Basisstof 3 Ecosystemen

Goedendag
This is the place to bio
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

Goedendag
This is the place to bio

Slide 1 - Slide

Basisstof 3 Ecosystemen
  • Je kunt de voedselrelaties en de informatienetwerken binnen een ecosysteem beschrijven.
  • Je kunt de energiestroom door een ecosysteem beschrijven 

Slide 2 - Slide

Voedselrelaties planten

Beschermen zich op verschillende manieren tegen vraat:
Doornen of gifstoffen
Signaalstoffen; chemische verbindingen die informatie door geven in en tussen organismen 

Slide 3 - Slide

Voedselketen
Geeft de voedselrelaties weer in een ecosysteem.
Begint altijd bij de producent!

Slide 4 - Slide

Voedselweb

Slide 5 - Slide

Energiestromen
Trofisch niveau: autotroof of heterotroof
Autotroof: produceren organische stoffen uit anorganische stoffen (producenten)
Heterotroof: voeden op andere organismen (consumenten)

Reducenten: bacteriën en schimmels breken overgebleven resten af tot anorganische stoffen


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Assimilatie
De opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen.

Koolstofassimilatie: producenten produceren glucose uit koolstofdioxide en water --> is energie voor nodig
Voortgezette assimilatie: glucose wordt gebruikt als grondstof voor eiwitten, koolhydraten, vetten en DNA

Slide 8 - Slide

Dissimilatie
De afbraak van organische moleculen
Verbranding

Slide 9 - Slide

Piramide van Biomassa

Totale gewicht van organismen
Piramide van aantallen

Slide 10 - Slide

Energiestroom
Energie wordt doorgegeven in de voedselketen, maar energie gaat ook verloren

Slide 11 - Slide

CHECK
  • Je kunt de voedselrelaties en de informatienetwerken binnen een ecosysteem beschrijven.
  • Je kunt de energiestroom door een ecosysteem beschrijven 

Slide 12 - Slide