Voorlichting en Advies 2022-2023 ( les 7 / 8)

1 / 14
next
Slide 1: Slide
PraktijkvoeringMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat komt er aan bod vandaag?
 1. Voorlichting
  - Doel
  - Kenmerken
 2. Advies
  - Doel
  - Aandachtspunten
 3. Planmatige aanpak
 4. Afsluiting
Doel: De student kan aan het einde van de les via de planmatige aanpak voorlichting en advies geven.

Slide 2 - Slide

Je geeft de patiënt informatie over specifieke onderwerpen.
Je geeft de patiënt deskundige suggesties en raad.
Je legt de patiënt iets uit en je doet voor hoe iets werkt.
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 3 - Drag question

Voorlichting
Voorlichting geven betekent dat je de patiënt informatie geeft over specifieke onderwerpen. De voorlichting helpt de patiënt om beter voor zichzelf te zorgen.

Slide 4 - Slide

Kenmerken van een voorlichting.

1. Er moet van tevoren een duidelijk doel gesteld worden.
2. Bij goede voorlichting is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de doktersassistent en de patiënt. 
3. De patiënt moet centraal staan. 
4. De voorlichting moet herhaald worden. 

Slide 5 - Slide

timer
0:30
Kennisdoel
Houdingsdoel
Gedragsdoel
Zijn erop gericht dat de patiënt met behulp van jouw advies een bepaald gedrag verandert of een bepaalde vaardigheid aanleert.
Streef je na dat de patiënt door jouw advies zelf informatie kan opzoeken die voor hem interessant is.
Hebben betrekking op het veranderen van gevoelens, houdingen en opvattingen van de patiënt op basis van jouw individuele advies.

Slide 6 - Drag question

Aandachtspunten bij het geven van Advies

1. Sluit aan bij het ziektebeeld
2. Sluit met jouw advies aan bij wat de patiënt al weet en wat hij kan begrijpen
3. Geef de adviezen op het juiste tijdstip.
4. Check terug of de patiënt jou heeft begrepen.

Slide 7 - Slide

2. Bepalen van gedragsfactoren
Een gedragsanalyse kan meer inzicht geven in het gedrag zelf en duidelijk maken door welke factoren het in stand wordt gehouden.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

3. Plan van Aanpak
1. Kies een doelstelling
2. Stel de aandachtspunten aan de orde
3. Zorg voor extra materialen.

Ezelbruggetje: 7 W's.
Wie, waarom, wat, wijze, waar, wanneer, wie doet wat


Slide 10 - Slide

4. Uitvoeren van de voorlichting/Advies

Het is belangrijk dat je de patiënt voorlicht, adviseert en motiveert om zijn gedrag te veranderen.

Voorlichting richt zich voornamelijk op blijvende gedragsveranderingen.

Slide 11 - Slide

timer
0:30
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Volhouden
Doen
Kunnen
Willen
Begrijpen
Openstaan

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide