Wonen in Nederland 4.1 Nederland geheel geordend

1 / 10
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Aan het eind van deze les
kun je uitleggen hoe de leefbaarheid en de stedelijke kwaliteit van wijken en buurten in Nederlandse steden kunnen worden versterkt

Slide 2 - Slide

Noem twee redenen voor urbanisatie rond 1900

Slide 3 - Open question

Suburbanisatie
Na de Tweede Wereldoorlog herstelt economie zich -> meer werk in de steden -> steden zich verder uit.

-Natuurlijke bevolkingsgroei tot de jaren zestig van de twintigste eeuw hoog. Mensen verhuizen uit de stad naar de randgemeenten waar op grote schaal woningen worden gebouwd. De dorpen nabij de grote steden groeien snel : van steden naar agglomeraties naar stadsgewesten.

- Periode van suburbanisatie hangt samen met de groei van de welvaart.

-> Autobezit neemt toe, infrastructuur wordt verbeterd -> relatieve afstand wordt sterk verkleind.

Slide 4 - Slide

Wie vertrokken er in deze tijd uit de stad?
Naar dit soort wijken: links huizen met woonerf, rechts hoogbouw met veel groen

Slide 5 - Slide

Noem een gevolg van de suburbanisatie op 1. lokale, 2. regionale en 3. nationale schaal.

Slide 6 - Open question

Meer vraag naar woningen.
Waarom?

Slide 7 - Mind map

Lezen blz. 104 t/m 108
- Groeikernenbeleid, compacte stad, stedelijke vernieuwing & gentrification.
- Wat betekenen de verschillende onderdelen voor de inrichting van de stad?
timer
15:00

Slide 8 - Slide

Aan de slag
- Bezig met opdrachten 4.1 + leerdoelen
- Vragen? Stel ze!
- Klaar? Nakijken met antwoordmodel op Teams

Slide 9 - Slide

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 10 - Open question