Seneca Burgerschap
Leermiddelen voor maatschappijkunde, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschap

Nomade-havo/vwo

Lesplan met 4 lessen
Nomade: havo-vwo
Welkom bij Nomade, de onderwijsmethode voor Mens & Meetschappij waar vakoverstijgende thema's bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie de onderwerpen vormen. We zijn reizigers op deze aarde en om dit succesvol te kunnen blijven doen zullen wij allen een brede kennis moeten hebben van de vakgebieden om ons heen. Het is beter om deze kennis te intergreren, net zoals de nomoade alle kennis moet bundelen om verder te kunnen op reis.
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.
Nomade: Proloog
Miljoenen jaren geleden zag de aarde er compleet anders uit. De contineten lagen in het oercontinent Pangea nagenoeg tegen elkaar. In dit eerste hoofdstuk kijken we naar het begin van de aarde. Ook kijken we naar de aarde zoals hij nu is. Waar zijn wij op deze wereld?
TV1: Het vruchtbare rijk
Tot 10.000 jaar geleden kwam de mens aan zijn voedsel door te jagen en verzamelen. Door eten te conserveren bleven ze geleidelijk steeds meer op één plek wonen. Hierdoor ontstond er een landbouwsamenleving. Deze samenleving leidde weer tot meer arbeidsverdeling. Rijken en steden ontstonden en daar werd meer en meer handel gedreven. In dit hoofdstuk kijken we naar al deze aspecten.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap