SCORE Rekenen vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie

De beste basis voor rekenen in het vo

De Basisacademie ontwikkelt in nauwe samenwerking met het onderwijs interactieve (leer)methodes die echt zijn afgestemd op de leerling van nu.  Met onze lessen
komen alle domeinen aan bod, op elk gewenst niveau.
 
Onze visie: met een fundament aan basisvaardigheden help je leerlingen succesvol te
worden in álle schoolvakken.

Over SCORE: het interactieve oefenprogramma

Voor Rekenen heeft SCORE een online leeromgeving (referenieniveaus 0F, 1F, 1S, 2F en 3F).
- Je screent het beheersingsniveau van je leerlingen.
- Je zet leerlingen zelfstandig aan de slag.
- Elke leerling volgt een persoonlijke leerroute.
- Leerlingen krijgen automatisch adaptieve stof aangeboden.
- Leerlingen werken gericht aan verbeterpunten.

Wat is jouw rol als docent?
- Je bekijkt de vorderingen in de SCORE Monitor.
- Je ziet in één oogopslag wat goed gaat en wat nog niet.
- Je kunt gericht inspelen op de leerbehoefte.
- Je vindt alle benodigede lessen op het leskanaal in LessonUp.

SCORE REKENEN UITPROBEREN?