Beleid 1

Beleidsmatig werken les 2
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Beleidsmatig werken les 2

Slide 1 - Slide

Ik heb mijn begeleider/collega's al ingelicht over deze opdracht
Ja
Nee

Slide 2 - Poll

Beleidsstuk Graafschap College
  1.  Lees het beleidsstuk aandachtig door 

  2. Noteer eventueel dingen waar je het niet mee eens bent/ waar verandering in kan/mag komen

  3. Zoek de visie en missie van het GC op. Sluiten de uitgangspunten aan bij dit beleidsstuk? 
timer
10:00

Slide 3 - Slide

Wat is een missie?
2 goede antwoorden.. maar welke?
A
verwoordt kernachtig wat de organisatie naar buiten toe wil uitdragen; wie zijn we en wat doen we?
B
is concreet en geeft aanknopingspunten
C
geeft het gezamenlijke toekomstbeeld aan
D
verwoordt de dromen van de organisatie

Slide 4 - Quiz

Wat is een visie?
2 goede antwoorden.. maar welke?
A
geeft het gezamenlijke toekomstbeeld aan
B
is concreet en geeft aanknopingspunten
C
verwoordt kernachtig wat de organisatie naar buiten toe wil uitdragen; wie zijn we en wat doen we?
D
verwoordt de dromen van de organisatie

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

timer
10:00

Slide 7 - Slide

visie van de eigen organisatie
1. Er is duidelijk wat er van medewerkers wordt verwacht
2. Er is duidelijk wat de uitgangspunten zijn voor de omgang met kinderen
3. Er is duidelijk welke positie de organisatie in wil nemen en hoe zij dit wil bereiken
4. Er is duidelijk welk beeld van de omgeving de organisatie heeft en hoe zij deze wil uitdragen

10 min

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

In werkoverleg heb ik wel eens met mijn collega's gesproken over het pedagogische beleid
ja
nee

Slide 10 - Poll

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Huiswerk/ volgende les 
Je schrijft een beleidsnotitie met een MISSIE en VISIE en DOELEN en een PLAN VAN AANPAK
je maakt de opdracht in 3-tallen (deze les groepjes vormen)
jullie presenteren je plan aan de groep

Slide 14 - Slide