6.4 Welke straf is rechtvaardig?

Welke straf is rechtvaardig?
Burgerschap 
Paragraaf 6.4
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welke straf is rechtvaardig?
Burgerschap 
Paragraaf 6.4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Burgelijk recht 
Bestuursrecht 
Strafrecht
Je bent het niet eens met een besluit van de overheid 
Je moet de schade van iemand vergoeden 
Je wordt verdacht van een misdrijf  

Slide 4 - Drag question

Sleep de definities naar de juiste begrippen. 
Waarom straffen we in Nederland?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Aan het eind van de les....
 • Kan je het verschil tussen een overtreding en een misdrijf uitleggen.
 • Kan je uitleggen hoe een strafproces werkt.
 • Kan je uitleggen waarom je een straf wel of niet rechtvaardig vind. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wetboek van strafrecht
 • Strafbare feiten
 • Strafmaat (soort straf + hoogte straf)
 • Maximum straf
 • Overtredingen en misdrijven 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Overtredingen
 • "licht" strafbaar feit
 • Je overtreed een regel
 • Geldboete of (soms) taakstraf 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Misdrijven
 • Zwaardere strafbare feiten
 • Je brengt personen of goederen schade toe en zorgt voor veel gevaar
 • Aantekening op strafblad en geldboete, taakstraf of gevangenisstraf 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Welk van de volgende strafbare feiten is een overtreding?
A
Het bezitten van 6-30 gr. softdrugs
B
Doorrijden na een aanrijding
C
Drugshandel/kwekerijen
D
Geweldpleging

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Welk van de volgende strafbare feiten is een misdrijf?
A
Door rood licht rijden
B
Openbaar dronkenschap
C
Een snoepje stelen uit de winkel
D
Wildplassen

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Overtreding
Misdrijf

Slide 12 - Drag question

Sleep de foto's naar de juiste begrippen.

Bronnen afbeeldingen:
 • 'Blik op Nieuws'
 • Wikipedia
 • 'Het kontakt'
 • 'Problemen met Justitie'
 
Hoe werkt strafrecht?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wie zorgt ervoor dat iemand voor de rechter moet komen, bepaald de strafeis en leidt het onderzoek van de politie?
A
De Rechter
B
De advocaat
C
De hoofdcommissaris
D
De Officier van Justitie

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Van verdachte naar dader
 • Officier van Justitie = aanklager (onderdeel van het Openbaar Ministerie).
 • Verdachte 
 • Rechter doet uitspraak
 • Schikking= geldboete

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Verwerking
1. Ga naar www.gimkit.com/join
2. Vul de code in
3. Vul je eigen naam in
4. Maak de vragen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
-Wat neem je mee? 


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Spreekrecht
Rechten van slachtoffers
Rechten van verdachten
Recht op schadevergoeding
Recht te weten
Recht op slachtofferhulp
Advocaat
Zwijgrecht
Recht op informatie

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

4

Slide 20 - Video

This item has no instructions