GVO voorlichting, advies en instructie

GVO 
Voorlichting, advies en instructie 

1 / 41
next
Slide 1: Slide
zorggerelateerde vakken Beroepsopleiding

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

GVO 
Voorlichting, advies en instructie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is het doel van voorlichting, advies en instructie?
A
Mensen overtuigen, tot handelen aanzetten en laten kiezen
B
Mensen beïnvloeden, overtuigen en veranderen.
C
Veranderen van gedrag, oude gewoontes afleren en nieuwe gewoontes aanleren

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen vandaag
Je kunt uitleggen wat voorlichting, advies en instructie inhoudt.
Je kunt samenvatten wat het belang is van het geven van voorlichting, advies en instructie aan een zorgvrager.
Je kunt uitleggen hoe je methodisch en op verschillende niveaus voorlichting, advies en instructie geeft aan een zorgvrager.
Je kunt benoemen wat de rol van de zorgvrager en wat jouw rol is in het methodisch voorlichting, advies en instructie geven.
Je kunt uitleggen waar je op let bij de inzet van zorgtechnologie met betrekking tot het geven van voorlichting, advies en instructie.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Preventie, wat is dat ook alweer?

Slide 4 - Mind map

(Verergering van) ziekte voorkomen
Kosten besparen
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen
Gezondheid bevorderen
Verantwoorde keuzes kunnen laten maken

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welke overheidscampagnes ken je die zich richten op preventie?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Micro meso en macro VAI
Wat betekent dat?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Primaire preventie: 
voorkomen van ziekte.
Wegnemen van ziekteoorzaken of risicofactoren voor het krijgen van een aandoening.
Voorbeelden: Gezond eten ( geen tot weinig suiker of vet), condoomgebruik, pil, inentingen.
Preventieve maatregelen ter voorkoming van decubitus: wisselligging
Verzorgende: Je geeft hier voorlichting. Voorbeeldfunctie is belangrijk.
Secundaire preventie:
Je spoort de ziekte in een vroeg stadium op en behandelt deze of je probeert het gedrag te veranderen om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje, borstonderzoek, consultatiebureau.
Tertiair: 
gevolgen van de ziekte beperken.
De zorgvrager is al ziek. Je probeert verdere achteruitgang te voorkomen.

Slide 8 - Slide

Primaire preventie: voorkomen van ziekte.
Wegnemen van ziekteoorzaken of risicofactoren voor het krijgen van een aandoening.
Voorbeelden: Gezond eten ( geen tot weinig suiker of vet), condoomgebruik, pil, inentingen.
Preventieve maatregelen ter voorkoming van decubitus: wisselligging
Verzorgende: Je geeft hier voorlichting. Voorbeeldfunctie is belangrijk.
Secundaire preventie:
Je spoort de ziekte in een vroeg stadium op en behandelt deze of je probeert het gedrag te veranderen om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje, borstonderzoek, consultatiebureau.
Tertiair: gevolgen van de ziekte beperken.
De zorgvrager is al ziek. Je probeert verdere achteruitgang te voorkomen.

Drie soorten preventie
Primaire: Richt zich op het voorkomen van ziekte en ongezonde situaties

Secundaire: Richt zich op vroegtijdig opsporen en behandelen van ziektes en stoornissen

Tertiaire: Richt zich op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis, hiermee om leren gaan, palliatieve behandeling

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden primaire preventie

• vaccineren van zuigelingen en jonge kinderen tegen mazelen en kinkhoest;  

• voorkomen van pesten op school door speciale onderwijsprogramma's

 • tegengaan van onveilige seks door campagnes om condoomgebruik te stimuleren;

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden secundaire preventie
 • vroege opsporing van dementie en andere ouderdomsziekten;

• bevolkingsonderzoek naar het opsporen van borstkanker, bij vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar;

• zwangere vrouwen boven de zesendertig jaar worden tijdens prenataal onderzoek gescreend op het Downsyndroom bij hun ongeboren kind.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden tertiaire preventie
  • Weer oppakken van de draad van het leven na een ernstige depressie;

  • Bij een oudere cliënt met dementie proberen te voorkomen dat de cliënt in een volledig sociaal isolement terechtkomt en vereenzaamt;  

  • Revalideren na een herseninfarct
 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Verschil voorlichting, advies en instructie
Bij voorlichting wil je de kennis van de zorgvrager vergroten. Geef je voorlichting over gezonde voeding, dan leer je de zorgvrager hoe hij gezonder kan eten.

Bij advies doe je een voorstel aan de zorgvrager om iets te doen of te laten. Een zorgvrager die te weinig beweegt, kun je het advies geven om naar de winkel te lopen in plaats van met de auto te gaan.
Bij instructie geven wil je de zorgvrager leren een handeling op een bepaalde manier uit te voeren. De moeder die net bevallen is, kun je instrueren hoe zij het beste haar baby in bad kan doen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat wil je bereiken met VAI geven?
A
Iemands gedrag beïnvloeden
B
Iemand laten veranderen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Voorbeeld
Henk, 62 jaar, ligt in het ziekenhuis met een gebroken heup. Hij is uitgegleden over een matje dat bij hem in de gang ligt. Hij zit in een rolstoel. Katinka, verpleegkundige in het ziekenhuis komt 's ochtends aan zijn bed voor de dagelijkse controle. Hij mag die dag naar huis. 'Duizenden keren liep ik over die mat en nu lig ik erdoor in het ziekenhuis. Ik ben gewoon kwaad op mezelf', begint Henk. 'Losliggende matten veroorzaken vaak ongelukken in huis', legt Katinka uit. 'Als de verlichting ook nog slecht is, wordt de kans op een ongeluk nog groter' (informatie). 'Ach, wat stom', reageert Henk. 'Het peertje van de lamp in de gang is stuk. Dat moest ik nog vervangen. Dat stelde ik alsmaar uit.' 'Misschien zou u sowieso de mat weg kunnen halen (advies). Als u nu zorgt dat u niet nog een keer over die mat kunt uitglijden, is uw ongeluk niet helemaal voor niets geweest.' 'Die mat heeft mijn vrouw al weggehaald', zegt Henk. 'Heel goed', reageert Katinka. 'U zou het peertje kunnen laten vervangen door een sterkere lamp' (advies). 'En natuurlijk de eerstkomende tijd de krukken gebruiken bij het lopen om uw been niet te belasten. Ik pak de krukken er even bij, dan kunnen we dat meteen gaan oefenen. Eerst heel voorzichtig omhoog komen en gaan zitten', begint Katinka, 'dan ondersteun ik u zodat u heel langzaam een kwartslag kunt draaien en met uw voeten naast het bed komt' (instructie).

