lesson plan

Hoofdstuk 6 - Mensenrechtendilemma

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wanneer noemen we iemand crimineel? Iedereen die wetten overtreedt? En hoe erg moeten die overtredingen dan zijn? Sommige mensen vinden dat we criminaliteit moeten voorkomen. Anderen zeggen juist dat we criminelen hard moeten straffen. Dan komt er een strafzaak. Wat gebeurt er tijdens zo’n strafzaak en hoe kunnen we criminaliteit voorkomen? Als we strengere regels maken, moeten we een deel van onze vrijheid opofferen. Willen we dat?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les;
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT;
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven. 
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent. 

§6.1 - Mensenrechten en criminaliteit

Moet jij je melden als je te laat bent voor de les? Of nablijven als
jouw huiswerk niet af is? Dat zijn regels die gelden op school.
Als leerlingen zich niet houden aan de regels, kan dat gevolgen
hebben. In Nederland gelden er wetten. Wat gebeurt er als jij je
niet houdt aan die wetten?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer verschillende vormen van strafbaar gedrag
 • Ik leer het verschil tussen een overtreding en een misdrijf
 • Ik leer de bevoegdheden van de politie
 • Ik leer het verschil tussen repressie en preventie

§6.2 - Mensenrechten in Nederland

Als je de wet overtreedt, word je gestraft. Iemand die een aanslag
pleegt op de koning, kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
Sinds 2000 krijgen elk jaar gemiddeld 2 mensen levenslang. Als
je levenslang hebt, is dat in Nederland ook echt levenslang.
Tenzij de koning je ‘gratie’ verleent: dan wordt het een tijdelijke
celstraf. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de koning een misdaad
pleegt? Wordt hij dan ook vervolgd?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal: 
 • Ik leer de vier kenmerken van een rechtsstaat
 • Ik leer het verloop van een strafzaak
 • Ik leer de betekenis van onschuldpresumptie
Met als extra toevoeging voor KGT:
 • Ik leer het verschil tussen een strafzaak en een rechtzaak

§6.3 - Mensenrechtendilemma in de praktijk

Bij het maken van jouw ideale wijk heb je nagedacht hoe het veilig blijft voor de mensen die er wonen. Is er veel politie op straat? Mag de politie mensen martelen? Gelden regels voor iedereen of zijn er uitzonderingen?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer de betekenis van het mensenrechtendilemma en de verschillende waarden die hier bij horen
 • Ik leer het verschil tussen een democratie en dictatuur

§6.4 - Mensenrechtendilemma in Nederland

Als je wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag, mag
de overheid jouw telefoongesprekken afluisteren. De overheid
doet dat om misdrijven te voorkomen. Als je niet verdacht wordt
van een misdrijf, kun je dus bellen zonder dat de overheid
meeluistert. Die vrijheid hebben we, maar hoeveel vrijheid hebben burgers in Nederland?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer de betekenis van het dilemma van de rechtsstaat en de bijbehorende waarden
 • Ik leer de betekenis van een democratische rechtsstaat
 • Ik leer over artikel 10-18 in de Grondwet: rechten van burgers