Parlementaire democratie: inrichting

'Parlementaire democratie'
Inrichting 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Instructies

Maatschappijleer havo hoofdstuk 6.2 (Seneca)
'De parlementaire democratie' - Inrichting 

Onderdelen in deze les

'Parlementaire democratie'
Inrichting 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
Ik leerde...
  • hoe de geschiedenis van de Nederlandse parlementaire democratie verliep
  • wat de kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie zijn
  • wat het proces van democratisering inhoudt
  • wat de scheiding tussen kerk en staat is

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland moet een stemplicht invoeren.
Nederland moet een stemplicht invoeren. 
timer
0:30
Eens
Oneens

Slide 3 - Poll

Voor de docent: Wanneer u aankomt bij deze slide, moet u zelf op start drukken en dan gaat de timer pas lopen. 
Wat leer ik deze les?
Ik leer...
  • welke grondwetsartikelen horen bij de Nederlandse inrichting van de parlementaire democratie
  • de rol en betekenis van vier instituties van de Nederlandse parlementaire democratie 
  • instellingen die horen bij de Nederlandse inrichting van de parlementaire democratie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kiesrecht
Inspraak
Daadkracht
Parlementaire democratie
Kiesrecht is de basis voor de inrichting 
van de Nederlandse parlementaire democratie
Kiesrecht is de basis voor de inrichting
van de Nederlandse parlementaire democratie

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Artikel 4 van de Grondwet
Actief kiesrecht: het recht om te kiezen.
Passief kiesrecht: het recht om gekozen te worden.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Welke foto past beter bij actief kiesrecht?
Welke foto past beter bij actief kiesrecht?
A
B

Slide 7 - Quizvraag

Tip voor de docent: de leerlingen kunnen op hun telefoon op het vergrootglas klikken en dan kunnen ze de foto groter zien.


Artikel 8 van de Grondwet
Het recht van mensen om zich te verenigen. Dit recht kan worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Artikel 9 van de Grondwet
Het recht tot vergadering en betoging.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In het afgelopen jaar zijn er weer meerdere stakingen van de NS geweest. Welk artikel uit de grondwet staat dit toe? Leg je antwoord uit.
In het afgelopen jaar zijn er weer meerdere stakingen van de NS geweest. Welk artikel uit de grondwet staat dit toe? Leg je antwoord uit.

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Op welke grondwet is deze maatregel een uitzondering?
Op welke grondwet is deze maatregel een uitzondering?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Institutie
Een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties (rond politieke machtsuitoefening en politieke besluitvorming) reguleren.

Slide 14 - Tekstslide

Hierna volgen voorbeelden van institutiesScheiding tussen kerk en staat
Politici weten dat ze niet mogen bepalen hoe gelovigen hun bijeenkomsten vormgeven en ze benoemen geen dominees of imams. Van religieuze leiders wordt verwacht dat zij niet willen bepalen hoe Nederland geregeerd wordt.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Andere institutie: de Tweede Kamerverkiezingen. Filmpje laat zien hoe informele zaken (peilingen) een rol spelen bij de verkiezingen. 
Poldermodel
Het systeem dat actoren in Nederland veel met elkaar overleggen voordat zij een besluit nemen.

Slide 17 - Tekstslide

Denk hierbij aan de overheid die overlegt met de organisaties van werkgevers en werknemers (vakbonden) over arbeidsvoorwaarden en lonen.Institutie
Institutie

Slide 18 - Woordweb

Deze vraag is om te kijken wat de leerlingen hebben onthouden over de uitleg en voorbeelden van instituties. 

Een vierde institutie van de parlementaire democratie is de scheiding der machten. Dat komt in de volgende les 'actoren met macht' aan bod. 


Instellingen
Instellingen zorgen ervoor dat instituties en wetten gewaarborgd worden.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de juiste wet naar de bijpassende institutie
Sleep de juiste instelling naar datgene dat deze instelling controleert 
De Kieswet 
De regering 
Controleren wetten 
De Kamer
De Rechtbank
De Kiesraad 

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Samenvattingsvideo over de inrichting van de parlementaire democratie.

Slide 22 - Link

Achtergrondinformatie bij de lesstof vindt u op onze 'online portal'.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat vind je nog lastig?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les? 
Ik leerde...
  • welke grondwetsartikelen horen bij de Nederlandse inrichting van de parlementaire democratie
  • de rol en betekenis van vier instituties van de Nederlandse parlementaire democratie
  • instellingen die horen bij de Nederlandse inrichting van de parlementaire democratie

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-Les gaat over:
Einde van de les 'Inrichting'
Machten in de 
Parlementaire Democratie 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies