Prehistorie: vervolg

Ze vonden Lucy... Wanneer word je tot een mens gerekend en niet tot een aap?
1 / 27
next
Slide 1: Open question
Leren lerenLager onderwijs

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Ze vonden Lucy... Wanneer word je tot een mens gerekend en niet tot een aap?

Slide 1 - Open question

Hominisatie
= Ontwikkeling van aapachtigen tot mensachtigen (Hominidae)

Slide 2 - Slide

Hominisatie
Een soort mag zich tot de familie van de Hominidae noemen als ze:
- Rechtop lopen
- Werktuigen vervaardigen
- Een theory of mind hebben
- Taal en cultuur ontwikkelen

Slide 3 - Slide

1. Rechtop lopen

Slide 4 - Slide

Plat aangezicht, bolvormige schedel met groot hersenvolume
Vooruitstekende snuit, langgerekte schedel met klein hersenvolume.
Niet sterk ontwikkelde kaken, parabole tandenrij
Sterk ontwikkelde kaken, U-vormige tandenrij
Positie achterhoofdsgat schedel: onderaan in het midden
Positie achterhoofdsgat: achteraan in de schedel
Vertikale S-vormige wervelkolom, loopt rechtop (bipedaal)
Schuin naar voren hellende wervelkolom, loopt op vier poten
Stevig bekken met brede vleugels.
Minder stevig bekken met lange heupbeenderen.
Kniegewricht kan volledig gestrekt worden.
Kniegewricht kan niet volledig gestrekt worden.

Slide 5 - Slide

2. Vervaardigen van werktuigen

Slide 6 - Slide

3. Theory of mind

Slide 7 - Slide

4. Ontwikkeling van taal en cultuur

Slide 8 - Slide

Soorten voorlopers...
Arne & Zander

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Enkele weetjes over de Neanderthaler

De Neanderthaler had grotere hersenen dan ons. 
Dus misschien was die intelligenter. 

Slide 12 - Slide

Enkele weetjes over de Neanderthaler

Ze werden niet 'uitgeroeid' door de Homo Sapiens. 
Doordat ze gemiddeld maar 2 kinderen kregen, stierven ze uit. 

Sommige onderzoekers beweren dat de Neanderthalers zich zo aanpasten, dat ze opgingen in de nieuwe populatie. 

Slide 13 - Slide

Wat betekent homo sapiens?
A
oude mens
B
samenwerkende mens
C
wijze mens
D
één soort

Slide 14 - Quiz

Stel: Je vindt als wetenschapper verschillende schedels. Je vergelijkt de anatomische structuur van deze schedels en aan de hand daarvan kan je deze schedels van oud naar nieuw indelen.
Laat in de volgende sleepvraag zien hoe je dit doet.
Klik op het '?' als je hulp nodig hebt.

Slide 15 - Slide

Hint: kijk naar de grootte van de schedel
Oudst
Jongst

Slide 16 - Drag question

Een student die met je meeloopt vraagt hoe jij weet welke schedel het oudst is. Kan je dit even uitleggen?

Slide 17 - Open question

Wie heeft de grootste herseninhoud?
A
Neanderthaler
B
Homo sapiens sapiens
C
Evenveel
D
Homo heidelbergensis

Slide 18 - Quiz

De neanderthaler is de enige soort die ontstaan is in Europa.
A
Waar
B
Niet waar - In Europa zijn er veel ontstaan
C
Niet waar - De Homo Sapiens was er ook
D
NW- Ontstaan in Afrika

Slide 19 - Quiz

Australopithecus
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapiens

Slide 20 - Drag question

Daarna vind je als paleontoloog een fossiel met voetafdrukken van de voorganger van de mens terug. Je vergelijkt die met de voetafdrukken van een mensaap. Wat kan je daaruit concluderen? (Antwoord op volgende slide)
Voorganger mens
Mensaap

Slide 21 - Slide

Daarna vind je een fossiel met voetafdrukken van de voorganger van de mens terug. Je vergelijkt die met de voetafdrukken van een mensaap. Wat kan je daaruit concluderen?

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Video

Waarvoor hadden de eerste mensen vuur nodig ?

Slide 24 - Open question

Hoe maakten de eerste mensen vuur ?

Slide 25 - Open question

Hoe kon je o.a. vuur maken in de prehistorie ?
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video