VS1 aangepast(havo)

Aan het eind van deze les 
Weet je wat een verzorgingsstaat is.
Ken je de drie pijlers van de verzorgingsstaat. 
Kan ik een voorbeeld geven van een recht en van een plicht binnen de verzorgingsstaat.
Weet ik wat de rol is van burgers, de overheid en het maatschappelijk middenveld.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Aan het eind van deze les 
Weet je wat een verzorgingsstaat is.
Ken je de drie pijlers van de verzorgingsstaat. 
Kan ik een voorbeeld geven van een recht en van een plicht binnen de verzorgingsstaat.
Weet ik wat de rol is van burgers, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij 'een verzorgingsstaat'?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Video

Een verzorgingsstaat
De overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van haar inwoners. 

Solidariteitsgedachte: We spreken van solidariteit als er bereidheid is in een groep of samenleving om risico's met elkaar te delen. 

Slide 4 - Slide

In welke van de volgende landen is het minst sprake van een verzorgingsstaat?
A
Zweden
B
Noorwegen
C
Verenigde Staten
D
Nederland

Slide 5 - Quiz

Rechten en plichten
Nederland is een sociale rechtsstaat: Mensen moeten gelijke kansen om een menswaardig bestaan te leiden en zichzelf te kunnen ontwikkelen.

- Sociale grondrechten (voldoende werkgelegenheid, goed onderwijs, etc.)
- Sociale plichten (vb. sollicitatieplicht)

Slide 6 - Slide

Je zorgverzekeringspremie betalen is
A
een recht
B
een plicht

Slide 7 - Quiz

De 3 pijlers
- Goed onderwijs 
- Goede gezondheidszorg
- Sociale zekerheid (AOW, kinderbijslag, etc. > sociale zekerheidsstelsel: alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid)

Slide 8 - Slide

Wie zorgt voor wie?
Niet alleen overheid draagt bij aan welvaart en welzijn, ook het maatschappelijk middenveld:

Organisaties die tussen burger en overheid in staan, zoals:
kerken, milieu- sport- en vrijwilligersorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties

Slide 9 - Slide

Maken
Zie planner

Slide 10 - Slide

Aan het eind van deze les 
Weet je wat een verzorgingsstaat is.
Ken je de drie pijlers van de verzorgingsstaat. 
Kan ik een voorbeeld geven van een recht en van een plicht binnen de verzorgingsstaat.
Weet ik wat de rol is van burgers, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Slide 11 - Slide