Ontwikkelingspsychologie - H5 (kleuter)

Week 5 
Lesplanning:

1. Terugblik week 2 Peuter)
2. Theorie kleuter (hoofdstuk 5)
3. Verwerken opdrachten digitale leeromgeving
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Week 5 
Lesplanning:

1. Terugblik week 2 Peuter)
2. Theorie kleuter (hoofdstuk 5)
3. Verwerken opdrachten digitale leeromgeving

Slide 1 - Slide

10 á 11
maanden
9 á 10 
maanden
7 maanden
5
maanden
Lopen
Kruipen
Zitten
Krijgen van
tanden

Slide 2 - Drag question

Welke vaktermen (woorden) ken je nog van de vorige les? (peuter)

Slide 3 - Mind map

Belangrijke vaktermen peuter
- Magisch denken
- Animistisch denken
- Egocentristisch
- Parallel spel
- Constructiespel
- Concreet denken

Slide 4 - Slide

Kleuter (4 - 6 jaar)
Lichamelijke en seksuele ontwikkeling 
 • De kleuter groeit rond de 8 cm per jaar

Motorische ontwikkeling
 
- Fijne motoriek: kleuter leert veters strikken, knopen dichtdoen, tussen lijnen kleuren
- Grove motoriek: rennen zonder vallen, klimmen

Seksuele interesse en nieuwsgierigheid  
- Vragen waar kom ik vandaag?
- Terug te zien in spel: doktertje spelen; nieuwsgierig naar zichzelf en ander geslacht
- Genderidentiteit en geslachtsgebonden gedrag (aangeleerd/aangeboren)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Waar denk je dat het jokken van kinderen vandaan komt? Denk ook aan de begrippen van de vorige les

Slide 7 - Mind map

Kleuter (4-6 jaar) - Cognitieve ontwikkeling

 • - Fantasiedenken: 
                   * Leidt tot jokken (onbewust onwaarheden vertellen) 
                   * Leidt tot angsten (kleuters geloven in eigen fantasie/ magisch denken)
  Schoolrijpheid:  Kleuters zijn klaar om naar groep 3 te gaan om nieuwe uitdagingen te vinden.
  - Taalontwikkeling van de kleuter:
                * Langere zinnen +  tegenwoordige/ verleden tijd en enkel/meervoud hanteren
                * Blijft veel ‘waarom’ vragen stellen om de wereld te begrijpen en ordenen
  - Rechtlijnig denken (denken vanuit eigen perspectief, egocentristisch)

Slide 8 - Slide

Kleuter (4-6 jaar) 
Sociale- en persoonlijkheids ontwikkeling
Bewustwording eigen individu, leidt tot ontwikkeling zelfbeeld:
- Leidt tot inzicht oorzaak/ gevolg en omgaan met teleurstellingen (magisch denken neemt af)
- Opvoedtaak:  gerichte complimenten en feedback

Egocentrisme verdwijnt naar de achtergrond
- Primair sociaal gedrag: helpen, meeleven en denken. 
- Conformisme 
Symbolisch spel: rollenspelen (vader/ moedertje)
- Ontwikkeling van schaamtegevoelens en schuldbewustzijn (het geweten)
In het denken van de kleuter: goed is wat goed voelt en slecht is wat je verdrietig maakt
     Hangt enorm samen met de autoriteit én straffen/ belonen. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Verklaar waardoor een aantal kinderen toch over stag gingen door een cakeje te eten.

Gebruik hierbij begrippen vanuit de les, bijvoorbeeld: magisch denken, conformisme, egocentrisme, jokken, rechtlijnig denken etc.

Slide 11 - Open question

Huiswerk week 5

 • Digitale leeromgeving (methodiek)
Thema 2, hoofdstuk 5. Opdrachten 1 t/m 7  (alleen N3)

 • Oefentoets socrative H3 t/m 5
  - Ga naar www.socrative.com
  - Klik op student login 
  - Roomname is KATHINKA
  - Vul jouw eigen naam in en start met de oefentoets. 

Slide 12 - Slide