Les 1

Module 11
Cliënt en Welzijn
Periode 7
Les 1
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Module 11 cliënt en welzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Module 11
Cliënt en Welzijn
Periode 7
Les 1

Slide 1 - Slide

Planning
 • Planning doornemen
 • Boeken
 • Verwachtingen bespreken

 • Theorie
 • Opdrachten
 • Opdrachten bespreken

Slide 2 - Slide

Tijdens deze lessen...
 • Alle lessen worden online gegeven
 • De periode wordt afgesloten met een toets (online/offline nog niet bekend)
 • Je hebt je theorieboek + je werkboek nodig voor de opdrachten
 • Sommige opdrachten via de online leeromgeving van take care

Verwachtingen:
 • Op tijd aanwezig in de les
 • Online les: camera aan en actieve deelname (handjes!)
 • Opdrachten op tijd inleveren (eigen verantwoordelijkheid nemen)
 • Hele les volgens rooster beschikbaar, centraal starten en centraal afsluiten.
 • Les gemist? Vraag aan medestudent en kijk in de planning
 • Wat vinden jullie belangrijk?
 • Wat verwachten jullie van mij?

Slide 3 - Slide

timer
0:30
Welzijnswerk

Slide 4 - Mind map

Werkvelden welzijnssector

 • Mensen die niet  geheel zelfstandig  deelnemen in de maatschappij hebben vaak hulp en ondersteuning nodig bij het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en/ of de sociale kwaliteit om zo goed mogelijk (weer) mee te kunnen doen in de samenleving.

 • Welzijnswerkers bieden allerlei voorzieningen en activiteiten aan om mensen waar nodig te ondersteunen bij het realiseren van dit doel. 


Slide 5 - Slide

Werkvelden welzijnswerk
Voorbeelden van werkvelden: gehandicaptenzorg, psychiatrie, verslavingszorg, opvang van asielzoekers, daklozenopvang en jeugdzorgJe werkt bijvoorbeeld als:
 1. begeleiding gehandicaptenzorg
 2. thuisbegeleider
 3. agogisch begeleider

Slide 6 - Slide

Begeleiding gehandicaptenzorg

 1. Begeleiding en verzorging van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

 2. De ernst van de beperking verschilt per cliënt en kan lichamelijk, verstandelijk of zintuigelijk zijn of een combinatie daarvan.

 3. Soms in combinatie met gedragsproblemen


Waar werk je al begeleider GZ?
 • Activiteitencentra
 • Zorgboerderijen
 • Afdelingen voor klinische zorg
 • Specifieke woonvormen

Slide 7 - Slide

Thuisbegeleider
Bieden hulp aan volwassenen met psychosociale of psychiatrische problemen, of aan gezinnen met psychische problemen.


Bijvoorbeeld:
 • Cliënt met autisme
 • Cliënt met een auditieve, visuele of verstandelijke beperking
 • Gezinnen met problematische opvoedsituaties

Bij de cliënt thuis noemen we ook wel ambulant.


Slide 8 - Slide

Agogisch begeleider
Sommige kwetsbare mensen zijn (tijdelijk) niet in staat zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Zij hebben hulp nodig in het ontwikkelen van gewenst gedrag.


 • Alle leeftijdsgroepen
 • Sociale, culturele en economische achtergronden

Een agogisch begeleider werkt bij:
 • Buitenschoolse opvang
 • Verpleeghuis
 • Buurthuis
 • GGZ instelling
 • Opvangcentrum voor dak- en thuislozen
 • VluchtelingencentrumSlide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Welk gewenst gedrag zag je bij Kees in het filmpje?
timer
1:00

Slide 11 - Open question

timer
0:30
Wat is een dilemma?

Slide 12 - Mind map

Dilemma's
 1. Lastige keuze tussen twee onaangename alternatieven
 2. Vaak een of-of karakter (wel of niet ingrijpen?)
 3. Beide alternatieven hebben vaak negatieve consequenties
 4. Je moet kiezen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat doe je met de hendel? Leg uit waarom
timer
1:00

Slide 16 - Open question

Aan de slag
Maak opdracht Leeropdracht A: Uitvoeren van welzijnswerk. Ben je klaar met de opdracht mag je tot het einde van de les uit de vergadering. Je komt wel weer op de afgesproken tijd terug om samen af te sluiten.

We verzamelen tien minuten voor het einde van de les weer hier in de algemene vergadering! Slide 17 - Slide

Uitleg volgende week...
Volgende week ga ik bij studenten lang voor de diplomering
Jullie maken de opdrachten zoals beschreven staat in de planning. 

Ik zet een presentatie klaar volgende week zodat je deze zelf kunt doorlezen/ bekijken. Heb je vragen dan stuur mij een bericht en dan beantwoord ik zo snel mogelijk. 

De opdracht zijn voor de eerstvolgende les klaar (1-03-2021): 
Leeropdracht B: Dilemma’s
Leeropdracht C: Methodisch werken
Online Take Care: Opdracht 1 t/m 4

Slide 18 - Slide