§3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

§3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

§3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

Doen
10 minuten -> lezen §3

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
1. Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.

2. Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.

3. Je kunt door het vergelijken van verschillende kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 3 - Slide

Waaraan moet een land voldoen als het ontwikkeld is? Zoek op internet een passende afbeelding, sla op je iPad op bij je Camerarol en voeg hier toe.

Slide 4 - Open question

Ontwikkeling
Arm & rijk

- Interne & externe factoren

* Wat is ontwikkeling?

Slide 5 - Slide

Op blz. 8 wordt bij opsomming 2. mno's

1. Wat is een omschrijving van een mno?
2. Waarom is het verstandig voor mno's om in opkomende landen te vestigen?

Slide 6 - Slide

Interne oorzaken
Tal van oorzaken kunnen voor een ontwikkeling zorgen in een land. Of juist de ontwikkeling tegen houden.

1) Natuurlijke oorzaken -> vruchtbaarheid/klimaat/ligging (Landlocked country).

2) Menselijke oorzaken -> politiek systeem / bevolkingsgroei & leeftijdsopbouw / ongelijkheid (Gini-coëfficiënt)


Slide 7 - Slide

Natuurlijke oorzaken
Vruchtbaarheid & klimaat

Slide 8 - Slide

Ligging
Land-locked country

Slide 9 - Slide

Menselijke oorzaken
Politieksysteem

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Bevolkingsgroei & leeftijdsophouw

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Ongelijkheid

Slide 14 - Slide

Ongelijkheid
- Sociale ongelijkheid neemt toe als land economisch ontwikkelt.

Sociale ongelijkheid kun je meten met de Gini-coëfficiënt (inkomen en aantal inwoners).

Slide 15 - Slide

Externe oorzaken
Een lage welvaart kan ook door externe factoren worden veroorzaakt. 

Relaties tussen ontwikkelingslanden en rijke landen zijn daarbij belangrijk.

1) Koloniaal verleden

2) Rol van een land in de wereldeconomie

Slide 16 - Slide

Koloniaal verleden
- Exploitatiekoloniën

-> leveren van grondstoffen, landbouwproducten en laagwaardigheden industriegoederen.

Gevolg: levert minder op dan hoogwaardige industrieproducten en diensten

Slide 17 - Slide

Koloniaal verleden
Er waren koloniën waar juist 'dingen' werden weggehaald. Maar er waar ook koloniën waar mensen zich gingen vestigen:
vestigingskoloniën.

-> Australië & Verenigde Staten

Slide 18 - Slide

Rol in wereldeconomie
Wanneer ben je interessant voor een bedrijf (MNO) om in te investeren?

-> Politiek (Stabiel/Instabiel)
-> Loon (hoog/laag)
-> opleidingsniveau (hoog/laag)
-> omvang afzetmarkt (groot/klein)
-> belastingvoordelen
- Rust/onrust

Slide 19 - Slide

Vragen?
Doen:
- Werken aan je weektaak
- Voorbereiden leerwerk

Slide 20 - Slide