Ordinal Numbers - 1

Ordinal &
Cardinal numbers
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ordinal &
Cardinal numbers

Slide 1 - Slide

Ordinals - Cardinals
Ordinals zijn rangtelwoorden. Hiermee geef je iets of iemand zijn plek of rang aan.
Eerste, tweede, derde, zesde, tiende.

Cardinals zijn gewoon nummers. Deze gebruik je om te rekenen, te tellen of hoeveelheden aan te geven.
Eén, zes, drie, acht, drieëntwintig. 

Slide 2 - Slide

Cardinal numbers
Let op de spelling van de nummers en rangtelwoorden!
Four (4)  -  forty (40)
Five (5)  -  fifteen (15)  -  fifty (50)
Eight (8)  -  eighteen (18)

En gebruik een streepje!
twenty-two, forty-six, eighty-nine.

Slide 3 - Slide

Ordinal numbers
De meeste rangtelwoorden zijn nummers met 'th' op het eind.

Six : sixth
Twenty-eight : twenty-eighth
A hundred : hundredth

Slide 4 - Slide

Ordinal numbers
Let ook op de spelling van sommige rangtelwoorden: 

twelve : twelfth
five : fifth
nine : ninth
sixty : sixtieth

Slide 5 - Slide

Ordinal numbers
Uitzonderingen:
one - first
two - second
three - third

Slide 6 - Slide

Ordinal numbers
Dit geldt ook voor rangtelwoorden die eindigen op 1, 2 en 3:

twenty-one  :  twenty-first
fifty-two  :  fifty-second
seventy-three  :  seventy-third

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Kies het juiste rangtelwoord.

A
20th, twentieth
B
20th, twenty

Slide 9 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
2th, seconth
B
2nd, second

Slide 10 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.
A
33th, thirty-thirth
B
33rd, thirty-third

Slide 11 - Quiz

Hoe spel je 'vijftigste' in het Engels?
A
Fivetyth
B
Fiftieth
C
Fifth
D
Fiftyth

Slide 12 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
29th, twenty-ninth
B
29th, twenty-nineth

Slide 13 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
1st, first
B
1th, firsth

Slide 14 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.
A
12th, twelfth
B
12th, twelveth

Slide 15 - Quiz

Hoe spel je '48' in het Engels?
A
Fourty-eight
B
Fourtyeight
C
Forty-eight
D
Fortyeight

Slide 16 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
10rd, ten
B
10th, tenth

Slide 17 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
8th, eighth
B
8th, eighty

Slide 18 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
3th, thirth
B
3rd, third

Slide 19 - Quiz

Hoe schrijf je de afgekorte vorm van '11e' in het Engels?
A
11st
B
11rd
C
11nd
D
11th

Slide 20 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.

A
17nd, seventeend
B
17th, seventeenth

Slide 21 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.
A
7nd, sevend
B
7th, seventh

Slide 22 - Quiz

Kies het juiste rangtelwoord.
A
14nd, fourteend
B
14th, fourteenth

Slide 23 - Quiz

Hoe spel je de afgekorte vorm van '73e' in het Engels?
A
73st
B
73rd
C
73nd
D
73th

Slide 24 - Quiz

Any questions?

Slide 25 - Mind map

Thank you!
Were you:

first
second
third
fourth..
or ninth?

Slide 26 - Slide