cross
Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn. Maak op deze pagina kennis met ons motto, missie en pijlers!

motto
Water verbindt werelden 

missie
Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn en specifiek welke impact dit heeft op het leven van zoveel individuen.

dat doen wij vanuit de volgende drie pijlers:

toonaangevend & onderzoekend
Wij zijn een museum met een toonaangevende maritieme collectie en bibliotheek. Deze schoonheid en geschiedenis kan iedereen zich eigen maken. samen met (inter-)nationale onderzoekers werken wij aan verdiepende presentaties en kennisdeling. 

betrokken & urgent
De wereld wordt geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. Wij grijpen maritieme ontwikkelingen uit het verleden, het heden en de toekomst aan om de dialoog over actuele thema's te stimuleren.

ondernemend & verbindend
Wij zijn van huis uit ondernemend, stimuleren talent en staan midden in de samenleving. Onze open cultuur, met aandacht voor inclusiviteit en publieksparticipatie, is de voedingsbodem voor vruchtbare samenwerkingen. Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
+31 (0)20 52 32 222