les 3: Gesteente wordt verplaatst.

Van de Bergen naar de Zee
Erosie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Van de Bergen naar de Zee
Erosie

Slide 1 - Slide

leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat massabewegingen zijn.
 • Je kunt 3 soorten erosie onderscheiden en je kan het proces vertellen en tekenen.
 • Je kunt aan de hand van kenmerken op een afbeelding een rivierdal en een gletsjerdal herkennen.

Slide 2 - Slide


A
Dit is een jong gebergte
B
Dit is een oud gebergte

Slide 3 - Quiz

Een jong gebergte heeft ........
A
Lage toppen, schuine wanden en ondiepe dalen
B
Diepe dalen, hoge toppen en steile wanden

Slide 4 - Quiz

Welke vorm van verwering zie je?
A
Chemische verwering
B
Mechanische verwering

Slide 5 - Quiz

Welke vorm van verwering zie je?
A
Vorstverwering
B
Biologische verwering
C
Verwering door temperatuurverschil

Slide 6 - Quiz

Massabewegingen
De invloed van de zwaartekracht op los verweringsmateriaal dat op een helling ligt, veroorzaakt massabewegingen. 
1. Rollen
2. Vallen
3. Schuiven

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

1 Hoe steil de helling is.
2 De omvang van het gesteente

vallen
rollen
schuiven

Slide 10 - Slide

Puinwaaier

Slide 11 - Slide

Verweringsmateriaal op transport 
           water                                                       ijs                                 wind
Het transport van verweringsmateriaal en het uitschuren van gesteente door dit verweringsmateriaal is erosie. Slide 12 - Slide

Erosie door water

 • De grind en zandkorrels schuren over de bodem van de rivierbedding.
 • De rivieren worden dieper.
 •  Het stromend water schuurt een dal uit. V- dal

Slide 13 - Slide

Erosie door ijs 
 • Als de sneeuw hoog in het gebergte niet kan smelten, hoopt het zich tot een dikke ijsmassa. (Frinbekken)
 • Deze ijsmassa schuift langzaam naar beneden en schuurt zo een dal uit. U- dal

Slide 14 - Slide

Een V-dal (door een rivier)
Een U-dal (door een gletsjer)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Wat is het verschil tussen een U-dal en een V-dal

Slide 17 - Open question

Hoe denk jij dat deze vorm is ontstaan en door welk proces?

Slide 18 - Slide

Erosie door wind

 • Als het waait, schuren de zandkorrels tegen de rotsen.

Slide 19 - Slide

Werkwijze proefje verwering
1. Je krijgt een papier met hierop een stukje Snickers.
2. Testje chemische verwering: neem het stukje Snickers en leg het op je tong. 
3.Doe je mond dicht en wacht. NIET kauwen 
4.Wat gebeurt er? Noteer in je schrift.

Slide 20 - Slide

Resultaten chemische verwering
Door warmte, vocht en enzymen wordt de snicker afgebroken.
- Eerst verdwijnt de chocola= het zachte gesteente (kalksteen), - daarna caramel en noga = harder gesteente (graniet). 
- Wat overblijft zijn de pinda's (de kiezels die de rivier meeneemt naar het strand)
Kortom: het gesteente breekt af waarbij de samenstelling verandert

Slide 21 - Slide

Werkwijze proefje erosie
4. Neem het mariakoekje en het papier.
5. Zorg dmv mechanische verwering dat het gesteente (koekje) uit elkaar valt.
6. Hoe heb je dat gedaan? Noteer in je schrift.
7. Let op: kruimel alleen boven het papier!!

Slide 22 - Slide

Resultaten erosie
2. Als je het goed hebt gedaan, heb je het koekje in stukjes gebroken of fijn gedrukt (fysieke inspanning)

De samenstelling van het gesteente blijft hetzelfde.

Let op: als je stukken koekjes tegen elkaar hebt geschuurd, is dat geen verwering, maar erosie!

Slide 23 - Slide

We hebben we geleerd.
 • Je kunt uitleggen wat massabewegingen zijn.
 • Je kunt 3 soorten erosie onderscheiden en je kan het proces vertellen en tekenen.
 • Je kunt aan de hand van kenmerken op een afbeelding een rivierdal en een gletsjerdal herkennen.
 • Je kunt verwering en erosie herkennen in je eigen omgeving en eventueel nabootsen.

Slide 24 - Slide