Rondom Baaz
VOOR SCHOLEN – DOOR SCHOLEN

Baaz lessen

De Baaz-methode is een programma gericht op sociaal emotioneel leren (SEL) voor leerlingen in het Praktijkonderwijs. De Baaz lessen zijn ontwikkeld in het Praktijkonderwijs en de map wordt inmiddels met veel enthousiasme gebruikt op vele scholen voor Praktijkonderwijs. Het is een methode door en voor het Praktijkonderwijs. De methode bevat een lessenreeks voor klas 1, klas 2 en de bovenbouw.

In klas 1 komen de meest basale algemene competenties aan bod. Denk aan vaardigheden als samenwerken, omgaan met elkaar en hoe gaan we om met onze eigen emoties en die van een ander. Zo leren leerlingen belangrijke zelfregulatie vaardigheden en wordt hun zelfredzaamheid / zelfstandigheid daarin bevorderd.

In klas 2 gaan we deze thema’s verdiepen en gaan we ook steeds meer richting morele vraagstukken en het maken van keuzes hierin.

In de bovenbouwmap ligt de nadruk op de algemene competenties gericht op stage en uitstroom naar werk in combinatie met loopbaan oriëntatie (LOB).