Beeld en Geluid op school
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Stad van de Toekomst

De stad van de toekomst
Klimaatadaptatie in de Stad
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Marjet van den Hoek ontwikkelde voor haar stage bij Beeld en Geluid op school in samenwerking de Wageningen University & Research (WUR) de videoles ‘Stad van de Toekomst’ voor het platform LessonUp. Deze les sluit aan bij de gelijknamige Junior Consultancy Training van de WUR en gaat over klimaatadaptatie in de stad. Naast het introduceren van het concept ‘klimaatadaptatie’, vind je er concrete voorbeelden van bestaande initiatieven van bijvoorbeeld vergroening van de stad.

Onderdelen in deze les

De stad van de toekomst
Klimaatadaptatie in de Stad
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen:

  • De leerling kan aan het einde van de les de definitie van de term klimaatadaptatie reproduceren
  • De leerling kan aan het einde van de les het doel van klimaatadaptatie omschrijven
  • De leerling kan aan het einde van de les meerdere voorbeelden noemen van initiatieven voor klimaatadaptatie
  • De leerling kan aan het einde van de les voorbeelden noemen van het verhogen van de leefbaarheid bij de termen: Vergroening, multifunctioneel ruimtegebruik, duurzaam watermanagement, duurzame energie
Leerdoelen van de les

Slide 2 - Tekstslide

Klimaatadaptatie in de Stad
Klimaatverandering is een hot topic, maar veel minder mensen kennen de term 'klimaatadaptatie'

Deze les gaat over klimaatadaptatie: het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat. Met videofragmenten zullen verschillende voorbeelden van bestaande initiatieven in steden worden laten zien.

Ook zullen er een aantal vragen bij de fragmenten gesteld worden. Noteer je antwoorden steeds op het antwoordenblad 'videoles Stad van de Toekomst' in de leerling handleiding.

Slide 3 - Tekstslide

Bekijk eerst dit fragment over klimaatverandering

Om fragmenten te kunnen bekijken, moet je bij 'inloggen met Entree' in met de inloggegevens van je school inloggen.

Open de link van een fragment door er met je rechtermuisknop op te klikken en op 'koppeling op een nieuw tabblad openen' te klikken (bovenaan). Na het bekijken van het fragment in dit nieuwe tabblad, kun je dit tabblad weer afsluiten en verder met de les.

Slide 4 - Tekstslide

Klimaatadaptatie 
Naast dat het nodig is om klimaatverandering aan te pakken, is het dus ook nodig dat we ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Door middel van klimaatadaptatie passen we onze leefomgeving op deze gevolgen aan. 

Slide 5 - Tekstslide

Het volgende fragment gaat over CAS21: Climate Adaption Summit 2021Deze top vond afgelopen januari plaats.

Slide 6 - Tekstslide

Vraag 1 en 2
Vraag 1: Door welk land werd de Climate Adaptation Summit georganiseerd?

Vraag 2: Wat was het doel van CAS21?


Slide 7 - Tekstslide

Klimaatadaptatie in de Stad
Bij CAS21 praatten allerlei wereldleiders over klimaatadaptatie op wereldwijde schaal. 

In de Junior Consultancy Training gaan jullie bekijken hoe er in jullie eigen stad rekening gehouden kan worden met klimaatadaptatie.


Slide 8 - Tekstslide

In het volgende fragment vertelt Mendel Giezen (planoloog) waarom klimaatverandering een probleem is in de stad. Bekijk dit fragment over Groen in de Stad

Slide 9 - Tekstslide

Vraag 3
Mendel Giezen vertelt dat er dus wel 600 voetbalvelden aan groen zijn verdwenen in Amsterdam de afgelopen 13 jaar!

Hoe zit dat bij jou in de buurt? Zijn er groene gebieden of is het vooral bestraat? 

Slide 10 - Tekstslide

In het volgende fragment vertelt Sanda Lenzholzer (hoogleraar landsarchitectuur) waarom hittegolven een probleem zijn voor stadsbewoners. 

Slide 11 - Tekstslide

Leefbaarheid
Klimaatadaptatie is erop gericht om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, waardoor het in de toekomst prettiger wordt om hier te leven. 

Dit kan op verschillende manieren gedaan worden.

