Les 41 - 5vwo

第四十一节课 | Les 41
我的包被偷了
Mijn tas is gestolen
1 / 37
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 37 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

第四十一节课 | Les 41
我的包被偷了
Mijn tas is gestolen

Slide 1 - Slide

这节课以后 | Na deze les
 • Kan je gerust in de problemen komen in China
 • Je kan namelijk aangifte doen
 • Je weet verschillende instanties te benoemen, zoals de ambassade, de bibliotheek en de bank.
 • Kan je iemand met de juiste constructie 'beschuldigen' (zeggen dat het door hem/haar komt)
 • Kan je vertellen dat je er aan komt of ergens naar toe gaat.


Slide 2 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • 生词 | Nieuwe woorden
 • Oefenen met de dialogen
 • Nakijken
 • Aan de bak | Tijd voor huiswerk

Slide 3 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • Ik zeg het voor, jullie zeggen mij na. Dit doen we twee keer.
 • 包,bāo, tas.Denk aan 包子, bāozi - zo'n soort broodje bapao (letterlijk: 'pakketje').
  👉🏻 钱包 qiánbāo: portemonnee. Wat betekent dat letterlijk?
 • 被 bèi, 'door'. Geeft passieve zin aan. Is 'door' hem/haar gekomen.
  我的钱包他偷了, wǒ de qiánbāo bèi tā tōu le. 

Slide 4 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 偷,tōu, stelen. 
 • 忘, wàng, vergeten. Vaak met 了。我忘了。
 • 银行,yínháng, bank. 
 • 护照, hùzhào, paspoort. 
 • 大使馆, dàshǐguǎn, ambassade. Letterlijk 'de publieke ruimte van de grote ambassadeur'.
 • 需要, xūyào, nodig hebben.

Slide 5 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 带, dài, meenemen. 你了雨伞吗? Nǐ dài le yǔsǎn ma?
 • 马上, mǎshàng, onmiddelijk. 你马上来吧 - nǐ mǎshàng lái ba.
 • 过, guò, passeren. 
  过来, guòlái, (langs)komen (je komt richting de ander toe).
 • 十字路口, shízì lùkǒu, kruispunt (lijkt op karakter van de 10).
 •  一会儿见!yíhuìr jiàn! Tot zo! (一会儿 = een kort moment)
 • 拿, ná, pakken. Soms ook vertaald als 'meenemen'. Maar richt zich meer op de act van 'iets oppakken met je handen'.
  我的钱包, wǒ wǒ de qiánbāo.

Slide 6 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 •  进来,jìnlái, binnen komen (naar de spreker toe)
 • 进去,    jìnqù, naar binnen gaan (van de spreker af)
 • 签证,qiānzhèng, visum. (letterlijk 'papier + bewijs')
 • 图书馆, túshūguǎn, bibliotheek (lett.:'publieke ruimte van boeken en kaarten)
 • 没问题, méi wèntí, geen probleem
 • (afgekort van 没问题 - het niet hebben van problemen/vragen)
 • 出去,chūqù, naar buiten gaan
 • 雨伞, yǔsǎn, paraplu (let op: 伞 sǎn = parasol) 

Slide 7 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 外套, wàitào, jas (lett: buiten + omhulsel/hoes). 
 • 取钱, qǔqián, pinnen / geld opnemen - verb + object (nemen + geld). Je zou dit dus uit elkaar kunnen halen 我了很多 - wǒ le hěn duō qián.
 • 口罩, kǒuzhào, mondkapje. 
 • 怕, pà, bang zijn. 我开车, wǒ kāi chē.
 •  情况,qíngkuàng, situatie. Handig abstract woord, net als 东西 & 事情。
 • 担心, dānxīn, bezorgd zijn. Vaak: 别担心, bié dānxīn: wees niet bezorgd.
 • 相信, xiāngxìn, geloven.
 • 突然, tūrán, plotseling. 他突然打了我, tā tūrán dǎ le wǒ.

Slide 8 - Slide

Maak nu de 4 dialogen
 • We kijken het zo gelijk na, dus maak eerst de dialogen.
 • Heb je een vraag? Steek je hand op, dan kom ik naar je toe.
 • Ben je eerder klaar? Maak dan alvast het huiswerk: 
 • De dialogen, de karakters en opdracht 1, 2, 5, 7 en 8.

Slide 9 - Slide

Nakijken dialoog 1
 1. Ik ben het. Ik heb een vraag, mijn tas is gestolen.
 2. Wat zat er in je/de tas?
 3. Oh, je paspoort! En je visum dan?
 4. Ja, dat is een groot probleem. Ik moet naar de ambassade.
 5. Ok, wees niet bang. Ik kom er meteen aan. Waar ben je nu?

Slide 10 - Slide

Nakijken dialoog 2
 1. Ik ben het. Ik ben nu bij de ambassade, maar ik ben mijn paspoort vergeten mee te nemen. Kan je het komen brengen?
 2. Dat kan, maar ik moet eerst naar de bank. Geef me 20 minuten.
 3. Tot zo!

