Ontdek kunst en erfgoed in Amersfoort
Mondriaanhuis, Museum Flehite en Kunsthal KAdE
lesplan

Diepdruk

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

PROJECT VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN VAN GROEP 7/8, DOOR HET STADSATELIER IN AMERSFOORT

ALGEMENE INFORMATIE

Mensen hebben altijd en overal afbeeldingen gemaakt van hun eigen omgeving. Om verschillende redenen: als herinnering, om de schoonheid van een plek vast te leggen, om te delen met anderen of voor de verkoop als kunstwerk.
Museum Flehite en Archief Eemland hebben een prachtig collectie afbeeldingen van Amersfoort gemaakt met uiteenlopende technieken: schilderijen, foto’s, ansichtkaarten en grafiek. In de voorbereidingsles worden een aantal van die afbeeldingen bekeken en maken de leerlingen een tekening van een Amersfoorste plek. 
Tijdens de workshop bij het Stadsatelier verwerken de leerlingen hun tekening in een tetraduk en maken ze met de drukpers een eigen afdruk. 
In de verwerkingsles wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van het drukken.
Leerdoelen
- Leerlingen begrijpen dat mensen in alle tijden en plaatsen hun eigen woonomgeving hebben verbeeld.
- Leerlingen zien voorbeelden van afbeeldingen van Amersfoort uit de collectie van Museum Flehite en Archief Eemland.
- Leerlingen weten wat grafiek is.
- Leerlingen doen ervaring op met tekenen en grafiek.
- Leerlingen leren over de geschiedenis van Amersfoort.
- Leerlingen begrijpen dat ambachten zich door ontwikkelen met behulp van techniek en computers.

Aansluiting bij de kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44,45,51
Kunstzinnige Oriëntatie: 54,55,56 (SLO)

Competenties
Kunstzinnige Oriëntatie: Competenties uit de Leerlijnen Beeldend en Cultureel Erfgoed (SLO)
Techniek: Competenties t.a.v. gebruik materiaal en gereedschap, onderzoekend ontwerpen, processen en oorzaak-gevolg. Leerplankader Wetenschap & Techniek (SLO)

EEN AFSPRAAK MAKEN BIJ HET STADSATELIER

Stadsatelier 
Contactpersoon: Tiny Risselada
Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
Telefoon: +31(0)6 44 1952 14
E-mail: info@letterpers.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 15:00 uur

Er kunnen maximaal 30 leerlingen meedoen per bezoek. Het bezoek duurt 1,5 uur en wordt begeleid door een medewerker van het Stadsatelier, de leerkracht en tenminste 3 hulpouders.

1. VOORBEREIDINGSLES

Aanpak: Digibordles en tekenopdracht
Doel: Introductie begrip grafiek, voorbereiding op workshop en kennismaking met het Stadsatelier.
Organisatie: Klassikaal en individueel
Duur: 90 minuten.
Benodigdheden: Printerpapier A4, potlood, lineaal, gum, puntenslijper per leerling. 
Voorbereiding: Neem de digibordles door. Rechts onderin staat een icoon van een notitieblad, hier staat informatie voor de leerkracht, bijvoorbeeld conclusies die je kunt trekken of vragen die je kunt stellen aan de leerlingen. 
De digibordles kan uitgeprint worden door op Print te drukken onder de rode knop Start Les.
!! Vraag kinderen van te voren om na te denken over een fijne of mooie plek in Amersfoort. Dat kan in hun eigen buurt zijn of in de binnenstad, als het maar buiten is.  Ze mogen er ook een foto van maken en deze meenemen.

LESOPBOUW
Deel 1. (Digibord) Welke plekken in Amersfoort herken jij?
Deel 2. (Digibord) Zelfde plek in Amersfoort, in een andere tijd verbeeld. 
Hoe is de afbeelding gemaakt?
Deel 3. (Digibord) Welkom in het Stadsatelier.
De leerlingen gaan op excursie naar het Stadsatelier, hier gaan ze drukken. Gebruik de foto's, zodat ze een beeld krijgen van de plek waar ze naar toe gaan.
Deel 4. (Digibord) Druktechnieken: Hoogdruk en diepdruk.
Deel 5. (Digibord) Tekenopdracht
A. Geef de leerlingen een A4 printpapier. (Geen tekenpapier want dat is te dik om over te trekken.)
B. Laat de kinderen een rechthoek van 18 x 7 cm tekenen op het papier. 
C. Binnen deze rechthoek maken ze een tekening van een plek in Amersfoort. Dat mag uit hun hoofd of met behulp van foto's uit boeken, van de mobiel of op een chromebook.
Ze gebruiken alleen grijs potlood, stimuleer de kinderen om arceringen te gebruiken.
D. Van de tekening wordt bij het Stadsatelier een drukplaatje gemaakt, dat afgedrukt wordt. 
Om een juiste afdruk te krijgen, moet de tekening aan de achterkant van het papier over getrokken worden in spiegelbeeld. Dat kan op het raam.
E. Neem de tekeningen mee naar het Stadsatelier!

2. EXCURSIE NAAR HET STADSATELIER

Bij het Stadsatelier wordt de groep in twee groepen verdeeld.

Groep 1 krijgt een korte rondleiding in de werkplaats en een workshop tetradruk/droge naald.
Groep 2 doet buiten zelfstandig een tekenopdracht onder begeleiding van tenminste 3 ouders en/of leerkrachten.

Na 45 minuten wisselen de groepen. En na de centrale afsluiting gaan de kinderen met hun grafiek-werkstuk naar school.

3. VERWERKINGSLES 

Aanpak: Digibordles met video en kleine quiz.
Doel: Leerlingen leren over de geschiedenis van de grafiek in Amersfoort en Nederland.
Leerlingen begrijpen dat ambachten zich door ontwikkelen met behulp van techniek en computers. Zodat er dan gemakkelijker, sneller en goedkoper geproduceerd kan worden.
Organisatie: Klassikaal
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Digibord

LESOPBOUW
Bespreek de excursie na.
Laat de video zien. Doe de quiz en bespreek de vragen na.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

COLOFON
Concept & lesmateriaal: Marije Visser en Tiny Risselada.
Workshop: Stadsatelier/Tiny Risselada
Grafiek, schilderijen en foto’s: Museum Flehite, Archief Eemland, Marije Visser
Eindredactie: Museum Flehite
Realisatie: Januari 2022 I.s.m. OBS De Wijde Wereld

Dit project is gerealiseerd met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.