Storm om mij heen

Klas
4 +
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Dit is een les over de korte documentaire STORM OM MIJ HEEN (35 minuten). STORM OM MIJ HEEN is het verhaal van de hiphopartiest Stien den Hollander (S10), die verstrikt raakte in de mallemolen van de GGZ, maar daar sterker uit kwam en nu anderen wil helpen door middel van haar muziek. Om dit te verwerken maakt Stien hiphop onder de naam S10. De mini-albums Antipsychotica en Lithium leveren haar veel aandacht en succes op. Maar wil ze eigenlijk wel dat al die ogen op haar zijn gericht? Kan ze die steeds hoger wordende druk wel aan? Deze klassikale les behandelt mentale problemen bij jongeren en het ontwikkelen van mentale veerkracht en is geschikt voor een mentorles vanaf klas 4. Leerlingen bekijken STORM OM MIJ HEEN en gaan met elkaar in gesprek over de onderwerpen in de film. In een aantal begeleidende video’s blikt Stien terug op de film en deelt ze een opdracht met de leerlingen. Voor meer informatie, handvatten en programma’s waarin je als docent met peer-educators in de klas aan de slag gaat met het bespreekbaar maken van en handelingsperspectief bieden op mentale problemen, ga je naar www.diversion.nl of www.mindus.nl. Hieronder vind je ook een overzicht van extra aanbod van Diversion.

Instructies

Disclaimer

In de film wordt o.a. gesproken over zware mentale problematiek bij jongeren: waaronder psychose, suïcide en (de negatieve ervaring met) opgenomen worden in een GGZ instelling.

Om deze reden een paar aanbevelingen voordat je aan de slag gaat met deze les:

• De les is vooral geschikt voor een mentor(blok-)uur;
Bekijk vooraf zelf film en les om een inschatting te maken van de geschiktheid ervan voor je eigen leerlingen;
• Wees goed op de hoogte van de zorgstructuur van je school en bronnen voor nazorg (zoals 113 Zelfmoordpreventie);
• Sta borg voor een veilige klassenomgeving en wees goed op de hoogte van (kwetsbare) leerlingen.
• Vertel je leerlingen dat er in deze les heftige onderwerpen worden besproken. Leerlingen die zich hier niet prettig bij voelen, krijgen de mogelijkheid om iets anders te doen.

De les bevat 4 video’s:
Video 1: Stien den Hollander (S10) verwelkomt de leerlingen en introduceert de film.
Video 2: Documentaire Storm om mij heen (35 minuten).
Video 3: Stien blikt terug op de onderwerpen zoals die in de film naar voren komen en vraagt leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan.
Video 4: Stien vertelt hoe belangrijk het is om op een gezonde en goede manier voor jezelf te zorgen, als het even niet zo lekker gaat en je je somber of verdrietig voelt. Ten slotte neemt ze afscheid.

---

EXTRA AANBOD VAN DIVERSION:
 • Een online docententraining over mentale gezondheid. In deze training krijgen docenten via verschillende modules handvatten aangeboden om zelf in de klas in gesprek te gaan over het  thema. De training is gratis toegankelijk.
 • Een docentenlespakket. Het lespakket draagt bij aan een open gesprek in de klas over mentale gezondheid, waarbij luisteren naar elkaar centraal staat. Het lesmateriaal is geschikt voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en de onderbouw van het mbo (niveau 3 en 4). 
 • Een fysiek training voor docenten. Binnen deze training krijgen docenten(teams) in een dagdeel handvatten aangereikt om het gesprek over mentaal welzijn in de klas te voeren, en oefenen ze daar ook mee.
 • De MIND Young Academy. Dit ons drie-delig peer education programma waarbij twee peer educators (ervarindsdeskundigen) met de jongeren in gesprek gaan over mentale gezondheid, het belang van luisteren en praten en de weg naar hulp. Docenten kunnen bij interesse contact opnemen met vwerff@diversion.nl
 • Het Luisterspel. Dit is een spel dat we hebben ontwikkeld samen met het ervaringsdeskundigen. Docenten kunnen dit spelen met hun klas en het positieve effect ontdekken van echt luisteren. Het spel is gratis te bestellen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Klas
4 +

Slide 1 - Tekstslide

Deze les is geschikt vanaf vo klas 4, in het kader van een klassikale mentorles over mentale problemen bij jongeren en het ontwikkelen van mentale veerkracht.

Vandaag gaan we klassikaal kijken naar de korte Nederlandse documentaire Storm om mij heen (Timo Pisart en Kilian Kayser, 2020). De film vertelt het verhaal van de hiphopartiest Stien den Hollander (S10), die verstrikt raakte in de mallemolen van de GGZ, maar daar sterker uit kwam en nu anderen wil helpen door middel van haar muziek.

De les wordt begeleid door Stien, die terugblikt op de film en haar mentale problemen; handvatten geeft aan jongeren om met hun problemen om te gaan; en een opdracht heeft voor de leerlingen.
...de documentaire Storm om mij heen bekijken;
...reflecteren op de film en wat Stien erover vertelt;
...begrijpen dat je het serieus moet nemen als iemand anders niet lekker in zijn vel zit, ook als het om een ‘dipje’ gaat;
...goede en gezonde manieren bedenken om voor jezelf of voor een ander te zorgen: thuis, op school, online en professionele hulpverlening.
In deze les ga je...

