§4.5 & 4.6

§4.5 Buurtprofiel
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 23 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

§4.5 Buurtprofiel

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Classroom
Maak zelfstandig opdracht 1 bij § 4.5 in Classroom.

Slide 5 - Slide

Vragen bij filmfragment
Beantwoord onderstaande vragen tijdens het kijken naar het fragment:
- Beschrijf in je eigen woorden waarom er sprake is van een crisis op de huizenmarkt.
- Beschrijf de veranderende rol van de Nederlandse overheid op de huizenmarkt in de afgelopen 100 jaar.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Maak zelfstandig opdracht 2 bij § 4.5 op Classroom. 

Klaar? Begin aan de werkboekopdrachten bij § 4.5.

Slide 8 - Slide

4.6: De woonomgeving

Slide 9 - Slide

Het buurtprofiel
Zegt niet alleen iets over bewoners- en woningkenmerken, maar ook over de woonomgeving

Slide 10 - Slide

Openbare ruimte
Een belangrijk aspect van de woonomgeving is de openbare ruimte. Onderstaande aspecten zijn onderdeel van de openbare ruimte
1. Toegankelijkheid
2. Onderhoud
3. Overzichtelijkheid
4. Toezicht

Slide 11 - Slide

Toegankelijkheid
Hoe omschrijf je de
mate van toegankelijkheid?
Soms letterlijk...
Soms indirect (onbewust?)...

Slide 12 - Slide

Onderhoud


Hoe omschrijf je de mate van onderhoud?

Slide 13 - Slide

Overzichtelijkheid
Hoe omschrijf je de mate van overzichtelijkheid?


Slechte zichtlijnen
Te kwetsbaar?

Slide 14 - Slide

Toezicht
Hoe omschrijf je de mate van toezicht?


Slide 15 - Slide

Veiligheid
In een buurtprofiel kun je ook iets zeggen over de veiligheid in een wijk

Objectieve veiligheid --> feitelijk gemeten. Bijv. 10 autoinbraken per maand
Subjectieve veiligheid --> op meningen gebaseerd. Bijv. bewoners geven hun veiligheidsgevoel gemiddeld een 6.

Slide 16 - Slide

Sociale cohesie
Het laatste aspect wat in een buurtprofiel naar voren komt is de sociale cohesie:

'De bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen'.

Slide 17 - Slide

Wanneer buurten / wijken niet fijn genoeg zijn om in te wonen
1. Stadvernieuwing (vanaf 1980): renovatie en sanering van 19e -eeuwse woningen -> effect: nog steeds eenzijdige bevolkingsgroep.
2. Herstructurering (vanaf 1990): slopen van voornamelijk naoorlogse flatgebouwen door duurdere woningen -> effect: aantrekkingskracht op mensen met hoog opleidingsniveau / inkomen.

Slide 18 - Slide

Maar tegelijkertijd..
Ook ontstaat het proces van gentrificatie

Beschrijf op basis van het volgende fragment:
- Wat is gentrificatie?
- Waarom kan het een buurt helpen zich te verbeteren?
- Wat zijn de nadelen van gentrificatie?

Slide 19 - Slide

5

Slide 20 - Video

Gentrification: before (boven) & after (onder)

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Opdrachten
Maak § 4.5 alle opdrachten
Maak § 4.6 opdr. 2, 4 & 6

Slide 23 - Slide