Bi B1 Th5 Bs4 Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het zenuwstelsel

Slide 1 - Slide

Na deze les kun je...
De onderdelen van het zenuwstelsel benoemen
De bouw van een zenuwcel beschrijven
Uitleggen wat er mis gaat bij de ziektes MS en ALS 

Slide 2 - Slide

Functie van het zenuwstelsel = doorgeven en verwerken van impulsen

Slide 3 - Slide

Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen

Slide 4 - Slide

Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Een zintuig reageert op _ _ _ uit de omgeving
A
Impulsen
B
Prikkels
C
Zenuwen

Slide 7 - Quiz

Hersenen
Zenuwen
Ruggen-merg

Slide 8 - Drag question

Omgeving
Zintuig
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
Spier of klier
Zenuw
Prikkels
Impulsen

Slide 9 - Slide

Noem een voorbeeld van een klier

Slide 10 - Open question

Omgeving
Zintuig
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
Spier of klier
Zenuw
Centrale zenuwstelsel

Slide 11 - Slide

Het zenuwstelsel bestaat uit:
Centrale zenuwstelsel
Zenuwen
-Hersenen
-Ruggenmerg

Slide 12 - Slide

Zenuwen geleiden impulsen
-Van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel
-Van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren

Slide 13 - Slide

Omgeving
Zintuig
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
Spier of klier
Zenuw
Prikkels
Impulsen

Slide 14 - Slide

Wat hoort bij het centrale zenuwstelsel?
A
Ruggenmerg
B
Spieren
C
Zintuigen
D
Zenuwen

Slide 15 - Quiz

Een impuls van je zintuig naar je hersenen gaat via een

Slide 16 - Open question

Het cellichaam
Een uitloper van de zenuwcel. Hierdoor lopen de impulsen. Deze kan héél lang zijn. 
De celkern van deze zenuwcel

Slide 17 - Slide

Een zenuwcel heeft
A
0 uitlopers
B
1 uitloper
C
2 uitlopers
D
veel uitlopers

Slide 18 - Quiz

Celkern
Cellichaam
Uitloper

Slide 19 - Drag question

Zenuwcellen en zenuwen
Een zintuig is verbonden met héél veel zenuwcellen

Zenuwcellen liggen gebundeld in een zenuw

Slide 20 - Slide

Zenuw = een bundel zenuwcellen

Slide 21 - Slide

Wat is juist?
A
Een zenuw bestaat uit meerdere zenuwcellen
B
Zenuwcellen bestaan uit meerdere zenuwen

Slide 22 - Quiz

Een banaan geeft geur af
Banaangeur komt in de neus
Zintuigcellen reageren op prikkels
Impulsen gaan naar de hersenen
Hidde ruikt de banaan

Slide 23 - Drag question

Bij MS en ALS breekt het buitenlaagje af

Slide 24 - Slide

Het beschermlaagje om een zenuwcel zorgt voor een
A
juiste richting van de impulsen
B
hogere snelheid van impulsen
C
extra elektrische lading van de impulsen
D
hoger aantal impulsen

Slide 25 - Quiz