SCORE Nederlands vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie
lesplan

Lesplan SCORE Taalvaardigheid 2F M1 (gratis)

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Module 1   
Les 1: Begintest Taalvaardigheid 2F

Online leeromgeving SCORE Taalverzorging
De eerste les van Module 1 is de begintest
Uit de begintest volgt wat leerlingen nu al weten en kennen van de lesstof op niveau 2F: het eindexamenniveau voor het vmbo.
De begintest neemt tot 30 minuten in beslag.

Bespreek na het maken van de begintest de resultaten.
Leerlingen kunnen zelf zien wat hun goedscore is (in hun resultatenscherm). Als docent heb je het overzicht in het volgsysteem. 

Les 2 - 3 - 4

Les 2
Werkwoorden
Onvoltooid tegenwoordige tijd met of zonder d/t
Onvoltooid verleden tijd van zwakke werkwoorden
Les 3
Werkwoorden
O.v.t. van zwakke werkwoorden (herhaling)
Alles door elkaar (herhaling)

Les 4 Adaptieve les
In deze les krijgt de leerling oefenstof op maat.
Voor concentrische herhaling en verdieping: zie instructielessen in de lesplannen op niveau 0F en 1F.  
In het Oefenprogramma is het taalgebruik vaak wat moeilijker dan op niveau 0F en 1F.

Les 5 - 6 - 7

Les 5
Woorden 
Meervoud
Bezits-s
Verkleinwoorden
Achtervoegsels
Les 6
Woorden
Komma 's (hoge 's)
Bijvoeglijke naamwoorden
Leestekens
Aanhalingstekens
Alles door elkaar (herhaling)
Les 7 Adaptieve les
De adaptieve stof bestaat uit extra opdrachten en een herkansing van de opdrachten die fout gingen. De adaptieve stof heeft betrekking op alle voorgaande lessen op het niveau waarop geoefend wordt.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)

Les 8 - 9 - 10

Les 8
Grammatica (zinnen maken)
Samengestelde zin
Alles door elkaar (herhaling)
Grammatica (woordsoorten)
Lidwoorden 
Les 9
Grammatica (zinnen maken)
Alles door elkaar (herhaling)
Grammatica (woordsoorten)
Aanwijzend voornaamwoord
Het woordje 'er'
Werkwoorden
Scheidbare werkwoorden
Les 10 Adaptieve les
Leerlingen kunnen via hun eigen resultatenscherm ook adaptieve oefeningen maken (via de rode cirkels).

(Deze lessen zijn niet vrij toegankelijk.)

Les 11 - 12 - 13

Les 11
Woorden
Alle of allen
Alles door elkaar (herhaling)
Letters
Welke letter(s): d/t/dt
Welke letter(s): p/b
Welke letter(s): oe/ou
Les 12
Letters
Welke letter(s): oe/ou 
Welke letter(s): t/th/d 
Welke letter(s): c/s/ss/z/zz
Les 13 Adaptieve les


(Probeer deze les gratis uit.)
Nieuwe tekst

Les 14 - 15 - 16

Les 14
Letters
Welke letter(s): t/th/d (herhaling)
Welke letter(s): c/s/ss/z/zz (herhaling)
Welke letter(s): ks/x
Les 15
Letters
Welke letter(s): g/ch
Welke letter(s): k/ck/kw/qu
Les 16 Adaptieve les

Les 17 - 18 - 19

Les 17
Grammatica (woordsoorten)
Telwoorden
Voorzetsels
Bijvoeglijk naamwoord
Trappen van vergelijking
Werkwoorden
Scheidbare werkwoorden (herhaling)
Les 18
Grammatica (woordsoorten)
Persoonlijke voornaamwoorden
Telwoorden (herhaling)
Alles door elkaar (herhaling)
Werkwoorden
Werkwoorden met ‘zich’
Les 19 Adaptieve les


(Deze les is niet vrij toegankelijk.)

Les 20: Eindtest module 1 - 2F

In deze eindtest komen alle onderwerpen uit les 2 tot en met 19 aan bod. 
Scoren leerlingen voldoende, dan gaan ze  automatisch door naar Module 2.

Is de score onvoldoende? Leerlingen kunnen dan dooroefenen en de eindtoets herkansen (les 21).