Communicatie DA23A wetten en regels

beroepsgeheim en wetten/regels
1 / 19
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

beroepsgeheim en wetten/regels

Slide 1 - Slide

Inhoud
AVG
BIG
WGBO
Beroepsgeheim
Ethisch dilemma


Slide 2 - Slide

Lesdoelen
De student kan uitleggen wat beroepsgeheim is
De student kan uitleggen van wet BIG inhoudt
De student kan uitleggen van wet WGBO inhoudt
De student kan uitleggen wat de wet AGV inhoudt

Slide 3 - Slide

Opdracht
Wat is een tuchtrechtzaak?
Hoe werkt een tuchtcollege voor de gezondheidszorg?
Waar staat de afkorting VIM voor?
Wat is een VIM-melding?
Wat betekent ouderlijk gezag?
Wat betekent wilsonbekwaam?
Wat betekent ouderlijk gezag?
Vanaf wanneer mag een ouder geen informatie meer verstrekken over een kind?

Slide 4 - Slide

Alle wetten op een rij
WGBO?
 Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Rechten en plichten van patiënten).
Bijvoorbeeld: Recht op een second opinion, recht op inzage dossier, recht om dossier te laten vernietigen.

AVG?
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Belangrijkste doel:
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

Wet BIG?
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Doel van de wet: beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 

Slide 5 - Slide

Doel van deze wetten?
Bescherming voor patiënten en hen naasten!

Slide 6 - Slide

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onder de AVG hebben burgers meer rechten als het gaat over het weten welke gegevens worden verzameld, hoe lang gegevens worden bewaard en aan wie deze gegevens worden verstrekt. Burgers hebben de mogelijkheid gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Overheden, organisaties en bedrijven die zich niet aan de AVG houden kunnen boetes krijgen.

AVG helpdesk: https://www.avghelpdeskzorg.nl/ 

Slide 7 - Slide

Heb je al eens te maken gehad met het beroepsgeheim?

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Zwijgplicht

Wat houdt het beroepsgeheim in?

‘Het beroepsgeheim bestaat al heel lang en de basisregel is heel simpel: je zwijgt over wat je over en van de zorgvrager en zijn omgeving te weten bent gekomen tijdens de uitoefening van je beroep. Informatie doorgeven aan derden mag niet. Het belang van die basisregel is zo groot dat je kunt spreken van ‘zwijgplicht’. Die zwijgplicht geldt in principe tegenover iedereen, dus ook bij familie, vrienden en kennissen van de patiënt. Je mag niet zomaar aannemen dat je de informatie kan delen met naasten. In principe moet de patiënt daar toestemming voor geven.’

Slide 11 - Slide

Ethisch dilemma
RTLnieuws.nl, 19 december 2020

Mocht zorgmedewerker Reina van Loo (61) haar dochter waarschuwen voor een oud-cliënt die in haar ogen een kindermisbruiker is? De rechtbank in Zutphen bepaalt vandaag of ze wordt bestraft wegens het schenden van het beroepsgeheim. Hoe ver reikt dat beroepsgeheim en wat mogen medewerkers in de zorg delen met het thuisfront?

"Voor hem moet je opletten", waarschuwde Van Loo toen ze een voormalige cliënt in de straat van haar dochter zag lopen. "Ik wist dat deze meneer veroordeeld is wegens seksueel misbruik met een kind en wilde mijn kleinkinderen beschermen", verdedigt Van Loo haar beslissing.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Voor wie het beroepsgeheim
1. Beroepsbeoefenaren met een BIG registratie
2 Alle hulpverleners (ook zonder BIG registratie), zowel individueel als organisatie
3 Medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn

Slide 15 - Slide

Dus?
- de huisarts?
- Secretaresse?
- Behandelaars onderling?
- Thuiszorgmedewerker?
- De schoonmaakster in de praktijk?

Slide 16 - Slide

Het beroepsgeheim geldt NIET als:
1. de patiënt toestemming geeft 
2. de patiënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft
3. je informatie deelt met collega’s die direct betrokken zijn bij zorgverlening
4. er een wettelijke plicht is om informatie te geven 
- bij kans op besmetting van een infectieziekte en als iemand in gevaar is 
5. er sprake is van een conflict van plichten

Slide 17 - Slide

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
- Gevolgen beroepsgeheim: geen
Medische gegevens worden 15 jaar bewaard, mits er sprake is van doorlopende behandeling

Slide 18 - Slide

vragen?

Slide 19 - Slide