Slide 11 - Slide

Nakijken dialoog 3
 1. Wow, zo vroeg moet je al gaan! Het is gaan regenen, heb je een paraplu meegenomen?
 2. Maak je geen zorgen/maak je niet druk, die heb ik niet nodig.
 3. Ik pak je jas wel even.

Slide 12 - Slide

Nakijken dialoog 4
 1. Hallo! Kom binnen! Ah, kom snel binnen. Het is plotseling gaan regenen.
 2. Is opa thuis?
 3. Nee, hij is naar de bank gegaan.
 4. Wat doet hij bij de bank?
 5. Geld opnemen. Maar zijn portemonnee is nog hier! Hij heeft hem vergeten mee te nemen.
 6. Is de bank ver?
 7. Nee, hij zal waarschijnlijk onmiddellijk terugkomen. (/hij moet onmiddellijk terugkomen. Maar 吧 = suggestie in, dus liever optie 1). 

Slide 13 - Slide

Huiswerk voor donderdag:
 • De dialogen
 • De karakters
 • Opdracht 1, 2, 5, 7 en 8.

Slide 14 - Slide

第四十一节课 | Les 41
我的包被偷了
Mijn tas is gestolen

Slide 15 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • Toets nabespreken
 • Informatie mondeling
 • Cultuur | Taiwan
 • Grammatica uitleg
 • Aan de bak (huiswerk nakijken via Classroom)

Slide 16 - Slide

Opdracht 1: 16 punten i.p.v. 8 punten
 • 1. 除了西兰花以外,你还喜欢吃什么蔬菜?
 • 1. Wat vind je behalve broccoli nog meer lekker om te eten?
 • 2. 这是一个好机会进步你的汉语水平!
 • 2. Dit is een goede kans om je Chinese niveau te verbeteren.
 • 3. 我们去登机口,我们快要登机。
 • 3. Laten we naar de gate gaan, we moeten snel aan boord gaan/boarden.
 • 4. 我不喜欢吃蛋糕,觉得太甜了。
 • 4. Ik hou niet van cake, (ik) vind het te zoet.

Slide 17 - Slide

Opdracht 1: 16 punten i.p.v. 8 punten
 • 5. 你的成绩不好,你要好好学中文!
 • 5. Je cijfers zijn niet goed, je moet goed Chinees leren.
 • 6. 星期一星期六商店九点开门,可是星期日十二点开门。
 • 6. Van maandag tot zaterdag is de winkel om 9 uur open, maar op zondag is hij om twaalf uur open.
 • 7. 我渴死了,马上给我喝一杯水!
 • 7. Ik heb stervende dorst, geef mij onmiddelijk een glas water te drinken!
 • 8. 我想去一个有意思的地方。
 • 8. Ik wil graag naar een interessante plek gaan.

Slide 18 - Slide

Opdracht 2
 • 1. Kan je me helpen een foto te maken? (帮)
 • 1. 你【可以/能】帮我拍照片吗?Niet 会!会 = in staat zijn om.
 • 2. Ik ben van plan na mijn afstuderen naar China te gaan om te reizen. (打算)
 • 2. 我毕业以后打算去中国旅行。/我打算毕业以后去中国旅行。
 • 3. Wat is er gisteren gebeurd? (昨天)
 • 3. 昨天发生什么(事情/事儿)?
 • 4. Hoe laat stijgt het vliegtuig op? (飞机)
 • 几点(钟)飞机起飞?

Slide 19 - Slide

Opdracht 2
 • 5. Ik vind al het fruit lekker om te eten, behalve appels. (都)
 • 5. 除了苹果(以外),我什么水果都喜欢吃。(je haalt hier het lijdend voorwerp dus naar voren met deze constructie)
 • 6. Ik vind met stokjes eten erg handig. (觉得)
 • 6. 我觉得用筷子吃饭很方便。
 • 7. Bestel jij maar, ik eet alles! (吧)
 • 7. 你点菜,我什么都吃!(hier haal je het LV dus ook weer naar voren)
 • 8. Sommige gerechten zijn pittig, sommige zijn niet pittig. (菜)
 • 8. 有的菜很辣,有的菜不辣。 / 有的菜,有的菜不是

Slide 20 - Slide

Opdracht 3
 1. B - 厕所 = hier beste keuze. 
 2. A - 我来说,'volgens mij' / 'naar mijn mening'
 3. B - 除了。。。我。。。
 4. C - 筷子
 5. D - 汉语水平
 6. C - 人山人海 (want: 人那么多)。

Slide 21 - Slide

Opdracht 4
6 punten, ongeveer 0,5 punt per fout eraf. Maar ik heb ook gekeken of je zinnen logisch waren en of de verplichte woorden goed gebruikt waren.

Slide 22 - Slide

Opdracht 5
 1. D: Wang kan met stokjes eten, maar hij vindt het niet handig. 可是我觉得不方便
 2. - Hij vindt westers eten lekkerder (A 比 B 好吃得多
  - En hij kan niet met stokjes eten (我也不会用筷子吃饭)。
 3. - Hij weet nog niet welke plekken in Amerika leuk (好玩儿) zijn.
  - De tickets zijn erg duur (hij moet eerst nog wat werken).

