H13.4 Nieren havo5

13.4 Nieren
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

13.4 Nieren

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Functies van de nieren:

  • Uitscheiding van zouten en afvalstoffen (ureum)

  • Regulatie van de osmotische waarde van het bloed

  • Regulatie van de waterhuishouding van het interne milieu (uitscheiding van water of juist resorptie van water)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Via welke drie organen raakt het lichaam water kwijt?
A
Hart, longen, darmen
B
Longen, huid, nieren
C
Nieren, hart, longen
D
Lever, nieren, longen.

Slide 5 - Quiz

De schors bevat 1 miljoen niereenheden (nefronen), die het bloed filteren.


In het merg zitten de verzamelbuisjes, waarmee de urine naar het nierbekken wordt vervoerd.


Urine wordt verzameld in het nierbekken en gaat via de urineleider naar de urineblaas.

Slide 6 - Slide

Welk cijfer geeft
de urineleider aan?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 7 - Quiz

BINAS 85A
Alle nefronen samen filteren per dag 1700L bloed 
( 300x 5-6L bloed)

Slide 8 - Slide

Functies niereenheid (nefron):

  • maken van voorurine (= ultrafiltratie)

  • selectief voedingsstoffen en zouten teruggeven aan het bloed via actief transport

  • reabsorptie (terugresorptie) van water (het teruggeven van water aan het bloed)

Slide 9 - Slide

Vorming voorurine

Ultrafiltratie = bloeddruk perst 20% van bloedplasma van glomerulus, het kapsel van Bowman in.

Bloedplasma in kapsel van Bowman = voorurine

Grote eiwitmoleculen en bloedcellen kunnen niet door het "vergiet" van glomerulus en blijven dus achter.
Voorurine bevat: water, zouten, glucose, ureum, aminozuren en (kleine) hormonen.
BINAS 85B
180L
voorurine !!

Slide 10 - Slide

Als je een hoge bloeddruk hebt, krijg je dan meer of minder voorurine?
A
Meer
B
Minder

Slide 11 - Quiz

Het afvoerend slagadertje van de
glomerulus heeft een kleinere
diameter.
Waarom is dit functioneel?
A
Dit verhoogt de bloeddruk in de glomerulus en daardoor een grotere ultrafiltratie
B
Dit verlaagt de bloeddruk in de glomerulus en daardoor een grotere ultrafiltratie
C
Dit verhoogt de bloeddruk in de glomerulus en daardoor een kleinere ultrafiltratie
D
Dit verlaagt de bloeddruk in de glomerulus en daardoor een kleinere ultrafiltratie

Slide 12 - Quiz

Welke van de vloeistoffen
(P, Q, R en S)
kunnen voorurine van de
mens zijn?
P
Q
R
S
witte bloedcellen
+
-
-
-
glucose
+
+
-
-
hormonen
+
+
+
-
ureum
+
+
+
+
A
P-Q-R-S
B
Q-R-S
C
R-S
D
alleen S

Slide 13 - Quiz

Functies niereenheid (nefron):

  • maken van voorurine (= ultrafiltratie)

  • selectief voedingsstoffen en zouten teruggeven aan het bloed via actief transport

  • reabsorptie (terugresorptie) van water (het teruggeven van water aan het bloed)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

100% terugresorptie
glucose
1e gekronkelde deel nierbuisje
lis van Henle
2e gekronkelde deel nierbuisje
verzamelbuisje
180L
1,5L

Slide 16 - Slide

BINAS 85C

Slide 17 - Slide

Kapsel van Bowman
Eerste gekronkelde nierbuisje
Lis van Henle
Verzamel- buis
Ultrafiltratie
Water resorptie
Water resorptie
Resorptie van glucose

Slide 18 - Drag question

Bij een nier zijn schors, merg en nierbekken te onderscheiden.
In welk deel of in welke delen worden actief stoffen
uit de voorurine gehaald? BINAS 85C
A
alleen in de schors
B
alleen in het merg
C
in de schors en het merg
D
in de schors, het merg en het nierbekken

Slide 19 - Quiz

BINAS 85C

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Wat meten de osmoreceptoren
in de hypothalamus?
A
De zoutconcentratie
B
De glucoseconcentratie
C
De concentratie van alle opgeloste stoffen samen
D
De eiwitconcentratie

Slide 22 - Quiz

Als je erg zoute drop gegeten hebt, is er dan meer of minder ADH afgifte door de hypofyse?
A
Meer ADH afgifte, want dat stimuleert de uitscheiding van water
B
Meer ADH afgifte, want dat remt de uitscheiding van water
C
Minder ADH afgifte, want dat stimuleert de uitscheiding van water
D
Minder ADH afgifte, want dat remt de uitscheiding van water

Slide 23 - Quiz

HUISWERK
leren 13.4
en maak opdracht 1 t/m 3 en 5 t/m 9

Slide 24 - Slide