Slide 2 - Tekstslide

Introductie: lesdoelen

In deze les gaan de leerlingen...

...de documentaire Storm om mij heen bekijken;
...reflecteren op de film en wat Stien erover vertelt;
...begrijpen dat ze het serieus moet nemen als iemand anders niet lekker in zijn vel zit, ook als het om een ‘dipje’ gaat;
...goede en gezonde manieren bedenken om voor zichzelf of voor een ander te zorgen: thuis, op school, online en professionele hulpverlening.
Voordat we beginnen:
 • In deze les worden heftige onderwerpen besproken, zoals mentale problemen.
 • Wil je liever iets anders doen? Dat is oké. Geef dat dan nu even aan bij je mentor.
 • Wil je wel de film kijken, maar liever niet in de klas? Je kunt hem gratis kijken op schooltv.nl/filmindeklas.

Slide 3 - Tekstslide

Begin van de les: disclaimer (voor leerlingen)
 • In deze les worden heftige onderwerpen besproken, zoals mentale problemen.
 • Wil je liever iets anders doen? Dat is oké. Geef dat dan nu even aan bij je mentor.
 • Wil je wel de film kijken, maar liever niet in de klas? Je kunt hem gratis kijken op schooltv.nl/filmindeklas.

Slide 4 - Video

Begin van de les: video introductie door Stien

Stien introduceert de documentaire over haarzelf, haar muziek en hoe zij moest leren dealen met heftige mentale problemen toen ze ongeveer net zo oud was als de leerlingen. Het gaat gelukkig veel beter met haar! En ze hoopt dat de docu niet te zwaar valt voor (sommige) leerlingen. Na het kijken gaan de leerlingen met elkaar in gesprek.

Slide 5 - Video

Kern: video Storm om mij heen (NL 2020, Timo Pisart en Kilian Kayser, 35 minuten)

Slide 6 - Video

Kern: video terugblik Stien + opdracht 'gezond en ongezond'

Stien blikt terug op de documentaire en haar gevoelens destijds. Gelukkig heeft ze betere tools gevonden om ermee om te gaan nu ze ouder is geworden. Ze geeft wat tips voor houvast mee aan de leerlingen en nodigt de leerlingen uit om met elkaar te praten hierover:

Wat kun je doen als je je schaamt, onzeker bent, of verdrietig voelt? Wat is dan goed om te doen / wat is goed voor jou?

Toelichting:
De film begint met een stukje waarin Stien zegt dat het superbelangrijk is dat je goed voor jezelf zorgt. Zeker als je je verdrietig voelt. Mentale problemen komen echt heel vaak voor. Het kan iets kleins zijn, maar ook heel groot. Soms is het duidelijk als iemand ‘struggelt’. Maar nog veel vaker kun je het ook helemaal niet aan iemand zien en verbergt iemand het. Bijvoorbeeld omdat iemand zich schaamt. Of omdat het gevoelens en gedachten zijn die helemaal nieuw zijn voor die persoon, dat kan best wel eng zijn. Of dat iemand niet weet hoe ze het moeten vertellen of waar ze hulp kunnen krijgen.

De leerlingen gaan nu met elkaar in gesprek over de verschillende dingen die je kunt doen als je je verdrietig voelt. En: wat juist helemaal niet handig is. Ga hiervoor naar de volgende slides.
Instructie opdracht
 • Vorm een groepje van 2 of 3 personen.
 • Pak pen en papier en teken twee kolommen.
 • Boven de ene kolom schrijf je 'gezond'. Boven de andere schrijf je 'ongezond'.

Slide 7 - Tekstslide

Kern: instructie opdracht 'gezonde en ongezonde dingen'
 • Vorm een groepje van 2 of 3 personen.
 • Pak pen en papier en teken twee kolommen.
 • Boven de ene kolom schrijf je 'gezond'. Boven de andere schrijf je 'ongezond'.
Instructie opdracht
 • Als je niet zo lekker in je vel zit of somber bent, kun je dingen doen die gezond zijn, maar ook dingen die ongezond en schadelijk zijn.
 • Welke dingen heb je gezien en gehoord in Storm om mij heen die gezond zijn? Welke dingen zijn juist ongezond?
 • Bespreek ze in je groepje en beslis waar ze passen: in de kolom 'gezond' of de kolom 'ongezond'.
 • Welke andere gezonde en ongezonde dingen kun je bedenken? Zet die ook in een kolom.
 • Daarna bespreek je ze met de klas.

Slide 8 - Tekstslide

Kern: instructie opdracht 'gezonde en ongezonde dingen'.

