Wereldoorlog I: De Oorzaak en Het Verloop

Wereldoorlog I: De Oorzaak en Het Verloop
1 / 19
next
Slide 1: Slide
ProjectLager onderwijs

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wereldoorlog I: De Oorzaak en Het Verloop

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen wat de oorzaak en het verloop van Wereldoorlog I waren.

Slide 2 - Slide

Introduceer het leerdoel aan het begin van de les.
Wat weet jij al over Wereldoorlog I?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is Wereldoorlog I?
Wereldoorlog I was een wereldwijde oorlog die plaatsvond tussen 1914 en 1918.

Slide 4 - Slide

Leg kort uit wat Wereldoorlog I was en wanneer het plaatsvond.
Oorzaken van Wereldoorlog I
De belangrijkste oorzaken waren de moord op de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand, bondgenootschappen tussen landen en imperialisme.

Slide 5 - Slide

Beschrijf kort de belangrijkste oorzaken van Wereldoorlog I.
Bondgenootschappen
Veel landen hadden bondgenootschappen gesloten voor de oorlog, waardoor een conflict tussen twee landen snel kon escaleren naar een wereldoorlog.

Slide 6 - Slide

Leg uit wat bondgenootschappen waren en waarom ze hebben bijgedragen aan het uitbreken van de oorlog.
Imperialisme
Imperialisme betekent dat een land zijn macht en invloed over andere landen wil vergroten. Dit leidde tot conflicten tussen landen.

Slide 7 - Slide

Beschrijf wat imperialisme is en hoe het heeft bijgedragen aan het uitbreken van de oorlog.
Het Verloop van Wereldoorlog I
De oorlog begon in Europa en breidde zich uit naar andere delen van de wereld. Er werden nieuwe wapens gebruikt, zoals gifgas en tanks.

Slide 8 - Slide

Vertel kort over het verloop van de oorlog en introduceer enkele belangrijke nieuwe wapens.
De Grote Oorlog
Wereldoorlog I wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd vanwege de enorme omvang en het aantal slachtoffers.

Slide 9 - Slide

Leg uit waarom Wereldoorlog I de Grote Oorlog wordt genoemd.
Slagvelden van Wereldoorlog I
De belangrijkste slagvelden waren in Europa, zoals de Somme en Verdun. Ook werd er gevochten in het Midden-Oosten en Afrika.

Slide 10 - Slide

Beschrijf kort waar de belangrijkste slagvelden van Wereldoorlog I waren.
De Gevolgen van Wereldoorlog I
De oorlog leidde tot enorme verwoesting en een hoge tol aan mensenlevens. Ook leidde het tot politieke veranderingen, zoals het einde van het Duitse Keizerrijk.

Slide 11 - Slide

Vertel over de belangrijkste gevolgen van Wereldoorlog I.
Samenvatting
Wereldoorlog I was een wereldwijde oorlog die plaatsvond tussen 1914 en 1918. De belangrijkste oorzaken waren de moord op Franz Ferdinand, bondgenootschappen tussen landen en imperialisme. De oorlog leidde tot enorme verwoesting en politieke veranderingen.

Slide 12 - Slide

Vat de belangrijkste informatie van de les samen.
Welke politieke veranderingen volgden er na Wereldoorlog I?
A
Einde van het Duitse Keizerrijk
B
Uitbreiding van het Britse Rijk
C
Invoering van de democratie in Europa
D
Opkomst van het communisme

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Waarom wordt Wereldoorlog I ook wel de Grote Oorlog genoemd?
A
Vanwege de lange duur van de oorlog
B
Vanwege het gebruik van atoomwapens
C
Vanwege de enorm omvang en het aantal slachtoffers
D
Vanwege het aantal landen dat betrokken was

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat was het doel van imperialisme?
A
Versterken van de democratie
B
Vergroten van macht en invloed
C
Verminderen van internationale spanningen
D
Verbeteren van diplomatieke betrekkingen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat was de belangrijkste oorzaak van Wereldoorlog I?
A
De moord op Franz Ferdinand
B
De bondgenootschappen tussen landen
C
Het imperialisme van Duitsland
D
Het gebruik van nieuwe wapens

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 17 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 18 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.