SCORE Nederlands vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie

De beste basis voor Nederlands in het vo/mBo

De Basisacademie ontwikkelt in nauwe samenwerking met het onderwijs interactieve (leer)methodes die echt zijn afgestemd op de leerling van nu.  Onze visie: met een fundament aan basisvaardigheden help je leerlingen succesvol te worden in álle schoolvakken.

SCORE nederlands: modulaire lesmethode

Steeds meer secties Nederlands stappen af van hun reguliere lesmethode. Er is behoefte aan motiverend lesmateriaal dat je zelf kunt aanpassen en aanvullen.

SCORE Nederlands biedt hiervoor de basis:
- Met een online leeromgeving voor Begrijpend lezen en Taalverzorging, waarin leerlingen zelfstandig hun vaardigheden oefenen, herhalen en inslijpen.
- Met een bibliotheek aan uitdagend lesmateriaal in Lessonup, waarmee je direct een activerende les geeft, die je naar wens kunt aanpassen, uitbreiden en delen met je leerlingen.
- Met aanvullende leerlijnen voor Schrijven en Fictie

Zekerheid en gemak
- Ons lesmateriaal is geijkt op de referentieniveaus.
- Lesplannen en lessen Begrijpend lezen en Taalverzorging op alle referentieniveaus 0F-4F
- Aanvullende leerlijnen Schrijven en Fictie op niveau 0F-2F
- Extra toetsmateriaal

Over de online leeromgeving van SCORE

Voor Taalverzorging en Begrijpend lezen heeft SCORE een online leeromgeving (referenieniveaus 0F, 1F, 2F, 2S, 3F en 4F).
- Je screent het beheersingsniveau van je leerlingen.
- Je zet leerlingen zelfstandig aan de slag.
- Elke leerling volgt een persoonlijke leerroute.
- Leerlingen krijgen automatisch adaptieve stof aangeboden.
- Leerlingen werken gericht aan verbeterpunten.

Wat is jouw rol als docent?
- Je bekijkt de vorderingen in SCORE Monitor.
- Je ziet in één oogopslag wat goed gaat en wat nog niet.
- Je kunt gericht inspelen op de leerbehoefte.
- Je vindt alle benodigde lessen op het leskanaal in LessonUp.
- Je zet een eindtest klaar en hebt direct zicht op de resultaten.

De ONLINE LEEROMGEVING uitproberen?