Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Wat is terrorisme?

terrorisme, golven van terrorisme, beatrijs de graaf, ter info, angst, onderwijs, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, beeld en geluid, beeld en geluid op school, media, onderwijs, educatie, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, lesvideo, lesstarter, interactieve les
In samenwerking met TerInfo, een project van terrorismedeskundige  
Beatrice de Graaf
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Wat is terrorisme?
Hoeveel weet jij al over terrorisne?
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
W&WGeschiedenis+5Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les is bedoeld om met je leerlingen het gesprek aan te gaan over terrorisme. Dat is niet altijd even gemakkelijk, dus je kunt dit gebruiken als een handleiding. We hopen zo te helpen terrorisme bespreekbaar te maken. Want ...wat is terrorisme nu eigenlijk? Zijn er angsten? Zijn deze angsten gegrond? Zorg dat je ingelogd bent bij Beeld en Geluid op school om de fragmenten te kunnen bekijken. Fragmenten zijn als directe link in de tekst in het blauw verwerkt.

Instructies

Bij een aantal slides staan suggesties wat je er mee zou kunnen doen. Bekijk eerst de les en selecteer de slides die je geschikt acht voor jouw klas. En voeg toe wat je denkt dat er nog ontbreekt.  Maak het helemaal tot jouw les.

Onderdelen in deze les

terrorisme, golven van terrorisme, beatrijs de graaf, ter info, angst, onderwijs, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, beeld en geluid, beeld en geluid op school, media, onderwijs, educatie, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, lesvideo, lesstarter, interactieve les
In samenwerking met TerInfo, een project van terrorismedeskundige  
Beatrice de Graaf
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Wat is terrorisme?
Hoeveel weet jij al over terrorisne?

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
Deze les is bedoeld om met je leerlingen het gesprek aan te gaan over terrorisme. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Leerlingen krijgen via sociale media en nieuws veel meer mee dan docenten en ouders vaak weten. Het is belangrijk om leerlingen te helpen bij het duiden van die stroom aan informatie en beelden. Deze LessonUp gaat in op de vraag wat terrorisme nou eigenlijk is en kan gebruikt worden als introductie van dit onderwerp. 

TerInfo & Beeld en Geluid
De les is gemaakt als samenwerking tussen TerInfo, een project van de Universiteit Utrecht dat scholen helpt met het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de klas, en Beeld en Geluid.

Fragmenten bekijken
Let op: Zorg dat je bent ingelogd bij Beeld en Geluid om de fragmenten te kunnen bekijken. Fragmenten zijn als directe link in de tekst in het rood verwerkt.

Scholen uit het PO, VO en mbo kunnen gebruik maken van de (gratis) dienst Entree Federatie van Kennisnet om toegang te krijgen tot de beeldbank. Meld je onderwijsinstelling voor de workshop aan via de link. Tip: doe dit via de ICT-coördinator.
Doel van de les
Doel van deze les over terrorisme is om het onderwerp bespreekbaar te maken en leerlingen meer context en duiding te geven. Dit zorgt ervoor dat kinderen minder bang worden en leren dat je zelf iets kunt doen tegen terrorisme.

• De leerling weet wat terrorisme is.
• De leerling weet hoe oud terrorisme is.
• De leerling is minder bang voor terrorisme.
• De leerling leert wat hij/zij zelf kan doen tegen terrorisme.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les gaat over terrorisme. Dat is een belangrijk onderwerp. • Wat weet je al over terrorisme?
 • Wat is terrorisme?
 • Hoe oud is terrorisme?
 • Moeten we bang zijn voor terrorisme?

Wat gaan we vandaag doen? 
Wat weet jij al over terrorisme?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk jij aan bij  terrorisme?
Waarom?
Waar?
Wanneer?
Hoe?
Wie?

Slide 4 - Woordweb

Stel de vraag: waar denk je aan bij terrorisme, aan de hand van de vragen in de gele cirkels. 

Cluster de woorden na het inleveren.
 • Geweld plegen (aanslagen)
 • Landen dwingen om iets te veranderen of iets niet te doen
 • Mensen bang maken
 • Aandacht krijgen
 • Vanuit een bepaald idee
Wat willen terroristen?

Slide 5 - Tekstslide

 • Terrorisme is het gebruiken van of dreigen met geweld om landen te dwingen om iets te veranderen of juist niet te doen. Dit geweld noemen mensen vaak aanslagen.
 • Met dit geweld maken terroristen mensen bang en soms vallen hierbij slachtoffers. 
 • Het (dreigen met) geweld zorgt ervoor dat terroristen aandacht krijgen en zo steun kunnen krijgen.
 • Terroristen doen dit vanuit verschillende doelen en ideeën over hoe de samenleving er het beste uit kan zien (religieus, cultureel etc.).
Bekijk hier het fragment van de aanslag op 11 september 2001 in de Verenigde Staten.
Bron: Jeugdjournaal. 11 september 2001 - NOS
Wat is een aanslag?

Slide 6 - Tekstslide

Als terroristen veel geweld gebruiken door bijvoorbeeld iemand te vermoorden of iets te verwoesten, noemen we dit een terroristische aanslag. Met zo'n aanslag maken ze mensen bang en vragen ze dus aandacht voor hun doel of idee.

In het fragment zie je het voorbeeld van de aanslagen in New York van 11 september 2001. Let op: het kan zijn dat kinderen deze beelden voor het eerst zien!
Je zult een aantal fragmenten zien en horen waarin Beatrice de Graaf aan het woord is. Wie is zij?

Beatrice de Graaf is een Nederlandse hoogleraar aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. In de media geeft zij als terrorisme-expert regelmatig commentaar op de actualiteit.
Wie is Beatrice de Graaf?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk een fragment over de definitie van terrorisme door terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf
Bron: DWDD University. 12-03-2016 - VARA
Duur: 1.20 min
Terrorisme is...

Slide 8 - Tekstslide

In dit fragment houdt Beatrice de Graaf een historisch betoog over het ontstaan van terroristische bewegingen en het verdwijnen ervan.

Dit fragment is geschikt voor wat oudere leerlingen, of de hogere niveaus.
Is dit een terrorist?

Slide 9 - Woordweb

Dit is bedoeld om een discussie te starten, als opening. Het lijkt wellicht op een terrorist, maar het is een inbreker zoals te zien is op de volgende slide waar het rode vlak ingevuld is.
Nee, dit is een inbreker
Inbrekers willen landen niet dwingen om iets anders te doen. Deze inbreker is op zoek naar geld of spullen voor zichzelf.

Slide 10 - Tekstslide

Nee. Een inbraak wordt gepleegd om geld of spullen te kunnen stelen. Terroristen plegen geweld om landen te dwingen iets te veranderen of niet te doen.
verklaar je antwoord
Is dit een terrorist?
Is dit een
terrorist?

Slide 11 - Woordweb

Nee. Hoewel Hitler verantwoordelijk was voor veel geweld, werd dit geweld goedgekeurd door zijn land. Hitler was toen namelijk de leider van Duitsland. Leiders van een land worden meestal niet gezien als terroristen. Wat Hitler deed kan wel worden gezien als staatsterreur: als landen geweld gebruiken tegen (hun eigen) burgers.
Er is een probleem met de vraag wat terrorisme is.
Kijk naar de afbeelding hieronder, wat zie je?
Is iets terrorisme of niet?

Slide 12 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen wat ze hier zien. 
Eend              of           Konijn 
Het ligt eraan hoe je er naar kijkt...
Is iets terrorisme of niet?

Slide 13 - Tekstslide

Op de plaatjes zie je een eend of een konijn (tip: draai je hoofd een slag naar links als je het konijn niet ziet). Net zoals bij deze plaatjes, hangt de vraag of iets terrorisme is af van de manier waarop je er naar kijkt. Dit heeft te maken met je cultuur, het land waar je woont, je opvoeding, je school, etc. 
Wie denk je 
dat deze 
man was?

Slide 14 - Woordweb

Dit is Willem van Oranje (1533 - 1584)
Dit is Willem van Oranje
 • Prins en stadhouder
 • Kwam in opstand tegen koning Filips II
 • Ontstaan van Republiek Nederland
Terrorisme

Slide 15 - Tekstslide

In de zestiende eeuw was Spanje de baas in Nederland, met aan het hoofd Filips II. Hier waren veel mensen het niet mee eens, waaronder belangrijke politieke mensen. Ze vonden Philips II een slechte koning of zelfs een tiran of onderdrukker. Daarom brak er een opstand uit, het begin van de tachtigjarige oorlog. Willem van Oranje, prins en stadhouder, is de leider van veel van die aanvallen en opstanden waar doden vielen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de Spanjaarden uit Nederland vertrekken. Na een tijdje vormen de verschillende delen van Nederland samen de Republiek.

Slide 16 - Video

Optioneel: In deze Clipphanger wordt in 1,5e minuut kort (en met humor) iets verteld over Willem van Oranje. 
door de Nederlanders
door de Spanjaarden
Hoe werd hij gezien?

Slide 17 - Woordweb

Volgens de Nederlanders: een held, vader des vaderland, volgens de Spanjaarden: een oproerkraaier, samenzweerder, ketter, misschien wel een terrorist. 

Willem van Oranje ging met geweld in tegen het bestuur van het land. De Spaanse vorst Filips II liet Willem van Oranje zelfs vogelvrij verklaren. Dit betekent dat Willem van Oranje vermoord mocht worden en de moordenaar een grote geldprijs en een adellijke titel zou krijgen. Dit is dan ook gebeurd. Dit voorbeeld laat zien dat het afhankelijk is van de context, tijd, je thuisland en je positie in de samenleving of je iemand als Willem van Oranje ziet als terrorist of als vrijheidsstrijder.

Stelling: 
Terrorisme is al meer dan 90 jaar oud.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 18 - Quizvraag

Terrorisme bestaat zelfs al meer dan 100 jaar. Het komt en gaat in golven van meer en minder terrorisme.

Stelling: 
Aanslagen worden altijd gepleegd door gelovige mensen.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Terrorisme gaat in golven
Zoals je ziet bestaat terrorisme al meer dan 100 jaar.

Slide 20 - Tekstslide

Wetenschappers zijn het niet met elkaar eens hoe lang er al terrorisme bestaat. Op deze tijdlijn zie je de golventheorie van David Rapoport. Volgens deze wetenschapper begon terrorisme zoals we dat nu kennen rond 1880 en is het dus al meer dan 100 jaar oud. Zoals je ziet komt en gaat terrorisme in golven. Een golf is een periode waarin er veel terrorisme voorkomt, vaak vanuit dezelfde ideeën en doelen. Je ziet dat er in de geschiedenis vier golven zijn geweest met verschillende soorten terrorisme. Deze kwamen op en zijn weer verdwenen. Elke golf had een eigen doel.  
Het heeft niet altijd met geloof te maken
Maart 2019: Moskee Christchurch doelwit van aanslag
Noorweegse Anders Breivik was tegen immigratie
Aanslagpleger Charleston had een racistisch motief
Aanslag El Paso was gericht op Latino's

Slide 21 - Tekstslide

Op deze krantenkoppen zie je verschillende aanslagen van de afgelopen jaren. Deze werden gepleegd vanuit verschillende soorten motieven (racistisch, anti-immigratie, anti-islam). Aanslagen worden dus niet altijd gepleegd met een religieus motief. 
Terrorisme gaat in golven
Bron: DWDD University. 12-03-2016 - VARA
duur: 1.47 min.
Beatrice de Graaf legt de golven-theorie van David Rapoport uit.

Slide 22 - Tekstslide

Optioneel: Je kunt i.p.v. de uitleg bij de vorige slide dit fragment gebruiken, waarin Beatrice de Graaf meer uitleg geeft over de golventheorie.
Terrorisme gaat in golven
De eerste golf: het anarchistische terrorisme
 • Tegen het beperken van de vrijheid van burgers
 • Tegen de macht
 • Bomaanslagen op 
  bankiers, koningen, keizers

Slide 23 - Tekstslide

 De eerste terroristische golf was de anarchistische golf. Hierbij vonden anarchisten dat alle mensen gelijk moesten zijn, de vrijheid van burgers niet ingeperkt mocht worden, en dat mensen niet geleid moeten worden door een kleine groep machtige mensen. Daarom pleegden ze bomaanslagen op machtige mensen als koningen, keizers en presidenten, maar ook op rijke mensen als bankiers.  mensen als bankiers.
Anarchistisch terrorisme
Wat betekent anarchisme eigenlijk?
Bron: Youtube - Clipphanger, 25 juni 2020 
Duur: 1.37 min.

Slide 24 - Tekstslide

Deze video geeft uitleg over anarchisme. Anarchistische terroristen geloven hierin, en plegen aanslagen vanuit deze ideeën.
Anarchistisch terrorisme
Op 9 oktober 1934 brengt koning Alexander I van Joegoslavië een bezoek aan Frankrijk. Kort na zijn aankomst in Marseille wordt de koning tijdens een rondrit door de stad vermoord. 
Bron: Eclaire-journaal 1934
Duur: 2.13 min.

Slide 25 - Tekstslide

Een fragment over de aanslag op het leven van koning Alexander I van Joegoslavië. Een voorbeeld van anarchistisch terrorisme.
Terrorisme gaat in golven
De tweede golf: het antikoloniale terrorisme
 • Recht op eigen land voor eigen volk
 • Tegen bezetter 
 • Aanslagen op kolonisten 

Slide 26 - Tekstslide

De tweede golf was het antikoloniale terrorisme, waarbij terroristen aanslagen pleegden tegen de landen die hun gebied of land als kolonie hadden. Vaak willen deze mensen een eigen land voor hun volk, zonder dat een ander land daar de baas is. Zo kaapten Molukse terroristen in Nederland een trein omdat ze hun eigen land wilden in wat nu Indonesië is, en Nederland dit hun niet gegeven had.

Ook waren er antikoloniale terroristen in Europa die een eigen land wilden stichten. Volkeren als de Ieren, Serviërs en Basken vonden na de Eerste Wereldoorlog dat zij recht hadden op een eigen staat en sommige groepen gebruikten terroristisch geweld om dat doel te bereiken, zoals de ETA in Baskenland (Spanje).
Antikoloniaal terrorisme
Bron: Youtube - NOS op 3, 2007
Duur: 2.00 min.
De treinkaping bij De Punt werd uitgevoerd door  negen gewapende Zuid-Molukkers en duurde meer dan drie weken. De kaping werd beëindigd met geweld, geleid door de Nederlandse overheid. Deze actie kostte twee gegijzelden en zes kapers het leven.

De Zuid-Molukkers kwamen in 1951 voor een tijdelijk verblijf naar Nederland, met de belofte van de Nederlandse regering dat zij op de Molukken hun eigen staat zouden kunnen stichten. Maar na 25 jaar woonden zij nog steeds in kampen in Nederland - vaak onder slechte omstandigheden. Ze waren boos  en ze wilden dat er wat ging veranderen... 

Slide 27 - Tekstslide

Fragment over de treinkaping bij De Punt, een voorbeeld van antikoloniaal terrorisme.

De treinkaping bij De Punt was een kaping van 23 mei tot 11 juni 1977 van de intercity Assen-Groningen door negen gewapende Zuid-Molukkers ter hoogte van het dorp De Punt in de provincie Drenthe. De kaping werd beëindigd met een beschieting door de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) Krijgsmacht, gevolgd door een bestorming door de BBE Mariniers, gesteund door de Koninklijke Luchtmacht. Deze actie kostte twee gegijzelden en zes kapers het leven.
De Zuid-Molukkers kwamen in 1951 voor een tijdelijk verblijf naar Nederland, met de belofte van de Nederlandse regering dat zij op de Molukken hun eigen staat zouden kunnen stichten. Zij verbleven in kampen, onder meestal matige tot slechte omstandigheden. Nadat zij een generatie – ruim 25 jaar – hadden gewacht op de inlossing van de beloften van de Nederlandse regering, wilden enkelen van de jongere generatie hun situatie niet meer accepteren en gingen over tot gewelddadige acties.
De derde golf: het links-revolutionaire terrorisme
Terrorisme gaat in golven
 • Gelijke verdeling geld, werk, macht
 • Willen revolutie: andere samenleving 
 • Aanslagen op zakenmensen, bankiers, politici 

Slide 28 - Tekstslide

De derde golf was het links-revolutionaire terrorisme. Linkse terroristen wilden een wereld waarin geld, werk en macht gelijk verdeeld zijn. Ze waren tegen een samenleving waarin dat ongelijk verdeeld is en er een hele kleine groep heel rijk is. Ze pleegden dus aanslagen op zakenmensen, banken en politici die voor ongelijkheid zorgden. 
Links-revolutionair terrorisme
Bron: 18-11-2010 | Omroep: NTR, NPS, VPRO
In de jaren 80 werd Nederland opgeschrikt door geweld dat nog niet eerder was vertoond. Met brandbommen stak de RARA (een Nederlandse actiegroep) vier Makro's in brand. De actievoerders vonden dat de Marko zich moest terugtrekken uit Zuid-Afrika, waar Apartheid de bevolking onderdrukte.  De RARA bereikte haar doel: na de vierde brand trok het winkelbedrijf Makro zich terug uit Zuid-Afrika.

Slide 29 - Tekstslide

De aanslagen van de RaRa op Makro's, voorbeeld van links-revolutionair revolutie.

De Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) was een Nederlandse actiegroep die door de BVD als 'politiek gewelddadig activisme' werden omschreven. Er werd veel materiële schade veroorzaakt, maar er zijn nooit doden of gewonden gevallen bij acties toegeschreven aan RaRa. RaRa was actief van 1984 tot 1993, de groep is echter nooit officieel opgeheven.
RaRa streefde beperkte doelen na, in aanvang De RaRa laat in de jaren 80 met brandbommen vier Makro’s in vlammen opgaan. Daarmee bereikten de actievoeders hun doel: na de vierde brand trekt het winkelbedrijf Makro zich terug uit Zuid-Afrika.
De vierde golf: het religieuze terrorisme
Terrorisme gaat in golven
 • Verdedigen eigen geloof, land, geloofsgemeenschap
 • Tegen andersgelovigen
 • Aanslagen in naam van geloof
Het religieuze terrorisme: mensen die zeggen hun eigen land, geloof of geloofsgemeenschap te verdedigen. Ze plegen geweld tegen anders gelovigen, maar ook tegen mensen binnen hun religie die volgens hen niet op de juiste manier geloven. Hoewel er de afgelopen jaren veel jihadistisch geweld in het nieuws is geweest, kent iedere religieuze stroming wel een gewelddadige tak die in naam van dat geloof geweld heeft gepleegd (denk bijvoorbeeld aan de Ku Klux Klan of hindoeïstische groeperingen in India die zich tegen moslims keren).

Slide 30 - Tekstslide

Ten slotte heb je de vierde golf, die er vandaag nog is. Dit is de golf van het religieus terrorisme, gepleegd door mensen die zeggen hun eigen land, geloof of geloofsgemeenschap te verdedigen. Ze plegen geweld tegen andersgelovigen, maar ook tegen mensen binnen hun religie die volgens hen niet op de juiste manier geloven. Hoewel er de afgelopen jaren veel jihadistisch geweld in het nieuws geweest is, kent iedere religieuze stroming wel een gewelddadige tak die in naam van dat geloof geweld heeft gepleegd (zoals de Ku Klux Klan of hindoeïstische groeperingen in India die zich tegen moslims keren).  
Religieus Terrorisme
Op 16 oktober 2020 werd in Frankrijk Samuel Paty vermoord. Hij was docent geschiedenis en had in zijn les verschillende spotprenten besproken. Deze spotprenten gingen onder meer ook over de profeet Mohammed. Een aantal ouders kon dat absoluut niet waarderen. Maar uiteindelijk was het Abdoullakh Azorov die een verschrikkelijke moord pleegde - uit naam van zijn geloof.
Bekijk hier het fragment over de herdenking op de aanslag
Bron: NOS jeugdjournaal 21-10-2020 - NTR
duur: 1.41 min

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de juiste naam naar de betreffende golf
Antikoloniaal terrorisme
Anarchistisch terrorisme
Links-revolutionair terrorisme
Religieus terrorisme

Slide 32 - Sleepvraag

Optioneel: Test of de leerlingen de uitleg over de gevolgen begrepen en onthouden hebben met deze oefening.

Stelling: 
Er zijn ieder jaar meer aanslagen in de wereld.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Stelling: 
De kans om slachtoffer te worden van een aanslag is kleiner dan de kans dat je de loterij wint.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 34 - Quizvraag

Aanslagen komen heel weinig voor, maar we horen er veel over. De kans is groter dat je de loterij wint dan dat je slachtoffer wordt van een aanslag. Bovendien doet de politie veel om aanslagen te voorkomen.

Stelling: 
Ik ben bang voor een terroristische aanslag in Nederland.
0 =  helemaal niet bang                                         10 = heel erg bang
010

Slide 35 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Het aantal aanslagen neemt af

Slide 36 - Tekstslide

Help de leerlingen de grafieken te duiden. Zowel in de hele wereld als in West-Europa is het aantal aanslagen weer aan het afnemen.
De kans dat er wat gebeurt, neemt juist af.

Slide 37 - Tekstslide

Zoals je kunt zien in het staafdiagram hebben er in de periode 1970-2018 veel minder aanslagen plaatsgevonden in West-Europa dan in andere delen van de wereld.
Wat kun jij doen tegen terrorisme?
In Nederland
Op school
Jijzelf

Slide 38 - Woordweb

Vraag de leerlingen om na te denken over de vraag: wat kun jij doen tegen terrorisme? Dit kun je op verschillende niveaus doen (in Nederland, op school, en zelf). 
Wat kun jij doen tegen terrorisme?
In Nederland:
 • Vrijheid van meningsuiting en geloof respecteren 
 • Goede politie en veiligheidsdiensten

Op school:
 • Over terrorisme praten en leren
 • Elkaar niet buitensluiten, maar juist helpen
 • Ruzies vreedzaam oplossen
 • Kijken naar overeenkomsten (niet de verschillen)

Jijzelf:
 • Je niet bang laten maken
 • Er juist over praten als je het moeilijk vindt

Slide 39 - Tekstslide

In Nederland: 
 • Het is belangrijk is dat we de grondwet naleven; specifiek het respecteren van de vrijheid van meningsuiting en geloof.
 • Daarnaast is het belangrijk om te weten dat we goede politie en veiligheidsdiensten hebben, die ook hard werken om aanslagen te voorkomen.
Op school:
 • Meer begrijpen van wat terroristen doen en willen, helpt om er minder bang voor te zijn. We hebben vandaag gezien dat terrorisme al langer bestaat. Je kunt dus leren van het verleden. 
 • Terroristen willen verdeeldheid creëren en zorgen dat mensen niet goed meer samen kunnen werken. Zij benadrukken de dingen die mensen anders maken. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de overeenkomsten tussen mensen in plaats van de verschillen. Sta open voor de mening van een ander, veroordeel hem/haar niet en luister naar elkaar. Gebruik geen geweld, sluit elkaar niet buiten, beledig niet en praat ruzies uit.
Jijzelf:
 • In deze les hebben jullie gezien dat de kans om slachtoffer te worden van terrorisme klein is. Wees dus niet bang voor terrorisme, want dat is juist wat terroristen willen.
Op zoek naar overeenkomsten 

Slide 40 - Tekstslide

Optioneel: Terroristen willen verdeeldheid creëren en zorgen dat mensen niet goed meer samen kunnen werken. Zij benadrukken de dingen die mensen anders maken. 

Dit filmpje gaat juist op zoek naar de overeenkomsten tussen mensen. Laat het filmpje zien. Je zou een dergelijk experiment ook zelf kunnen uitvoeren met de klas.
Gatensamenvatting
(er blijven 3 woorden over)
Terrorisme bestaat al meer dan [..............................] jaar 
Terroristen willen [...................................................................] en angst zaaien.
Het aantal terroristische aanslagen is de laatste jaren [....................]
Terrorisme komt en gaat in [...........................................] 
50 jaar
100 jaar
toegenomen
afgenomen
aandacht
perioden
golven
geld

Slide 41 - Sleepvraag

Sluit de les af met een korte gatensamenvatting. De leerlingen krijgen drie onvolledige zinnen te zien en moeten het missende woord/de missende woorden bedenken. Vraag wat de leerlingen denken dat de missende woorden zijn. Bespreek klassikaal. 
Bij de eerste zin is het wellicht nog goed om te vermelden dat terrorisme niet alleen over geloof gaat maar ook over:
dreigen met geweld / landen dwingen iets te veranderen / aandacht krijgen / een samenleving zonder leiders / een eigen onafhankelijk land / geen vreemdelingenHoe vond je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

Koppel kort terug: zijn er dingen die de leerlingen al wel wisten? Wat verraste ze?
Einde
Doel van deze les over terrorisme is om het onderwerp bespreekbaar te maken en leerlingen meer context en duiding te geven. Dit zorgt ervoor dat kinderen minder bang worden en leren dat je zelf iets kunt doen tegen terrorisme. Meer weten? Ga naar ter-info.nl voor lesmateriaal, achtergrondinformatie en om gastlessen aan te vragen.

Bekijk alle fragmenten (en nog meer fragmenten over terrorisme) op deze pagina in de collectie van Beeld en Geluid op school.

Deze les is tot stand gekomen door een samenwerking van TerInfo van de Universiteit Utrecht en Beeld en Geluid op school

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies