Hv1, les 2 wwspelling tt, vt H1 en H2

Welk woord hoort er op de rode balk?
1 / 32
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welk woord hoort er op de rode balk?

Slide 1 - Slide

Werkwoordspelling
tegenwoordige tijd
(tt)
verleden tijd
(vt)

Slide 2 - Slide

Schrijf drie dingen op
die je van
de vorige les
onthouden hebt.

Slide 3 - Mind map

Lesdoel:
Aan het einde van deze les:
 • heb je geoefend met werkwoordspelling tegenwoordige tijd (tt) en verleden tijd (vt)
 • kan je het verschil tussen een sterk en zwak werkwoord benoemen
 • kan je benoemen hoe je zwak werkwoord moet vervoegen
 • kan je benoemen wanneer bij de verleden tijd van een zwak werkwoord er te(n) of de(n) achter de ik vorm komt

Slide 4 - Slide

Lesplanning
 • Instructie
 • Oefenen in deze LessonUp
 • Oefenen in de methode/werken
 • Afsluiten 

Slide 5 - Slide

Werkwoordstijden
 • OTT: onvoltooid tegenwoordige tijd - ik werk, ik lees 
 • OVT: onvoltooid verleden tijd - ik werkte, ik las 
 • VTT:voltooid tegenwoordige tijd - ik heb gewerkt, ik heb gelezen 
 • VVT: voltooid verleden tijd - ik had gewerkt, ik had gelezen (www = vt)

  Slide 6 - Slide

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  Meervoud (MV) = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 
  (Stam = infinitief - 'en')

  Enkelvoud (EV) = ik-vorm of ik-vorm+t
  Ik vorm Ik loop naar huis
  Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat = ik-vorm+t Jij loopt naar huis.
  Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm: ik-vorm Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


  Slide 7 - Slide

  Slide 8 - Video

  Verleden tijd: zwak of sterk?
  Zwak/regelmatig:
  klank blijft gelijk
  Sterk/onregelmatig:
   klank verandert

  Slide 9 - Slide

  Is het verleden tijd?
  Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
  Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

  Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

  Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

  Slide 10 - Slide

  Is het verleden tijd?
  Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
  Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
  Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

  Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
  (infinitief = wachten - stam = wacht) 
  EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
  MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

  Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
  (infinitief = blozen -stam = bloz) 
  EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
  MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

  Slide 11 - Slide

  Slide 12 - Video

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 13 - Quiz

  Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 14 - Quiz

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 15 - Quiz


  Imran (branden) zijn vingers gisteren aan een kaars.
  A
  brande
  B
  brandde
  C
  brandden
  D
  branden

  Slide 16 - Quiz

  Hij (stoten) zijn knie aan de tafel.
  A
  stote
  B
  stoote
  C
  stootte
  D
  stootten

  Slide 17 - Quiz

  Zij (branden) hun vingers daar niet meer aan .
  A
  branden
  B
  brande
  C
  brandde
  D
  brandden

  Slide 18 - Quiz

  De vorige les (besteden) we veel tijd aan werkwoordspelling.
  A
  besteden
  B
  besteede
  C
  besteedden
  D
  besteeden

  Slide 19 - Quiz

  De jongen (verspreiden)vorige week de kranten zo snel mogelijk.
  A
  verspreide
  B
  verspreiden
  C
  verspreidde
  D
  verspreidden

  Slide 20 - Quiz

  De schoorstenen in mijn straat (roken), gisteren weer flink, omdat de kachels weer aangaan.
  A
  rookte
  B
  rookten
  C
  rookde
  D
  rookden

  Slide 21 - Quiz

  Mijn vinger (bloeden) flink door die snee.
  A
  bloede
  B
  bloedde
  C
  bloed
  D
  bloeden

  Slide 22 - Quiz

  (Wachten) jullie niet te lang met naar de les gaan?
  A
  wachten
  B
  wacht
  C
  wachtte
  D
  wachtten

  Slide 23 - Quiz

  Werk voor deze les:

  Spelling, h1, blz. 37, opdracht 5
  De brug: blz. 261 opdracht 3 en 4
  Spelling, h2, blz. 66, opdracht 1
  Wat niet af is = huiswerk!
  timer
  20:00

  Slide 24 - Slide

  Voorlezen
  Read2me
  Voorleeswedstrijd
  Iedereen moet voorgelezen hebben 
  De beste gaan door 
  timer
  5:00

  Slide 25 - Slide

  Ik weet nu wanneer er -te(n) of -de(n) achter de ik-vorm komt bij zwakke werkwoorden n de verleden tijd.
  ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

  Slide 26 - Poll

  Lesdoel:
  Aan het einde van deze les:
  • heb je geoefend met werkwoordspelling tegenwoordige tijd (tt) en verleden tijd (vt)
  • kan je het verschil tussen een sterk en zwak werkwoord benoemen
  • kan je benoemen hoe je zwak werkwoord moet vervoegen
  • kan je benoemen wanneer bij de verleden tijd van een zwak werkwoord er te(n) of de(n) achter de ik vorm komt

  Slide 27 - Slide

  Reflectie:
  Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
  Wat kan nog iets beter?

  Slide 28 - Open question

  Feedback:
  Wat vond je fijn/goed aan deze les?
  Wat zou je liever anders willen zien?

  Slide 29 - Open question

  Slide 30 - Video

  Slide 31 - Video

  Slide 32 - Video