Les 4 - Presentaties

Welkom! 
Les vier van het keuzedeel Jeugd en Opvoedhulp. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Welkom! 
Les vier van het keuzedeel Jeugd en Opvoedhulp. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Terugblik 
 • Presentatie (Vygotsky) 
 • PAUZE
 • Presentaties (Erikson,
    Maslow) 
 • Afsluiting  

Slide 2 - Slide

1. Een baby snapt na 8 maanden dat dingen die hij niet meer ziet, wel blijven bestaan. Hoe noemen we dit?
A
Conservatie concept
B
Object permentatie
C
Object permanentie
D
Object conservatie

Slide 3 - Quiz

2. Geef een voorbeeld van klassiek conditioneren.

Slide 4 - Open question

3. Skinner gaat er vanuit dat een positieve consequentie het gedrag versterkt. Dit noemt hij operant conditioneren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

4. Skinner ging ervan uit dat ieder mens aanleg heeft om te leren en dat de prikkel om te leren (zich te ontwikkelen) vooral van buitenaf komt.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

5. Piaget benoemt vier fases van (denk)ontwikkeling. Benoem alle vier de fases.

Slide 7 - Open question

0-2 jaar: sensomotorische ontwikkeling
2-7 jaar: preoperationele ontwikkeling
7-11 jaar: concreet-operationele ontwikkeling
Vanaf 11 jaar: formeel-operationele ontwikkeling

Slide 8 - Slide

6. Leg uit wat Piaget bedoeld met de formeel operationele ontwikkeling.

Slide 9 - Open question

In dit stadium kan het kind abstracte problemen oplossen, zonder dat het daarbij concreet materiaal nodig heeft. Het kind kan met een theoretische analyse van een probleem tot een mogelijke hypothetische oplossing komen.

Slide 10 - Slide

Presentaties 
 • Vygotsky (Kyjan, Sabine, Ivo, Noelle) 

PAUZE 

 • Erikson (Robin, Jesca, Luke, Nikita)
 • Maslow (Zena, Yara, Danique, Cato) 

Slide 11 - Slide

Afsluiting 
 • Wat is het meeste bijgebleven?
    Wat heb je onthouden? (chat) 
 • 5 maart geen les
 • 12 maart (hechting)  

Slide 12 - Slide