Ontdek kunst en erfgoed in Amersfoort
Mondriaanhuis, Museum Flehite en Kunsthal KAdE
lesplan

Letterdruk

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

PROJECT VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN VAN GROEP 3/4, DOOR HET STADSATELIER IN AMERSFOORT

ALGEMENE INFORMATIE

Overal zijn letters om je heen en als je in groep 3 komt, leer je om daar woorden van te maken. In dit project kijken kinderen naar typografie en ervaren ze het ambachtelijk proces van letterdruk in een grafische werkplaats vol drukpersen. 
In de verwerkingsles zien leerlingen de ontwikkeling van het schrijven en drukken van teksten. Ook in Amersfoort waren drukkerijen en hoe ziet een moderne drukkerij eruit?

Leerdoelen
- Leerlingen leren dat er verschillende letters en lettertypes bestaan.
- Leerlingen begrijpen het principe dat de letters gespiegeld zijn op de houten letters en dat door het drukken het leesbaar wordt.
- Leerlingen experimenteren met het maken van hun naam met verschillende lettertypes.
- Leerlingen experimenteren met- en ervaren hoe ze zelf kunnen drukken met drukletters.
- Leerlingen zien hoe een drukpers werkt.
- Leerlingen leren over de geschiedenis van Amersfoort.
- Leerlingen begrijpen dat ambachten zich door ontwikkelen met behulp van techniek en computers.

Aansluiting bij de kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44,45,51
Kunstzinnige Oriëntatie: 54,55,56 (SLO)

Competenties
Kunstzinnige Oriëntatie: Competenties uit de Leerlijnen Beeldend en Cultureel Erfgoed (SLO)
Techniek: Competenties t.a.v. gebruik materiaal en gereedschap, onderzoekend ontwerpen, processen en oorzaak-gevolg. Leerplankader Wetenschap & Techniek (SLO)

EEN AFSPRAAK MAKEN BIJ HET STADSATELIER

Stadsatelier 
Contactpersoon: Tiny Risselada
Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
Telefoon: +31(0)6 44 1952 14
E-mail: info@letterpers.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 15:00 uur

Er kunnen maximaal 30 leerlingen meedoen per bezoek. Het bezoek duurt 1,5 uur en wordt begeleid door een medewerker van het Stadsatelier, de leerkracht en tenminste 3 hulpouders.

1. VOORBEREIDINGSLES

Aanpak: Digibordles en doe-opdracht
Doel: Introductie op het onderwerp letters, voorbereiding op de workshop en kennismaking met het Stadsatelier.
Organisatie: Klassikaal en individueel
Duur: 90 minuten.
Benodigdheden: (veel) losse pagina's uit verschillende oude tijdschriften
                                   A4 papier
                                   scharen
                                   lijm/plakstiften
Voorbereiding: Neem de digibordles door. Rechts onderin staat een icoon van een notitieblad, hier staat informatie voor de leerkracht, bijvoorbeeld conclusies die je kunt trekken of vragen die je kunt stellen aan de leerlingen. 
De digibordles kan uitgeprint worden door op Print te drukken onder de rode knop Start Les.

LESOPBOUW
Deel 1. Opwarmertje: Ga staan als de letter in je naam zit.
Deel 2. Meedenken: vragen/opdrachten over letters in andere tijden en landen. En over de vormgeving van letters.
Deel 3. Doe opdracht: knip en plak de letters van je naam.
Deel 4. Welkom in het Stadsatelier, korte introductie.

2. EXCURSIE NAAR HET STADSATELIER

Bij het Stadsatelier wordt de groep in twee groepen verdeeld.

Groep 1 krijgt een korte rondleiding in de werkplaats en een workshop letterdrukken.
Groep 2 doet buiten zelfstandig tekenopdrachten onder begeleiding van tenminste 2 ouders en/of leerkrachten.

Na 45 minuten wisselen de groepen. En na de centrale afsluiting gaan de kinderen met hun grafiek-werkstuk naar school.
PDF

3. VERWERKINGSLES

Aanpak: Digibordles met foto's, filmpjes en denk-opdrachten.
Doel: Leerlingen leren over de geschiedenis van het letterdrukken. 
Leerlingen begrijpen dat ambachten zich door ontwikkelen met behulp van techniek en computers. Zodat er dan gemakkelijker, sneller en goedkoper geproduceerd kan worden. Leerlingen begrijpen dat er nog steeds ambachtelijk wordt gewerkt en dat dat andere producten opleverd. 
Organisatie: Klassikaal
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Digibord

LESOPBOUW
Bespreek de excursie na.
Bekijk en bespreek met de leerlingen de foto's, filmpjes en informatie over de geschiedenis van het Letterdrukken. 

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

COLOFON
Lesmateriaal: Tiny Risselada & Karen Wins
Workshop: Stadsatelier/Tiny Risselada
Grafiek, schilderijen en foto’s: Museum Flehite, Archief Eemland, Marije Visser
Eindredactie: Museum Flehite
Realisatie: Juli 2021 I.s.m. de ASV Daltonschool

Dit project is gerealiseerd met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.