Jongeren : Hoe word je wie je bent?

Jongeren 
Hoe word je wie je bent? 


1 / 23
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3,4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Jongeren 
Hoe word je wie je bent? 


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Hoe word ik wie ik ben? 
  • Aangeboren gedrag (Nature) 
  • Aangeleerd gedrag (Nurture) 


Wat is belangrijker? 

Slide 3 - Slide

Aangeboren en aangeleerd
Aangeboren: ADHD
Aangeleerd: vloeken

Slide 4 - Slide

Aangeleerd gedrag

Slide 5 - Slide

Noem een goede eigenschap van jezelf.


Noem een goede
eigenschap van jezelf.

Slide 6 - Mind map

Noem voorbeelden van eigenschappen die zijn aangeboren.

Noem voorbeelden van
eigenschappen
die zijn aangeboren.

Slide 7 - Mind map

Nature
Aangeboren eigenschappen, deze krijg je van je ouders mee.

Slide 8 - Slide

Nurture
Aangeleerde eigenschappen, die je hebt meegekregen na je geboorte.

Slide 9 - Slide

Noem voorbeelden van eigenschappen die zijn aangeleerd.

Noem voorbeelden van eigenschappen
die zijn aangeboren.

Slide 10 - Mind map

Sleep het kenmerk naar nature of nurture.
Nature
Nurture
Haarkleur
Met bestek eten
Gluten-
allergie
Lengte
Kunnen schrijven
Aangeboren 
Aangeleerd 

Slide 11 - Drag question"You have made me what I am".
Jij hebt me gemaakt tot wie ik ben.
Past dit bij nature of nurture?
"You have made me what I am". 
Jij hebt me gemaakt tot wie ik ben. 
Past dit bij nature of nurture?
A
Nature, aangeboren
B
Nurture, aangeleerd

Slide 12 - Quiz
"Everytime I look at you, I see myself". Elke keer als ik naar jou kijk,
zie ik mezelf. Is dit nature of nurture?
"Everytime I look at you, I see myself". 
Elke keer als ik naar jou kijk, zie ik mezelf. 
Past dit bij nature of nurture?
A
Nature, aangeboren
B
Nurture, aangeleerd

Slide 13 - Quiz
Wie heeft/hebben jouw gedrag aangeleerd?
Wie heeft/hebben jouw gedrag aangeleerd?

Slide 14 - Open questionGeef een voorbeeld van gedrag dat jou op school is aangeleerd (is gesocialiseerd).
Geef een voorbeeld van gedrag dat jou op school is aangeleerd (socialisatie).

Slide 15 - Open question
Waarom is deze foto
een voorbeeld van
socialisatie?
Waarom is deze foto een voorbeeld van socialisatie?

Slide 16 - Open question

Op welke manier heeft dit jongetje 'geleerd'?
A
Informatie
B
Imitatie
C
Ervaring

Slide 17 - Quiz

Sleep het goede gedrag naar de juiste socialisator.
Docent
Trainer
Social media
Ouders
Je steekt je vinger op als je iets wilt vragen.
Je meldt je van tevoren af voor een training.
Je laat het beste van jezelf zien.
Je bent op de afgesproken tijd thuis.

Slide 18 - Drag question

Wat vind jij?
Wat heeft meer invloed op jouw gedrag?
A
Nature (aangeboren)
B
Nurture (aangeleerd)

Slide 19 - Quiz

Wat vind jij?
Wie heeft meer invloed op jouw gedrag?
A
Docenten
B
Minister president
C
Sportclub
D
Vrienden

Slide 20 - Quiz

Hoe leer je gedrag? 
  • Imitatie 
  • Informatie 
  • Ervaring 
  • Experimenteren 

Slide 21 - Slide

Socialisatie 
Het aanleren van waarden en normen die bij jouw groep of samenleving horen 

  • Op je werk 
  • Op school 
  • Religieuze overtuiging 
  • Media 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video