Als je niet zo lekker in je vel zit of somber bent, kun je dingen doen die gezond zijn, maar ook dingen die ongezond en schadelijk zijn.
 • Welke dingen heb je gezien en gehoord in Storm om mij heen die gezond zijn? Welke dingen zijn juist ongezond?
 • Bespreek ze in je groepje en beslis waar ze passen: in de kolom 'gezond' of de kolom 'ongezond'.
 • Welke andere gezonde en ongezonde dingen kun je bedenken? Zet die ook in een kolom.
 • Daarna bespreek je ze met de klas.
Bespreken opdracht:
gezonde en ongezonde dingen
Gezond:
 • Muziek om haar gedachten en gevoelens een plek te geven.
 • Eigen gevoelens serieus te nemen.
 • Anderen helpen om ze met haar muziek een hart onder de riem te steken (maar weten dat ze niet zelf andermans problemen kan oplossen).
 • Trots ervaren als het haar ondanks haar somberheid toch lukt om kleine dingen te doen, zoals boodschappen doen.
 • Goede vrienden om haar heen die haar steunen.
Ongezond:
 • Zichzelf snijden.
 • Kopiëren van negatief gedrag.
 • Negeren van sombere gevoelens.

Slide 9 - Tekstslide

Kern: bespreken opdracht gezonde en ongezonde dingen die je kan doen

Voorbeelden uit de documentaire:

Gezond:
 • Muziek om haar gedachten en gevoelens een plek te geven.
 • Eigen gevoelens serieus te nemen.
 • Anderen helpen om ze met haar muziek een hart onder de riem te steken (maar weten dat ze niet zelf andermans problemen kan oplossen).
 • Trots ervaren als het haar ondanks haar somberheid toch lukt om kleine dingen te doen, zoals boodschappen doen.
 • Goede vrienden om haar heen die haar steunen.
Ongezond:
 • Zichzelf snijden.
 • Kopiëren van negatief gedrag.
 • Negeren van sombere gevoelens.
Bespreken opdracht:
andere gezonde en ongezonde dingen
Gezond:
 • Erover praten.
 • Opschrijven.
 • Bewegen.
 • Naar de mentor of vertrouwenspersoon op school te gaan.
 • Naar de huisarts gaan.
 • Met een psycholoog of therapeut praten.
 • Online hulp zoeken: Vraaggewoon.nl of Grip op je Dip.
Minder handig:
 • Negeren
 • Zelfverminking

Slide 10 - Tekstslide

Kern: bespreken opdracht gezonde en ongezonde dingen die je kan doen

Handige dingen die leerlingen kunnen doen als ze zich somber voelen:
 • Er met een vriend(in), familielid of ander persoon over praten.
 • Het opschrijven, dit kan opluchten en is laagdrempeliger dan met iemand praten.
 • Bewegen, bijvoorbeeld gaan sporten of buiten een rondje gaan wandelen. Als iemand niet de energie heeft om naar buiten te gaan, kan hij ook dansen, stretchen of een korte work-out doen op zijn kamer.
 • Met een huisdier knuffelen.
 • Ze kunnen naar de mentor of de vertrouwenspersoon op school te gaan. Deze personen hebben ervaring met het helpen van leerlingen en waarschijnlijk kent de leerling ze al.
 • Soms kan het echter moeilijk zijn om te praten met iemand die je kent of zijn er anderen die beter kunnen helpen. Dan is het een goed idee om met een psycholoog of therapeut te praten.
 • Een andere optie is de huisarts. Die is er niet alleen voor lichamelijke problemen maar ook bij mentale problemen kan hij helpen door te luisteren en iemand eventueel door te verwijzen naar de juiste specialist.
 • Het kan best lastig zijn om de stap te nemen om met iemand te gaan praten. Om die drempel wat lager te maken zijn er online platforms waar jongeren met professionals kunnen praten, bijvoorbeeld via Vraaggewoon.nl of Grip op je Dip.
Minder handige dingen die leerlingen doen als ze somber zijn:
 • Negeren. Door sombere gedachten en gevoelens te negeren en te doen alsof er niks aan de hand is, gaan die gedachten en gevoelens niet zomaar weg. Het is beter om te accepteren dat je niet lekker in je vel zit en daar proberen iets aan te doen.
 • Zelfverminking. Als mensen van binnen veel pijn voelen, doen ze zichzelf soms ook lichamelijk pijn. Dit is nooit de juiste oplossing: het is gevaarlijk en je kunt er littekens aan overhouden.

Slide 11 - Video

Afsluiting: Stien neemt afscheid

Stien sluit de les af en heeft nog een ding te zeggen. Stien vertelt wat zij hoopt dat leerlingen uit de film meenemen, en wat voor haar de kern/boodschap is van de film.
Hoeveel sterren geef jij deze les?
☆☆☆☆☆

Slide 12 - Tekstslide

Waardeer de les

We horen graag hoe jij en je leerlingen de les hebben ervaren! Je kunt hem een score geven via de sterren op de homepage van de les op LessonUp. Meer feedback? Mail ons op: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.
Meer films in de klas? ► 

Slide 13 - Tekstslide

Film in de Klas

Kijk voor meer gratis films en lespakketten van Film in de Klas voor het primair- en voortgezet onderwijs op Schooltv.