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken goed advies
Uitvoerbaar: de zorgvrager moet het advies uit kunnen voeren. 
Eenduidig geformuleerd: het advies moet maar op één manier uit te leggen zijn. 
Begrijpelijk: het advies moet te begrijpen zijn voor de zorgvrager. 
Afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager: omstandigheden, zoals tijd, plaats en andere mensen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het uitvoeren van een advies. 
In het belang van de zorgvrager: de zorgvrager moet er iets aan hebben. 
Op deskundigheid gebaseerd

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Instructie geven
Je geeft instructie over hoe, wanneer en op welke manier de zorgvrager iets zou moeten doen. 
Een instructie kan gaan over een handeling of over het omgaan met gedrag. Het doel van een instructie is dat je iets op de juiste manier uitvoert. 
Een instructie kan onderdeel van een behandeling zijn.  

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Welke voorbeelden ken je van instructie geven in de zorg?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Wat is het belang van VAI?
 Gericht op bewustwording.
Je vergroot de kennis van de zorgvrager over zijn gezondheid en legt uit hoe hij daar zelf iets aan kan verbeteren.
Je geeft informatie over wat gezond en ongezond gedrag is.
Je legt de link tussen zijn handelen en zijn gezondheid.
Je adviseert en instrueert hem hoe hij in de dagelijkse praktijk zó kan handelen dat zijn gezondheid daardoor toeneemt.
Je probeert hem te motiveren en te stimuleren om gezond gedrag te laten zien en ongezond gedrag achterwege te laten.
Je vergroot het bewustzijn van de zorgvrager, zodat hij zelf kan kiezen hoe hij aan zijn gezondheid wil werken.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent advies geven?
A
Het vormen van een mening
B
Tips geven of iets aanraden
C
Algemene informatie geven
D
Gericht sturen op gedrag veranderen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Primaire preventie is NIET:
A
Voorkomen van ongezondheid
B
Voorkomen van verergering van ziekte
C
Voorkomen van een ziekte
D
Risicogedrag verminderen

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat voor voorlichting heb je zelf wel eens gehad? Van wie?

Slide 23 - Mind map

Voorlichting:
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Het helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen.
Je hoopt dat de zorgvrager ongezond gedrag veranderd in gezond gedrag
Aansluiting
Jouw voorlichting komt het beste over als hij aansluit bij de ontvanger, de zorgvrager. De volgende factoren spelen daarbij een rol:

de leeftijd en het begripsvermogen van de zorgvrager;
de persoonlijkheid van de zorgvrager;
de aanwezige kennis bij de zorgvrager;
de naasten van de zorgvrager, zoals partner, ouders en kinderen;
de cultuur waaruit de zorgvrager komt.
Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Informatie geven met als doel de ander te helpen bij het vormen van een mening of het nemen van een besluit is
A
Voorlichting geven
B
Advies geven
C
Instructie geven

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Het geven van een deskundige aanbeveling of tip is het geven van voorlichting
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quiz

Dit is een advies
Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 28 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 29 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 
Stappenplan gvo 
  1. Probleemanalyse
  2. Gedragsfactorenbepalen
  3. Voorlichtings/instructiedoelen stellen
  4. Voorlichtings/instructieactiviteit 
  5. Uitvoeren en evalueren

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Welke middelen en materialen kan je inzetten om voorlichting, advies of instructie te geven?

Slide 31 - Open question

Folders
Video
Gesprek
Doorverwijzing
Hulpmiddelen
Bijsluiter
Ervaringsdeskundige
Patiëntenvereniging/lotgenoten

VAI middelen
Websites: informatie over gezondheidsproblemen en gezonde
leefstijl
Apps: tools om gezondheidsgegevens bij te houden, ondersteuning
evenwicht voeding en bewegen
Wearables: draagbare meetapparaatjes voor zorgvrager of
zorgverlener
Beeldzorg/VRbril/smartglasses: thuiszorg (meekijken VTH, wondzorg) GHZ
(ondersteuning dagindeling, nachtzorg) huisarts/specialist (controle
en testuitslagen) NB: beveiligde verbinding, zorgportaal, vergroten
zelfredzaamheid en zelfmanagement
Thuismonitoring: Zorgvrager doet metingen en zet deze in een app
gezet waardoor er gemonitord kan worden. Eigen regie, minder
verstoring van het dagelijks leven.
Patiëntenportaal: Beveiligd digitaal portaal waarin
zorgvragers/naasten en zorgverleners met elkaar informatie kunnen
uitwisselen digitaal portaal

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Nu maken
De zelftoets van hoofdstuk 3 in Thieme

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Link

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Secundaire preventie is
A
Opsporen van ziekte en stoornissen
B
Het vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen
C
Het verergeren van een GZH probleem
D
A,B en C

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions