MTH 2C blok 2 les 5

MTH Blok 2 les 5
Tetanus 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Medisch technisch handelenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

MTH Blok 2 les 5
Tetanus 

Slide 1 - Slide

Bespreken

Module e-Xpert mbo DA: Medisch technische handelingen - Tetanusvaccinatie 

Stroomschema 
Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Zo snel mogelijk na verwonding toedienen  
De incubatieperiode van tetanus is 24 uur tot 3 weken. 
TIG en tetanusvaccinatie daarom zo snel mogelijk na de verwonding toedienen. 
Bij latere presentatie is het nog zinvol om dit tot 21 dagen na de verwonding te doen.

Slide 4 - Slide

Risicogroepen
Personen met diepe, uitgebreide en/of verontreinigde wonden (zie NHG Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden, in het bijzonder ook grotere tweede- en derdegraads brandwonden (zie NHG Behandelrichtlijn Brandwonden); 
  • gebruikers van intraveneuze drugs; 

Slide 5 - Slide

Risicogroepen
  • personen die door hun activiteiten een verhoogde kans hebben op verwondingen én contact met tetanussporen: tuinieren, veldsporten, mensen die veel met dieren omgaan;  
  • pasgeboren baby’s van niet-gevaccineerde moeders die onder slechte hygiënische omstandigheden ter wereld komen.

Slide 6 - Slide

Preventieve maatregelen voor werknemers 
Het is van belang binnen risicovolle beroepen/sectoren duidelijke en herhaaldelijke voorlichting (ook risico bij kleine prikverwondingen of beet van een dier) te geven over het vóórkomen, de transmissieweg, het belang van een goede wondhygiëne en het belang van veilig en hygiënisch werken (inclusief het dragen van handschoenen en beschermende kleding om verwondingen bij risicovolle werkzaamheden te voorkomen), naast het voeren van een actief vaccinatiebeleid.

Slide 7 - Slide

Zoek op wat Immuungecompromitteerde patiënten zijn

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Link

In groepjes maken 
Opdracht tetanus profylaxe in teams
Gebruik hiervoor het stroomschema.
Vul in op het schema:
 TIG ja of nee
vaccinatie: nee/ ja (hoeveel) 

terug over 20 minuten


timer
10:00

Slide 10 - Slide

In groepjes maken 
Nabespreken werken in groepjes.

Iedereen levert de opdracht in, indien niet af of niet aanwezig dan is het huiswerk


Slide 11 - Slide

Herhalen tetanus
Je ziet zo verschillende casuïstiek.
De centrale vraag is: 
Welke immunisatie krijgt de patiënt

Slide 12 - Slide

Meneer Yilmaz is 50 jaar hij is als kind volledig gevaccineerd, hij heeft nu een straatvuilverwonding opgelopen.
A
TIG
B
1X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 13 - Quiz

Lorenzo 21 jaar is volledog gevaccineerd.
Hij is nu gebeten door een hond.
A
TIG
B
1X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 14 - Quiz

Suzanne de Waal is 21 jaar. Zij heeft zich vanuit haar geloofsovertuiging nog nooit laten vaccineren. Zij is nu verwond.
A
TIG
B
1X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 15 - Quiz

Sergio de Hoog is 17 jaar. Hij heeft zich flink verbrand. Sergio is als kind volledig gevaccineerd. Hij heeft grote blaren op zijn arm.
A
TIG
B
1X vaccinatie
C
Niets
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 16 - Quiz

Sietske de Brink is als kind uit geloofsovertuiging nog nooit gevaccineerd. Zij heeft een baan bij de vrijwillige brandweer gekregen. Een van de eisen is wel dat zij zich laar vaccineren tegen Tetanus. Zij wil de baan zo graag dat zij hier mee instemt.
A
Niets
B
3 X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 17 - Quiz

Yasmina 17 jaar gebruikt immuunsuppressieve medicatie na een niertransplantatie. Zij is volledig gevaccineerd
Zij heeft een grote straatwond opgelopen.
A
TIG
B
3 X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 18 - Quiz

Mevrouw Soerbashing 12-4-1945 heeft een grote brandwond. Zij is volledig gevaccineerd maar dit is nooit gedocumenteerd.
A
TIG
B
3 X vaccinatie
C
TIG+ 1 x vaccinatie
D
TIG+ 3 x vaccinatie

Slide 19 - Quiz

Voorbereiden praktijk
Combi's waarbij elke student sowieso:
Instrumenten moet steriliseren en opruimen + schoonmaken na afloop.


Wond spoelen + combinatieverband
Wond spoelen + geïmpregneerd gaas op maat
Geïmpregneerd gaas op maat + combinatie verband
Wond spoelen + wondranden verzorgen (voet)
Wondrand verzorgen + geïmpregneerd gaas op maat (voet)

Slide 20 - Slide

Toetsen
MTh praktijk: 25-1-2021 & 1-2-2021

MTH theorie herkansing blok 1: 1-2-2021
MTh theorie blok 2: 8-2-2021 (tijdens praktijk)

Slide 21 - Slide