TL Ecologie/Duurzaamheid basisstof 4 (Natuurbeheer)

Natuurbeheer
Thema 6 basisstof 4
1 / 41
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Natuurbeheer
Thema 6 basisstof 4

Slide 1 - Slide

Planning
 1. Terugkijken naar vorige les
 2. Leerdoelen vandaag
 3. Uitleg basisstof 4: Natuurbeheer
 4. Maken opdrachten
 5. Klassikaal afsluiten

Slide 2 - Slide

Vorige les
Begrippen
 1. populatie en populatie grootte
 2. Biologisch evenwicht
 3. Dieren werken samen/concurrentie
 4. Rangorde
 5. Symbiose
 6. Parasiet

Slide 3 - Slide

Populatiegrootte
 • Aantal organismen in een populatie hangt van verschillende factoren af (biotisch en abiotisch).
 • Soms grote populatie en soms klein. 

Slide 4 - Slide

Begrippen
 1. populatie en populatie grootte
 2. Biologisch evenwicht
 3. Dieren werken samen/concurrentie
 4. Rangorde
 5. Symbiose
 6. Parasiet

Slide 5 - Slide

de populatiegrootte schommelt elk jaar rondom een evenwichtswaarde
Biologisch evenwicht

Slide 6 - Slide

Begrippen
 1. populatie en populatie grootte
 2. Biologisch evenwicht
 3. Dieren werken samen/concurrentie
 4. Rangorde
 5. Symbiose
 6. Parasiet

Slide 7 - Slide

Symbiose
 • Individuen van verschillende soorten hebben een langdurige relatie met elkaar.
 • Beiden hebben voordeel!


Wie heeft de film Finding Dory gezien?

Slide 8 - Slide

Begrippen
 1. populatie en populatie grootte
 2. Biologisch evenwicht
 3. Dieren werken samen/concurrentie
 4. Rangorde
 5. Symbiose
 6. Parasiet

Slide 9 - Slide

Parasieten
 • Hierbij leeft een individu, de parasiet, op of in een individu van een andere soort, de
  gastheer.
 • Eén soort heeft voordeel, de ander een nadeel.

Slide 10 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 11 - Slide

Waarvoor gebruiken
wij onze omgeving ?

Slide 12 - Mind map

De mens en zijn omgeving
 • Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving.
 • Mensen halen voedsel,
  water, zuurstof, grondstoffen en energie uit het milieu, en ze gebruiken de natuur voor recreatie.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

wat vind je van deze video?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Invloed van de mens
 • Door het uitputten van het milieu verdwijnen leefgebieden van dieren.
 • Diersoorten hebben weinig of geen gebied meer om te leven en worden bedreigd.  Ze kunnen zelfs uitsterven (zie volgende dia's).
 • De variatie in de natuur neemt zo ook af = weinig biodiversiteit.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Wereldwijd zijn er nog maar 30.000 neushoorns

Slide 21 - Slide

Stropen voor neushoornhoorn

Slide 22 - Slide

Voor 49.000 dollar loop je tien dagen door de savanne van Zimbabwe, op zoek naar een mooie, grote leeuw. Om die dan vakkundig af te schieten en ermee op de foto te gaan.

Slide 23 - Slide

Illegale jacht

Slide 24 - Slide

Herintroductie
 • Zo proberen we dier- of plantensoorten terug te brengen in de natuur.
 • Bv. ooievaars, deze zijn nu niet meer bedreigd.
 • Ook Otters, Bevers en wisent en steur zijn terug in Nederland

Slide 25 - Slide

Ooievaars
Door herintroductie is het aantal ooievaars in Nederland sterk toegenomen. Ooievaars vertrekken in augustus en september naar het zuiden, omdat hier dan minder voedsel is. In februari of maart komen ze weer terug. Ze zoeken dan een nest op een plek waar genoeg voedsel is.
Sommige mensen willen de ooievaars helpen en voeren de dieren.

Slide 26 - Slide

Leg uit dat bijvoeren in februari en maart nadelig is voor de ooievaars.

Slide 27 - Open question

Leg uit dat bijvoeren in augustus en september nadelig is voor ooievaars.

Slide 28 - Open question

Natuurbeheer

Slide 29 - Slide

Natuurbeheer

Slide 30 - Slide

Welk soort beheer?
zaaien van bloemen langs akkers, zodat daar insecten kunnen leven
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 31 - Quiz

Welk soort beheer?
verbreden van rivieren om de kans op
overstroming te verkleinen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 32 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van wilde zwijnen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen (als dat op een andere manier niet lukt).
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 33 - Quiz

Welk soort beheer?
sluizen op een kier zetten waardoor een
natuurlijk overgangsgebied van zeewater en
rivierwater ontstaat.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 34 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 35 - Quiz

Welk soort beheer?
poelen graven waarin amfibieën kunnen leven.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 36 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van zieke herten om lijden te
voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 37 - Quiz

Welk soort beheer?
oevers minder steil maken zodat water- en oeverplanten beter kunnen groeien
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 38 - Quiz

Waarvan zijn mensen afhankelijk van hun millieu/omgeving?

Slide 39 - Open question

Opdrachten 6.4
Opdrachten 1,2, 3 en 6, 7, en 8.

Klaar? Laat het weten.
We eindigen de les weer klassikaal in Teams

Slide 40 - Slide

Leerdoelen check
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu. 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur
  beheren.

Slide 41 - Slide