Ontdek kunst en erfgoed in Amersfoort
Mondriaanhuis, Museum Flehite en Kunsthal KAdE

Kinderen in de oorlog

Lesplan met 2 lessen
Kinderen in de oorlog 1940 - 1945, groep 7 & 8, Museum Flehite Amersfoort
GeschiedenisBasisschoolGroep 7,8
Algemene informatie
Museum Flehite heeft sinds 2020 een nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort. Het project Kinderen in de oorlog 1940-945 is daarbij voor de bovenbouw van het PO ontwikkeld en behandelt de oorlog vanuit het perspectief van kinderen. Als u zich inschrijft voor dit project ontvangt de groep per post acht exemplaren van het boekje Kinderen in de oorlog 1940-1945, voor de voorbereidingsles. Leerlingen lezen hierin hoe acht verschillende kinderen de oorlogsjaren tussen 1940 en 1945 in Amersfoort hebben ervaren. Zo worden via persoonlijke beleving de belangrijkste thema’s van die periode behandeld: de evacuatie in 1940, de Jodenvervolging, het verzet, de NSB, de bombardementen, de hongerwinter en de bevrijding.In het museum bekijken en onderzoeken leerlingen voorwerpen en schriftelijke bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. In de verwerkingsles op school presenteren leerlingen aan elkaar wat ze over elk oorlogskind te weten zijn gekomen. Bovendien denken leerlingen samen na over de dilemma's die mensen in een oorlogssituatie tegenkomen, destijds in Amersfoort en nu in tegenwoordige oorlogsgebieden.
Leerdoelen
Leerlingen weten- globaal hoe de Tweede Wereldoorlog is verlopen in Amersfoort,- dat een historische periode vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden,- dat in oorlogstijd moeilijke beslissingen genomen moeten worden.Leerlingen oefenen in- begrijpend lezen,- onderzoek met historische bronnen,- het formuleren van eigen gedachtes en standpunten.Aansluiting bij de kerndoelenNederlands: 1, 2, 3.Oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte en tijd: 51, 52Kunstzinnige Oriëntatie: 56
Ontdek kunst en erfgoed in AmersfoortOntdek kunst en erfgoed in Amersfoort