 

Slide 12 - Tekstslide

Leefbaarheid

Deze verschillende manieren zijn:
1. Vergroening
2. Multifunctioneel ruimtegebruik
3. Duurzaam watermanagement
4. Duurzame energie

Van elk van deze manieren volgt nu een voorbeeld:

 

Slide 13 - Tekstslide

Het volgende fragment laat een voorbeeld van vergroening zien in New York: de High-line

Slide 14 - Tekstslide

Vraag 4
Zoek op: zijn er in Nederland ook soortgelijke projecten waarbij oude spoorlijnen worden omgezet in stadsparken?

Slide 15 - Tekstslide

Het volgende fragment laat een plan zien voor multifunctioneel gebruik van ruimte in Amsterdam: Amfora

Slide 16 - Tekstslide

Vraag 5
Wat vind je van dit idee? Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen ervan?

Slide 17 - Tekstslide

Het volgende fragment laat een voorbeeld van duurzaam watermanagement in Utrecht: Wadi's

Slide 18 - Tekstslide

Ten slotte laat het volgende fragment zien hoe in een grote stad als Kopenhagen afval wordt omgezet in Duurzame energie. 

Slide 19 - Tekstslide

Vraag 6
Ben je het eens met wat er in het fragment gezegd wordt? Denk je dat de kinderen die nu geboren worden nog meer oplossingen kunnen bedenken in de toekomst doordat ze opgroeien met de gevolgen van klimaatverandering?

Slide 20 - Tekstslide

Vraag 7 en 8
We hebben nu vier voorbeelden bekeken: de High Line in New York, Amfora in Amsterdam, de wadi's in Utrecht en de energiecentrale in Kopenhagen.

Vraag 7: Welk van de vier voorbeelden die je hebt bekeken heeft denk je het meest effect op het verbeteren van de leefbaarheid van de stad?

Vraag 8: Welk van de vier voorbeelden is het best toe te passen in jouw leefomgeving? Waarom?

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht
Alle fragmenten die je hebt bekeken zijn afkomstig van het platform Beeld en Geluid op school. Dit platform bevat het media-archief van Beeld en Geluid en kan gebruikt worden om zowel oude als actuele programma's op te zoeken en er fragmenten uit te gebruiken.

Je gaat nu het platform gebruiken om zelf andere voorbeelden op te zoeken van klimaatadaptatie in de stad.


Slide 22 - Tekstslide

Ga naar Beeld en Geluid op school

Bekijk daar de video 'alle ins en outs van deze website in 2 minuten' 
(bijna onderaan de pagina te zien)

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht
Gebruik dit platform om naar twee andere voorbeelden te zoeken van klimaatadaptatie in de stad.

Je bent als het goed is al ingelogd bij Beeld en Geluid op school. 
Ga naar 'mijn materiaal' > 'lijsten' > 'maak nieuwe lijst'. Geef je lijst een titel en sla je gevonden fragmenten op in deze nieuwe lijst.

Lees eerst de volgende slide!

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht
Kies één van de vier manieren van klimaatadaptatie:
  • Vergroening
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Duurzaam watermanagement
  • Duurzame energie 
Noteer voordat je begint met zoeken drie zoektermen die je helpen  voorbeelden te vinden bij deze manier. Veel zoekplezier!

Mocht je het lastig vinden om zoektermen te vinden, dan staan er op de laatste slide van deze les wat tips


Slide 25 - Tekstslide

Opdracht
Gebruik de gevonden voorbeelden als bronnen en om inspiratie uit op te doen voor je eigen ontwerp!

Slide 26 - Tekstslide

Nog meer voorbeelden?
Kijk dan ook eens hier naar ...
Moestuinen Delft (vergroening)
Watermanagement Londen (vergroening, watermanagement)
Duurzaam bouwen WNF (multifunctioneel ruimtegebruik, duurzaam)

Slide 27 - Tekstslide

Voorbeelden zoektermen
Zoektermen: 
Klimaatadaptatie (+ stad)
Vergroening (+ stad)
(duurzaam) Watermanagement

Of zoek bijvoorbeeld naar de voorbeelden die in de handleiding staan: Strijp-S, Floating Farm etc.

Of bekijk de volgende programma's: 
Tegenlicht - Voorbij de groene horizon 
LUX - Een groene toekomst

Slide 28 - Tekstslide