling), 
ontdek je meer van de wereld (cognitieve ontwikkeling).

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Factoren die de ontwikkeling bepalen
Interne factoren = aangeboren geschiktheid (DNA, uiterlijk, talent)​

Externe factoren = factoren van buitenaf/milieu (directe omgeving, sociale en economische factoren, culturele factoren, ingrijpende levensgebeurtenissen).​

Zelfbepaling = richting geven aan de eigen ontwikkeling (de keuzes die je in je leven leert maken)​

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsfase Baby en Dreumes

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Voorwaarden voor de ontwikkeling bij kinderen
 • Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen bij de opvoeder​
 • Zowel verbaal als non-verbaal contact tussen opvoeders en kind​
 • Een stimulerende omgeving​
 • Gelegenheid om zelf te onderzoeken​
 • Mogelijkheid om te spelen​
 • Voldoende bewegingsvrijheid​
 • Veiligheid en grenzen geboden krijgen.


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Lees 1.2 Baby en 1.3 Dreumes uit het boek Mensen - thema 1.

Noteer alle dikgedrukte woorden in een mindmap en zorg dat je deze in je eigen woorden kunt uitleggen.

Vul je mindmap aan met de ontwikkelingsgebieden!

Met elkaar bespreken we het na!


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag

Maak de verwerkingsopdrachten uit de module planning (docent geeft aan welke opdrachten er gemaakt moeten worden).

Maak de leeractiviteiten Introductie ontwikkelingspsychologie en baby en dreumes (docent geeft aan welke opdrachten er gemaakt moeten worden). 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie van de eerste les
In elke hoek van het lokaal staat een zin. Kies een hoek uit, ga daar staan en maak de zin af.​


 • Het leukste deel van de les vond ik……​
 
 • Het moeilijkste deel van de les vond ik……​

 • Wat ik voor de les nog niet wist……​

 • Wat me het meest is bijgebleven…….​Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen check: 


- Wat wordt er verstaan wordt onder ontwikkelingspsychologie?

- Benoem welke ontwikkelingsfases zijn.
- Benoem welke ontwikkelingsgebieden zijn en leg uit wat ze inhouden.

- Leg uit hoe de ontwikkeling verloopt van een baby en dreumes.


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk & Afsluiting (+vooruitblik)


Lees uit het boek mensen van Thema 1 - 1.1 t/m 1.3

Maak de verwerkingsopdrachten/ leeractiviteiten :......................in te vullen door de docent!

Volgende les gaan we aan de slag met Peuter en het Basisschoolkind!

Slide 21 - Slide

This item has no instructions


Bedankt voor jullie aandacht!  

Nog vragen? 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Extra opdrachten
Onderstaande opdrachten kun je eventueel toevoegen aan je les!

En eventueel nog wat verwerkingsopdrachten uit BOOM - 
Boek Mensen Thema 1 ‘Ontwikkelingspsychologie’
- Opdracht 3 ‘Leeftijden en fasen’
- Opdracht 3 ‘Mijlpalen
- Opdracht 6 ‘Ontwikkelgebieden
- Opdracht 7 ‘Van kind naar volwassenen’
- Opdracht 12 ‘De praktijk
- Opdracht 13 ‘Gedrag’   
Slide 23 - Slide

This item has no instructions