Slide 23 - Slide

Informatie mondeling
Telt 2 keer mee, over les 41 en 42
1 gesprekje in tweetallen (bij aanvang v.d. mondeling hoor je over welke les je het gesprekje krijgt)
2 vragen uit de vragenlijst beantwoorden
Je krijgt morgen de tijd om hierin te oefenen, en over 2 weken nogmaals een keer.


Slide 24 - Slide

文化 | Cultuur
 • Wat weten jullie van Taiwan?
 • Welke landen zijn bijvoorbeeld betrokken bij de huidige situatie rondom Taiwan?
 • Verplaats je eens in de Volksrepubliek China ('mainland'): wat zijn argumenten om Taiwan als onderdeel van China te zien?
 • Verplaats je eens in Taiwan/De Republiek China: wat zijn argumenten om Taiwan niet als onderdeel van China te zien?


Slide 25 - Slide

文化 | Cultuur
 • https://www.youtube.com/watch?v=aNEqMbp3O3w

Slide 26 - Slide

Grammatica uitleg | 被
 • Je maakt de zin passief, en als er een lijdend voorwerp bij staat, vertaal je het met 'door'. Omdat het passief is, komt het lijdend voorwerp vooraan.
 • Onderwerp                       +.   werkwoord               +      lijdend voorwerp
 • 他 tā                                      偷了   tōu le                             我的钱包  wǒ de qiánbāo
 • 他 tā                                      吃了   chī le                             米饭 mǐfàn
 • Lijdend voorwerp               +  被 bèi  +  (als/iemand = ow)   +   ww            + 了 le
 • 我的钱包 wǒ de qiánbāo     被 bèi        他 tā                                  偷 tōu           了 le
 • 米饭 mǐfàn                                 被 bèi        他 tā                                  吃 chī            了 le
 • Let op: kan ook zonder onderwerp: 米饭被吃了 mǐfàn bèi chī le

Slide 27 - Slide

Dus hoe zeg je dan:
 • Mijn paraplu is gestolen 
 • 我的雨伞偷了。wǒ de yǔsǎn bèi tōu le
 • Mijn paraplu is door hem gestolen
 • 我的雨伞被他偷了. wǒ de yǔsǎn bèi tā tōu le
 • Dus: Lijdend voorwerp + 被 bèi + (als/iemand = ow) + ww + 了 le
 • Onderwerp = wie steelt? Lijdend voorwerp = wat is door hem gestolen?

Slide 28 - Slide

Grammatica | 来/去
 • 来 lái (naar de spreker toe) en 去 qù (van de spreker af)
 • Bij 来 lái is de spreker dus al op de plek waar het over gaat.
 • Bij 去 qù is de spreker niet op de plek waar het over gaat.
 • Bijv: je bent in China en een local vraagt jou 'wanneer ben je naar China gekomen' >> 来 lái 
 • Bijv: je wil van China naar Japan, dan kan een vriend jou vragen 'wanneer ga je naar Japan?' >> 去 qù
 • 妈妈 要 去 超市 - mama moet nog naar de supermarkt (gaan).  (去)
 • 老板 今天 来 公司 吗? - komt de baas vandaag nog naar kantoor (来)


Slide 29 - Slide

Grammatica | 过来/ 过去
 • Ik ga een kamer binnen: 我进去房间 wǒ jìnqù fángjiān [spreker = nog niet in de kamer]
 • Zij komt de kamer binnen: 她进来房间 tā jìnlái fángjiān [spreker is in de kamer]
 • 回来 huílái en 回去 huíqù    | terugkomen en teruggaan
 • 进来 jìnlái en 进去 jìnqù.      | naar binnen komen en naar binnen gaan
 • 出来 chūlái en 出去 chūqù. | tevoorschijn komen en weggaan
 • 我过来  wǒ guòlái = ik kom langs (naar de spreker toe)
 • 我来 wǒ lái - ik kom (bijnaa hetzelfde, alleen is niet duidelijk waar naartoe je gaat.

Slide 30 - Slide

Aan de bak 
 • Kijk je huiswerk zelf na op Classroom (staat bij 'Sheets en Uitleg')
 • Maak opdracht 3 (we kijken dit zo gelijk na)

Slide 31 - Slide

Nakijken opdracht 3
 1. 我明天要过来。/ 我明天不要过来。
 2. 我有荷兰的护照。/ 我没有荷兰的护照。
 3. 我在银行工作。/ 我不是在银行工作。
 4. 我常常去图书馆。/ 我不常去图书馆。

Slide 32 - Slide

第四十一节课 | Les 41
我的包被偷了
Mijn tas is gestolen

Slide 33 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
Oefenen voor mondeling | les 41

Ga naar classroom en oefen in tweetallen aan je mondeling. Je mag uiteraard mij om hulp vragen.
Huiswerk voor donderdag: les 41: opdracht 4 en 6 en doornemen woordjes les 42.

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide