Voorbereiding Examen B Les 1 W3

Examen B
1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examen B

Slide 1 - Slide

Algemeen
Examen van 4 werkprocessen
B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten​
( gedrags- en productbeoordeling --> reportage met onderbouwing)
B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten​ ( gedrag- en productbeoordeling --> verantwoordingsverslag)
B1-K1-W7 zorg voor een veilig pedagogisch klimaat​ (gedragsbeoordeling)
B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden​ ( gedrag- en productbeoordeling --> evaluatieverslag )Slide 2 - Slide

B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten​

Slide 3 - Slide

Na het lezen van de opdracht W3, waar denk je dan concreet aan? Wat zou je kunnen doen?

Slide 4 - Open question

Tips voor de uitvoering

 • Het bijdragen aan het onderhoud van de ruimte en materialen - door voorkomende schoonmaakwerkzaamheden te verrichten - vindt plaats gedurende maximaal 4 dagdelen.
 • Bij het inrichten van de ruimte en het verzamelen van benodigde materialen wordt dit bij drie tot vier activiteiten verwacht.
 • Onder ‘schoonmaakwerkzaamheden’, worden tevens onderhoudswerkzaamheden verstaan. Dit zowel in de binnen- en/of buitenruimte.
 • ‘Passend’ houdt in dat beoordeeld wordt of de ruimte en materialen uitdagend zijn om de gestelde ontwikkelingsdoelen van het kind te (gaan) realiseren, veilig zijn en/of geborgenheid bieden.


Slide 5 - Slide

Wat zou een schoonmaak-/
onderhoudsactiviteit
kunnen zijn?

Slide 6 - Mind map

Hoeveel dagdelen moet je aan W3 werken?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 7 - Quiz

ps
alle antwoorden van vorige vraag zijn mogelijk omdat je er 'maximaal' 4 dagdelen aan moet besteden ;)

Slide 8 - Slide

Voor hoeveel activiteiten moet je "inrichten van de ruimte en het verzamelen van benodigde materialen" doen?
A
1
B
1 á 2
C
3
D
3 á 4

Slide 9 - Quiz

Noem een voorbeeld van een materiaalkeuze en aanpassing van de ruimte die "passend is" en eentje die "niet passend is" voor jouw doelgroep. (ontwikkeling, veiligheid, geborgenheid)

Slide 10 - Open question

Beoordeling W3 Gedrag

Slide 11 - Slide

Beoordeling W3 Product

Slide 12 - Slide

Toelichting beoordeling product
 • Met ‘toetst ruimte en materialen op vastgestelde criteria’ wordt bedoeld dat de kandidaat gebruik maakt van kwaliteitseisen en een risico- inventarisatie om te kunnen beoordelen of de ruimten en materialen aan gestelde richtlijnen (kwaliteitseisen) voldoen.
 • Met ‘maakt verantwoord en doeltreffend gebruik van schoonmaakmiddelen en -materialen’ wordt bedoeld dat de kandidaat bekend is met de werking en juiste toepassing van diverse middelen ten behoeve van schoonmaak. Waarbij het aspect rekening houden met veiligheid en onnodige verkwisting en belasting van het milieu belangrijk aandachtspunt is.
 • Met ‘werkt veilig en gezond overeenkomstig de voorschriften’ wordt bedoeld dat de kandidaat op de hoogte is van de werking en juiste toepassing van schoonmaakmiddelen en materialen. Aandacht voor onder andere: opbergen van materialen, hanteren van checklists en ergonomisch werken.
  Moeilijke taal van het Consortium; samen doornemen en aantekeningen maken!


Slide 13 - Slide

Toelichting beoordeling reportage
 • Met ‘maakt de aanpassing (in de inrichting) van de ruimte inzichtelijk’ wordt bedoeld dat de kandidaat aan de hand van beeldmateriaal duidelijk maakt op welke manier de ruimte veranderd is en wat de eigen bijdrage hieraan is geweest.
 • Met ‘maakt de benodigde materialen inzichtelijk’ wordt bedoeld dat de kandidaat aan de hand van beeldmateriaal werkt.
 • Met ‘beschrijft op welke manier de ruimte aan de gestelde richtlijnen voldoet’ wordt  bedoeld dat de kandidaat middels een verdieping in de kwaliteitseisen de herinrichting van de ruimte kan beschrijven en waaruit blijkt dat de ruimte aan de gestelde richtlijnen tegemoet komt.
 • Met ‘beschrijft op welke manier de materialen aan de gestelde richtlijnen voldoen’ wordt bedoeld dat de kandidaat de gekozen materialen toetst aan de hand van criteria waarna een onderbouwing gegeven kan worden. Denk hierbij aan uitdagend/ geschiktheid ten aanzien van de doelstelling, doelgroep en de veiligheid. 
  Moeilijke taal van het Consortium; samen doornemen en aantekeningen maken!Slide 14 - Slide

Hoe zou je kunnen controleren of je aanpassing aan de ruimte en je materiaalkeuze voldoen aan de richtlijnen/kwaliteitseisen?

Slide 15 - Open question

Hoe maak je je aanpassing
aan de ruimte en
de gebruikte materialen inzichtelijk?

Slide 16 - Mind map

Vat voor jezelf samen wat er in opdracht W3 van je verwacht wordt

Slide 17 - Open question

Is de inhoud van opdracht W3 je nu duidelijk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll