Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Onder de sneeuw een Indisch graf - Frans Lopulalan

Beeld bij je boek
Onder de sneeuw een Indisch graf - Frans Lopulalan
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Aanbevolen door
  • Reggie Baay
  •  Marion Bloem
1 / 9
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 9 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Op zeer indringende wijze worden het onrecht, het leed en de (terechte) boosheid en verontwaardiging van de Molukse militairen en hun gezinnen voelbaar gemaakt en de wijze waarop dit alles heeft doorgewerkt en nog steeds doorwerkt op de huidige Molukse generatie(s) in ons land. Een literaire documentaire.

Onderdelen in deze les

Beeld bij je boek
Onder de sneeuw een Indisch graf - Frans Lopulalan
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Aanbevolen door
  • Reggie Baay
  •  Marion Bloem

Slide 1 - Tekstslide

De top 5 van Reggie Baay
Beeld en Geluid op school vroeg schrijvers hun favoriete top 5 samen te stellen. Welke boeken móeten gelezen worden, zijn urgent? Wij zoeken er beelden bij zodat je al vooraf kunt zien waarom dit boek écht enorm de moeite waard is. Zie hier de top 5 van Reggie Baay:

  • De stille kracht - Louis Couperus
  • Aarde der mensen - Pramoedya Ananata Toer
  • Het boek van de wevervogel - Y.B. Mangunwijaya
  • Onder de sneeuw een Indisch graf - Frans Lopulalan
  • Het lied van de Goden - Reggie Baay


Slide 2 - Tekstslide

Onder de sneeuw een Indisch graf - de motivatie van Reggie Baay
Dit boek van de Molukse schrijver Frans Lopulalan geeft op een schitterende en rauwe wijze de Molukse kwestie weer. Er bestaat geen ander boek waarin dat zo treffend en helder gebeurt en ook nog eens op een prachtige literaire manier.

Op zeer indringende wijze worden het onrecht, het leed en de (terechte) boosheid en verontwaardiging van de Molukse militairen en hun gezinnen voelbaar gemaakt en de wijze waarop dit alles heeft doorgewerkt en nog steeds doorwerkt op de huidige Molukse generatie(s) in ons land. Een literaire documentaire.              
             
                                                                          
  - Reggie Baay  -

Slide 3 - Tekstslide

Wie was Frans Lopulalan?
Frans Lopulalan werd in 1953 geboren in Woerden, in woonoord Singel, waar veel Molukkers woonden. Als zoon van Molukse ouders beschreef hij hoe hij samen met zijn broer opgroeide in Nederland. Zijn vader was een KNIL-militair en had gevochten voor het Nederlandse leger. Het gezin moest daarom noodgedwongen naar Nederland vertrekken. In 1994 verscheen “Dakloze herinneringen”, een bundeling van her en der verschenen teksten, die als vervolg op Onder de sneeuw een Indisch graf gelezen kunnen worden. Lopulalan overleed in 2020.

Slide 4 - Tekstslide

Thema 1 : Identiteitscrisis
Zoals Reggie Baay aangeeft in zijn motivatie voor dit boek, maakt dit boek het leed van de Molukse gezinnen die naar Nederland kwamen voelbaar. Molukkers waren de eerste etnische groep die vanaf 1951 onvrijwillig naar Nederland werd gebracht door de Nederlandse overheid. Deze groep wordt onterecht vaak verward met Indische Nederlanders, die in tegenstelling tot Molukkers wel Nederlands bloed hebben. Omdat veel Molukse mannen als KNIL- militair hadden gevochten voor het Nederlandse leger, hadden zij geen andere keus, dan naar Nederland te vertrekken. In Indonesië waren ze niet langer veilig. Veel Molukse gezinnen dachten dat ze een paar jaar erna wel weer terug konden gaan. Maar helaas bleek 5 jaar na aankomst in Nederland, dat teruggaan niet mogelijk was omdat de situatie in hun thuisland niet beter was geworden.

Slide 5 - Tekstslide

Thema 1: Identiteitscrisis
Veel Molukkers kwamen door de woningnood in Nederland terecht in centrale woonoorden. Dit waren voormalige kampen van de Dienst Uitvoering Werken, oude kazernes en kloosters, maar ook de voormalige concentratiekampen Westerbork en Vught. De opvang in deze kampen kan vergeleken worden met die in hedendaagse asielzoekerscentra. Zowel de Molukkers als de Nederlandse overheid dachten dat het tijdelijk zou zijn. Daarom hield men ze doelbewust buiten de Nederlandse samenleving. Ze kregen geen kans een Nederlandse burger te worden, maar werden als Indonesiërs beschouwd. Aangezien ze het Indonesische staatsburgerschap weigerden, betekende dit dat ze stateloos waren.

Slide 6 - Tekstslide

Thema 1: Identiteitscrisis
Je kan je misschien voorstellen dat kinderen die in deze omstandigheden opgroeiden - en hun nakomelingen waarschijnlijk nog meer - last hadden van een identiteitscrisis: ben ik naast Moluks nu ook Nederlands? Een Nederlandse Molukker of een Molukse Nederlander?
In het boek wordt onder andere het verhaal verteld van een Molukse jongen die in Nederland opgroeit. In het volgende fragment spreekt een half Moluks, half Nederlandse man die opgegroeid is in een Moluks woonoord in Vught. Beantwoord na het kijken de volgende vraag:

Vind jij dat de Molukkers destijds terecht afgezonderd werden van de rest van Nederland? Wat voor gevolgen heeft dit gehad voor de maatschappij nu?

Bron: 17-01-2013 | Omroep VPRO | De Hokjesman

Slide 7 - Tekstslide

Thema 2: Latere generaties Molukkers en de erkenning
De nazaten van de eerste stroom Molukkers kregen van hun ouders en grootouders vaak weinig mee van de oorsprong van de Molukse cultuur en geschiedenis. Eerdere generaties zwegen veel over het leed dat ze hadden meegemaakt.
In volgend fragment praten tweede en derde generatie Molukkers over de huidige cultuur van Molukse Nederlanders en de erkenning die hun voorouders zouden moeten krijgen voor het leed dat de Molukse mensen is aangedaan.

Beantwoord de volgende vraag:
Ben je het met de burgemeesters eens dat er erkenning moet komen?

Bron: 19-03-2021 Omroep NTR | De nieuwe Maan

Slide 8 - Tekstslide