lesson plan

Hoofdstuk 2 - Maatschappelijke keuzes

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

In dit hoofdstuk gaat het over keuzes die mensen maken in een stad of land. Mensen en politieke partijen hebben verschillende ideeën over wat ‘de beste oplossing’ is voor een maatschappelijk probleem. Sommigen vinden gelijkheid belangrijk, hen noemen we links. Anderen willen juist meer vrijheid. Die mensen en politieke partijen noemen we rechts. Rechts en links denken dus anders over maatschappelijke problemen. Maar wat zijn maatschappelijke problemen eigenlijk?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les;
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT;
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven. 
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent. 

§2.1 - Maatschappelijke problemen

Leren voor een toets of afspreken met vrienden? In het vorige
hoofdstuk heb je geleerd dat een dilemma een keuze is tussen 2
zaken die je graag wilt, maar die niet allebei tegelijk kunnen. Wat als een hele groep mensen moet kiezen? Is het dan ook een dilemma?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer wat een maatschappelijk probleem is
 • Ik leer wat een maatschappelijke botsing is
 • Ik leer een AWB-schema op te zetten

§2.2 - Strijd of debat?

Op school leen je vast wel eens geld aan iemand uit. Als je dan
een Tikkie stuurt, heb je het vaak zo weer terug. Maar wat doe
je als je het geld niet terugkrijgt? Word je boos en ga je dan
slaan? Of ga je erover proberen te praten? Bij maatschappelijke
problemen is dat ook de vraag: gaan mensen erover praten of
ervoor vechten?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal: 
 • Ik leer het verschil tussen strijd en debat
 • Ik leer het begrijpen en toepassen van de botsingenladder
Met als extra toevoeging voor KGT:
 • Ik leer manieren waarop een debat versneld kan worden

§2.3 - Links of rechts?

Als jij jouw telefoon op het schoolplein verliest, wat denk je dan?
‘Oh, die vindt iemand wel en dan krijg ik hem terug bij de gevonden voorwerpen?’ Of denk je dat iemand die hem vindt de telefoon zelf houdt of hem verkoopt? Jouw antwoord heeft te maken met hoe je naar mensen kijkt en dat speelt ook een rol in de politiek. Daarover gaat de volgende les: hoe bepaalt die manier van kijken hoe actoren maatschappelijke problemen willen oplossen?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer het verschil tussen een links en rechts mensbeeld
Met als extra toevoeging voor KGT:
 • Ik leer het verschil tussen progressief en conservatief
 • Ik leer de betekenis van een 'ideologie' 

§2.4 - Politieke partijen

Moeten criminelen harder gestraft worden of moeten er extra
camera’s op straat worden opgehangen om criminaliteit te voorkomen? Om criminaliteit tegen te gaan zullen linkse partijen een andere oplossing kiezen dan rechtse partijen. Maar welke partijen zijn links en welke partijen zijn rechts? En welke zitten ertussenin?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer hoe de dertien politieke partijen verdeeld zijn
 • Ik kan deze partijen koppelen aan links of rechts
Met als extra toevoeging voor KGT:
 • Ik leer welke ideologieën er onderscheiden kunnen worden
 • Ik leer welke ideologieën passen bij welke politieke partijen