Mentor
Interactieve mentorlessen voor VO en MBO

Een nieuwe methode voor jouw mentorlessen

Geschikt voor VO & VMBO
MENTOR is een interactieve methode die je helpt bij het invulling geven aan jouw mentorlessen. 
De lessen zijn kant-en-klare, volwaardige lessen variërend van 15 tot 40 minuten. 
Zet de lessen in als complete les of haal er die opdrachten en slides uit die voor jouw klas van belang zijn.
MENTOR heeft de volgende leerdoelen als uitgangspunt:
  • Er ontstaat een veilige klas
  • De leerlingen krijgen handvatten voor studie- en sociale vaardigheden
  • De leerlingen ontwikkelen een bewustzijn van eigen welbevinden en durven uit te spreken wanneer het niet goed gaat
  • De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen rol in de klas, de naaste omgeving en in de maatschappij