natuur goden en mensen

1 / 38
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Het hoofdstuk waarmee wij bezig zijn, is natuur, goden en mensen. Dit hoofdstuk gaat over de godsdienst in Egypte.

Slide 2 - Slide

We gaan de vorige les even snel herhalen.
In welk boek wordt uitgelegd hoe je het hiernamaals kunt betreden?
A
In het dodenboek
B
In het levensboek
C
In het lijkboek
D
In het wereldboek

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?
Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?


Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?
Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?
Hoe behielden de oude Egyptenaren het lichaam van hun doden?A
Ze begroeven hun doden.
B
Ze cremeerden hun doden.
C
Ze deden niets.
D
Ze mummificeerden hun doden.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Geloofden de Egyptenaren in een leven na de dood?
JA
NEE

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Middeleeuwen 
Oude Nabije Oosten
Hedendaagse tijd 
Prehistorie

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions


Over welke tijd praten we als we verwijzen naar het oude Egypte?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

In welk domein valt de Egyptische godsdienst?

A
Economische domein
B
Sociale domein
C
Culturele domein
D
Politieke domein

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de taken van een Imam/priester?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

De Egyptenaren hadden ook priesters. Zij hadden verschillende taken.  We gaan eens een tekstje lezen over het leven van een Egyptische priester. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Waarom mochten de gewone mensen de tempel niet betreden?

Slide 15 - Open question

gewone boer mocht de tempel absoluut niet betreden. Enkel belangrijke offerfeesten mochten sommige tot in het open tempelhof komen. 

In het oude Egypte mochten gewone boeren over het algemeen de tempels niet betreden vanwege de strikte hiërarchie en sociale structuur van de samenleving. Tempels werden beschouwd als heilige plaatsen die waren gereserveerd voor de goden en de hogere klassen, zoals de priesters, koninklijke familie en hoge ambtenaren.
Welke taken heeft een Egyptische priester?

Slide 16 - Open question

Offeren aan het godenbeeld was eigenlijk de taak van de farao. Maar omdat de farao niet elke dag in elke tempel kon aanwezig zijn, liet hij die taak in de praktijk over aan de hogepriesters.
Waarom was het zo belangrijk dat de goden tevreden waren?
A
B
De natuurcyclus in stand houden.
C
D
Om een goed mens te zijn.

Slide 17 - Quiz

Een priester had dus in het Egyptische geloof verschillende functies. Zij waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van rituelen en ceremonies in de tempels en hadden ook invloed op het economische en politieke leven in het oude Egypte. Priesters leefde ook in tempels en zorgde voor het onderhoud in de tempels. Zij brachten offers, voerden rituelen uit, zegden spreuken op en zongen liederen. Dit allemaal om de goden tevreden te stellen om de jaarlijkse en dagelijkse cyclus van de natuur in stand te houden. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

Vereer de goden: Tempels waren gewijd aan specifieke goden of godinnen, en een belangrijk doel van de tempel was om deze goden te vereren. Priesters voerden dagelijks rituelen en ceremonies uit om offers te brengen, gebeden te zeggen en eer te bewijzen aan de goddelijke entiteiten.
Onderhoud van de goddelijke orde: Tempels werden gezien als de plaats waar de goden op aarde vertoefden. Het was de verantwoordelijkheid van de priesters om de goddelijke orde te handhaven en ervoor te zorgen dat de rituelen correct werden uitgevoerd. Dit omvatte het volgen van strikte protocollen, zuiverheidsvoorschriften en kalenderritmes.
Orakels en voorspellingen: Sommige tempels, zoals de tempel van Amon in Luxor, stonden bekend om hun orakels en werden beschouwd als plaatsen waar de goden boodschappen en voorspellingen doorgaven aan de mensheid. Mensen bezochten de tempels om advies te vragen over belangrijke kwesties, zoals toekomstige gebeurtenissen of persoonlijke beslissingen.
Onderwijs en kennisoverdracht: Tempels dienden ook als centra van kennis en educatie. Priesters fungeerden als geleerden en hielden zich bezig met het bestuderen van religieuze teksten, astronomie, geneeskunde en andere disciplines. Tempels waren plaatsen waar kennis werd bewaard en doorgegeven aan toekomstige generaties.
Opslag van rijkdom: Tempels fungeerden ook als opslagplaatsen voor rijkdom en bezittingen die werden aangeboden aan de goden. Dit omvatte voedsel, sieraden, kostbare metalen en andere waardevolle voorwerpen. Deze rijkdom diende niet alleen als eerbetoon aan de goden, maar werd ook gebruikt om de economie te ondersteunen, landbouwprojecten te financieren en liefdadigheidswerk te verrichten.
economsiche functie 
culturele functie 
politieke functie 
sociale functie 
Ziekenzaal 
Huizen van priesters
keuken
bakkerij
Slagerij 
kroningszaal
Bibliotheek 

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Heeft de koning Filip veel macht in België?
JA
NEE

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Van wie heeft de koning volgens de lofzang zijn macht gekregen?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

De farao’s kregen hun macht van hun onderdanen.
juist
fout

Slide 28 - Poll

This item has no instructions

Zorgen voor de natuurlijke orde was een plicht voor de farao.
juist
fout

Slide 29 - Poll

This item has no instructions

Door orde in de samenleving tot stand te brengen stelde de farao de mensen tevreden.
juist
fout

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Het koningschap werd beschouwd als een goddelijke taak.
juist
fout

Slide 31 - Poll

This item has no instructions

Door de idee over het koningschap stond de farao boven de mensen.
juist
fout

Slide 32 - Poll

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Het koningschap is goddelijk
De farao staat boven de mensen.
De farao houdt de schepping in stand.
De farao verslaat de vijand.

Slide 34 - Drag question

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Welke ontwikkelingen konden het Welke ontwikkeling konden het gezag van de farao aantasten en de politieke organisatie van Egypte verstoren?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Slaagde de farao erin om altijd een crisis te bedwingen en orde te herstellen?
ja
nee

Slide 37 - Poll

This item has no instructions

Een opeenvolging van politieke leiders van een land die tot eenzelfde familie behoren, noemen we een
A
Dynastie
B
Rijk
C
Land
D
republiek

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions